donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

Netwerk Ondernemen: zijn vrouwelijke ondernemers anders?

Het wordt soms vergeten, maar het vrouwelijk ondernemerschap bestaat echt. Niet alleen mannen zetten de stap om een bedrijf op te richten. Op 23 oktober laatstleden vond in Brussel de avond van de laureaten van Netwerk Ondernemen plaats. Een gelegenheid om drie jonge ondernemers te ontmoeten, geëngageerde vrouwen die zowel gepassioneerd als passionerend zijn. Hun getuigenissen bevestigen de resultaten van een studie die Netwerk Ondernemen over het vrouwelijk ondernemerschap heeft uitgevoerd.

Het wordt soms vergeten, maar het vrouwelijk ondernemerschap bestaat echt. Niet alleen mannen zetten de stap om een bedrijf op te richten. Op 23 oktober laatstleden vond in Brussel het Feest van de Laureaten 2014 van Netwerk Ondernemen plaats. Een gelegenheid om drie jonge ondernemers te ontmoeten, geëngageerde vrouwen die zowel gepassioneerd als passionerend zijn. Hun getuigenissen bevestigen de resultaten van een studie die Netwerk Ondernemen over het vrouwelijk ondernemerschap heeft uitgevoerd.

 

In 2013 heeft het Netwerk ‘Entreprendre’ (Frankrijk) zich over de kwestie van het vrouwelijk ondernemerschap gebogen. Aan de hand van het onderwerp “mannen/vrouwen, uw strategie om uw bedrijf te ontwikkelen” trachtten zij te begrijpen welke invloed de personaliteit en de omgeving van de bedrijfsleider hebben op de groeistrategie van zijn bedrijf.

Uit de studie blijkt dat de ambitie om een bedrijf te starten en te ontwikkelen niet gendergerelateerd is. Wel kwam naar voren dat vrouwen minder spontaan geneigd zijn om actief de stap van ondernemer te zetten dan mannen. Verder zijn vrouwen meer betrokken bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat heeft als gevolg dat zij minder gemakkelijk delegeren dan hun mannelijke evenknie. Die houding is dikwijls een rem op de groei van het bedrijf.

Terwijl vrouwen evengoed als mannen tot netwerken behoren, koesteren zij andere verwachtingen en gaan zij er anders mee om. Mannen gaan immers meer uit van het principe ‘voor wat hoort wat’, terwijl vrouwen meer gericht te werk gaan en een welbepaald doel voor ogen hebben.

Uit de studie blijkt ook dat bij de jongere generaties (minder dan 40 jaar) het verschil in gedrag tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers minder groot is. Bovendien wachten vrouwen niet noodzakelijk tot ze van hun familiale verplichtingen, zoals de opvoeding van hun kinderen, ontlast zijn om zich in het ondernemerschap te storten. Het feit dat ze in een familie van ondernemers zijn opgegroeid, speelt bij hen dan weer een grotere rol dan bij mannen. Ander opvallend feit: vrouwen zullen veeleer een bedrijf oprichten dan overnemen en ze zijn ook eerder actief in de dienstensector.

Kortom, de studie toont het belang aan van ‘rolmodellen’ om te ondernemen: om gemakkelijker tot het oprichten of overnemen van een bedrijf over te gaan is het dikwijls nodig om zich met een ‘ondernemende familie’ te omringen. Vrouwelijke successen naar waarde schatten draagt ook bij tot die doelstelling.

Getuigenissen van 3 laureaten 2014 van Netwerk Ondernemen:

Sophie Remy (Louis le Sec) 
“Ondernemen is echt een engagement waarbij je risico neemt. Ondanks de moeilijkheden loont het zeker de moeite”. Dankzij haar avontuur heeft Sophie kunnen vaststellen dat dit project, ook al mocht het op een dag verdwijnen, een gunstige invloed heeft gehad op haar kinderen: het gaf hen inspiratie; zij toonden zich inventief en creatief, en bereid om tot het einde door te gaan. Allemaal essentiële kwaliteiten om te ondernemen. Netwerk Ondernemen was een waardevolle adviseur, hun steun stond borg voor meer duurzaamheid.

http://www.louislesec.com

Sarah Potvin (La Finca)
Sarah is een vrouw die volop leeft. Als vrouw moet je voorzichtig zijn en naar de risico’s kijken. Toen haar partner zijn werk verloor, had dat het effect van een propeller. Ze moesten absoluut in hun opzet slagen en hadden geen andere keuze. Ze dienden zich dus voluit te investeren in hun levensproject dat ook een gezinsproject was. Maar om werk en gezin met elkaar te verzoenen, moet je creatief en flexibel zijn!

http://www.la-finca.be/

Marine André (Bee Nature) 
Marina erfde de waarden van het ondernemerschap in het gezin. Zij had een zekere levenswijze genoten die haar ertoe heeft aangezet om te ondernemen. Haar ouders waren niet concreet betrokken bij haar bedrijf, want ze hadden zelf hun project. Deze jonge vrouw geeft blijk van dynamisme, ambitie, passie en vastbeslotenheid. Dankzij onder meer een doorgedreven digitaal beheer koestert zij de vaste wens om zich te ontwikkelen en haar producten naar andere landen uit te voeren.

http://www.beenature.be

Een advies waar ze allemaal achter staan: het is van groot belang om zich goed te omringen. “Je bent meestal alleen. De begeleiding van Netwerk Ondernemen laat je toe om ervaringen te uit te wisselen en biedt een reële steun”. De wereld van het ondernemerschap is nog altijd tamelijk seksistisch, maar er wordt onderling veel hulp geboden, en het vrouw-zijn heeft ook zo zijn voordelen. “Het feit van een zeldzaam en onverwacht fenomeen te zijn zorgt voor veel respect”, voegt een van hen er nog aan toe. Netwerk Ondernemen zorgt niet alleen voor morele steun, maar ook voor praktische ondersteuning. Die maakt het mogelijk om ‘best practices’ te delen met bestaande ondernemers en ondernemers ‘in de maak’.

Enkele cijfers uit de studie

Vrouwelijk ondernemerschap heeft ook af te rekenen met talrijke vooropgezette ideeën. De studie identificeert een aantal vooroordelen en weerlegt ze soms.

  • Vrouwen hebben een hogere opleiding dan mannen: JUIST. 72% heeft ten minste een universitair diploma (master).
  • Vrouwen zijn ouder dan mannen: JUIST en NIET JUIST. 31% van de vrouwen is tussen 25 en 45 jaar oud (tegen 15% van de mannen) en 21% van de mannen is tussen 55 en 70 jaar oud (tegen 7% van de vrouwen).
  • Vrouwen hebben geen kinderen: NIET JUIST. Vrouwen hebben gemiddeld twee kinderen ten laste (mannen 3,5).
  • Vrouwen hebben minder ervaring: NIET JUIST. 63% van de vrouwen had al een eerste ervaring.  
  • Vrouwen komen meer uit families van ondernemers: JUIST. Van 45,8% van de vrouwen waren de ouders ook ondernemers.
  • Vrouwen hebben minder de intentie om te groeien: NIET JUIST. Vrouwen hebben dezelfde intentie om te groeien als mannen.

Klik hier voor alle resultaten van de studie "Gender en ontwikkelingsstrategieën van uw bedrijf"

Van 2011 tot 2013 heeft Bank Degroof Foundation haar steun verleend aan Netwerk Ondernemen. Dankzij die steun kon de vereniging sterker worden in Brussel en zich ontwikkelen in Charleroi, Genève en Barcelona. PrivatBank, de dochteronderneming van Bank Degroof in Spanje, (en cliënten) was trouwens de stichtende partner van Netwerk Ondernemen in Catalonië. In 25 jaar tijd heeft het Netwerk 5.000 bedrijven opgericht en 50.000 banen gecreëerd. Vandaag lopen er in Brussel 49 projecten.

Mail