donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

TPF: diversifiëren om zich te handhaven

TPF is een ingenieursbureau dat zich toelegt op de sectoren bouw, vervoersinfrastructuur, water en energie. Het succes van TPF is onder meer te danken aan zijn capaciteit om verschillende metiers te integreren, aan zijn internationale expansie en zijn aanzienlijke groei sinds meer dan twintig jaar. Het is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich heeft weten aan te passen en dat durft te investeren.

Ontdek de artikels verschenen in Aset Degroof Business Day. De artikels vatten de presentaties samen die dit jaar op 20 maart in Ophain werden gegeven ter gelegenheid van Degroof Business Day. Dat evenement, georganiseerd door Bank Degroof, brengt elk jaar Waalse en Brusselse ondernemers bijeen en heeft als centraal thema de ontwikkeling van ondernemingen. Onder hen: TPF.

Bliksemsnelle groei

TPF werd in 1991 opgericht en telde toen 25 medewerkers. De activiteit was vooral gericht op de uitvoering en financiering van investeringen in energiebesparing. Twintig jaar later is het een geïntegreerd studiekantoor dat 3.300 mensen te werk stelt in 27 landen! “Onze ingenieursactiviteit heeft het voordeel een metier te zijn dat weinig eigen kapitaal nodig heeft. Aanvankelijk gebeurde dat door overnames, in Frankrijk, Polen en Portugal, en door interne groei, waarbij in Roemenië en Luxemburg dochterondernemingen werden opgericht. Het was voor ons belangrijk om eerst in België een kritische massa te bereiken, voor we ons buiten de grenzen van België ontwikkelden”, stelt Christophe Gilain, Managing Director van TPF.

Multinational

Vanaf 2006 krijgt de internationalisering een nieuwe dimensie. Namelijk met een versterking van de aanwezigheid in Europa en door overnames in andere delen van de wereld, waaronder India, Brazilië, Marokko en Senegal. “Door te kiezen voor expansie buiten Europa, zijn we dan echt een multinationaal en multicultureel bedrijf geworden. Met alle uitdagingen die dat meebrengt op managementvlak”, vervolgt de bedrijfsleider. Een nieuwe belangrijke expansie volgt in 2013. Toen besliste TPF om zich in Spanje te vestigen en in een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Ondertussen heeft TPF inplantingen in vier zones in Afrika: West-Afrika, Oost-Afrika, de Maghreb en de voormalige Portugese kolonies, Mozambique en Angola.

Culturele affiniteit

“Voor elk van die gebieden hebben we een specifieke aanpak ontwikkeld, met verschillende soorten projecten  – voornamelijk infrastructuur – en hebben we in lokale partners belangen genomen”, aldus Christophe Gilain. Met succes : geen paternalisme en een grote culturele affiniteit. De concurrentie blijft wel groot, want elk land werkt volgens zijn eigen mechanismen. Zo geeft, bijvoorbeeld, de Algerijnse wetgeving bij offerte-aanvragen de binnenlandse bedrijven een voorkeurmarge van 25 % om hen te bevoordelen.

Blijven groeien

In de toekomst wil het management de ontwikkeling voortzetten volgens de strategie die het al 23 jaar volgt. De bedoeling is aanwezig te zijn in die gebieden van de wereld waar er echte groei is. “Het is een belangrijke uitdaging om, ondanks de veranderingen, de ondernemingsgeest te behouden die TPF sinds zijn oprichting bezielt. En om toekomstige partners te kiezen die aansluiten bij onze waarden en hen trouw te blijven, wat er ook gebeurt. We hebben nog nooit een land verlaten waarin we ons gevestigd hadden. We hebben bijvoorbeeld ook besloten om in Oekraïne te blijven, ondanks de huidige politieke situatie. Alles verandert; je moet geduld kunnen hebben”, stelt Christophe Gilain. Voor hem is niet de doelstelling het belangrijkste, maar wel de afgelegde weg. En we mogen zeggen dat die weg op zijn zachtst gezegd indrukwekkend is.

TPF is in Brussel bevestigd en werd in 1991 opgericht. Het ingenieurskantoor is gespecialiseerd in de sectoren bouw, vervoersinfrastructuur, water en energie. Het bedrijf realiseert ook sleutel-op-de-deur-projecten en is actief in de exploitatie en het onderhoud van technische installaties. Tot zijn joint-ventures behoort TTR Energy. TTR Energy is een investeringsvehikel dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en het Green Fund fonds beheert, dat in 2008 opgericht werd door Bank Degroof. De wereldwijde groep bezit acht bedrijven in België en 27 buiten de grenzen. TPF werd in 2012 bekroond als ‘ondernemer van het jaar’.

Christophe Gilain begon zijn carrière als consultant bij Bekaert Stanwick. In 1991 was hij mede-oprichter van TPF. Hij nam deel aan de uitbreiding van de groep de afgelopen twintig jaar. Hij vervulde een sleutelrol bij het ontwikkelen van de activiteiten van de groep in water en energie. Momenteel is hij Managing Director van TPF. Naast burgerlijk ingenieur mechanica (Université Catholique de Louvain) is Christophe GILAIN ook burgerlijk ingenieur bedrijfsmanagement (Katholieke Universiteit Leuven) en houder van een MBA van INSEAD.

www.tpf.eu

Hebt u vragen? Wenst u een ervaring te delen?

Onze specialiste Caroline Den Tandt staat te uwer beschikking

www.degroofbusinessday.be

 

Mail