maandag 25/05/2020

Top Header

Talen

Spullenhulp: sociale economie voor iedereen

Als we het over het begrip sociale economie hebben, dan beperken we ons dikwijls tot bepaalde sectoren. Ten onrechte, vindt Julien Coppens, algemeen directeur van Spullenhulp. Voor hem kan die benadering op elke onderneming worden toegepast, ongeacht de activiteit. Kort overzicht van deze Brusselse vereniging, die actief is in de tweedehandsmarkt. Daarnaast zorgt ze ook sinds bijna 80 jaar voor de integratie en begeleiding van personen in een precaire situatie.

Ontdek de artikels verschenen in Aset Degroof Business Day. De artikels vatten de presentaties samen die dit jaar op 20 maart in Ophain werden gegeven ter gelegenheid van Degroof Business Day. Dat evenement, georganiseerd door Bank Degroof, brengt elk jaar Waalse en Brusselse ondernemers bijeen en heeft als centraal thema de ontwikkeling van ondernemingen. Onder hen: Les Petits Riens.

Economie ten dienste van de mens

Sinds haar stichting door abt Froidure in 1937 is de opdracht van de vzw Spullenhulp dezelfde gebleven. Namelijk armoede en sociale uitsluiting in België bestrijden door personen in moeilijkheden te begeleiden zodat zij zelfstandiger kunnen worden en blijven. De onderneming behoort tot de sector van de sociale economie. Dat houdt in dat de winst die de vereniging met haar economische activiteit genereert, opnieuw binnen de vereniging (vorming en re-integratie van kansarme personen) wordt aangewend, of erbuiten (financieren van sociale activiteiten zoals opvang en woning, hulp aan daklozen en aan gezinnen).

Kwestie van prioriteiten

“Ook vandaag blijven de activiteiten van de sociale economie te veel beperkt tot bepaalde sectoren. En dat terwijl dat op elke onderneming van toepassing kan zijn, als de wil er althans is”, verzekert Julien Coppens. Julien Coppens staat sinds 2002 aan het hoofd van de vzw. Het is meer dan een activiteit. Het is voor alles een bedrijfsvisie. “De rendabiliteit blijft een prioriteit, maar ze is niet maximaal. Je moet aanvaarden dat de winst op een andere manier wordt besteed en dat er minder eisen zijn qua productiviteit”, vervolgt hij.

‘Savoir-être’

De financiële verrijking is minder groot, maar daar staat tegenover dat de verrijking op menselijk vlak van onschatbare waarde is. Er is immers een merkbaar verschil te zien in de vorming en de begeleiding die Spullenhulp aanbiedt. De persoon wordt in zijn geheel beschouwd, en niet enkel als werknemer. Naast het professionele aspect, is de persoonlijkheid een essentieel aspect : “We wensen professionele knowhow (‘savoir–faire’) over te dragen, maar we besteden ook veel aandacht aan wellevendheid (‘savoir-vivre’) en persoonlijkheid (‘savoir-être’). Daarbij houden we rekening met het leven dat iemand leidt en de specifieke verantwoordelijkheden die hij heeft”, stelt Julien Coppens.

Autonomie bevorderen

Naast de vormingsateliers via het werk, worden ondersteunende diensten en (juridische en psychosociale) bijstand aangeboden. “Voor we ook maar iets doen, luisteren we eerst. Afhankelijk van de behoeften stellen we de persoon de middelen ter beschikking, zodat hij zelf het antwoord op zijn vragen kan vinden. Het is heel belangrijk dat hij zelf het initiatief neemt om zijn lot in handen te nemen. We zijn er enkel om hem op weg te helpen”.

Zingeving

Veel werknemers in het team komen uit de privésector. “Meer dan voor de professionele uitdaging komen zij hier werken uit idealisme en om hun leven zin te geven. Dat maakt trouwens de rijkdom uit van mijn werk: ‘klassieke’ beheersdoelstellingen nastreven en tegelijkertijd investeringen in sociale activiteiten en projecten zoeken. Twee ondernemingen in één, voor twee keer meer actie. Dat maakt het zo spannend !”, vertelt Julien Coppens met enige vreugde. Wie heeft gezegd dat je moet kiezen tussen professionele en persoonlijke ontplooiing?

Spullenhulp is een Belgische vzw die in 1937 werd opgericht door abt Edouard Froidure. Haar doelstelling is om uitsluiting en armoede te bestrijden. En dat door materiële en sociale hulp te verlenen aan daklozen of uitgesloten personen en hen te helpen om zich opnieuw in de maatschappij te integreren. De vzw haalt elk jaar 6.000 ton goederen op (kleding en meubels). Een deel daarvan wordt herverdeeld en de rest wordt verkocht. Zo kan de vereniging haar sociale activiteiten financieren. Vanaf maart 2015 worden de ateliers en de kantoren samen ondergebracht in een magazijn van 9.000 vierkante meter in Anderlecht. Dat zal toelaten om de productiecapaciteit te verdubbelen en een groot aantal banen te creëren voor laaggeschoolden in Brussel.

Julien Coppens is sinds 2002 algemeen directeur van Spullenhulp. Hij startte er in 2000 als beheerscontroller. Van opleiding is hij handelsingenieur (Ichec). Hij beschouwt de economie als een instrument dat ten dienste van de mensheid moet staan.

www.spullenhulp.be

Hebt u vragen? Wenst u een ervaring te delen?

Onze specialiste Caroline Den Tandt staat te uwer beschikking

www.degroofbusinessday.be

Mail