maandag 25/05/2020

Top Header

Talen

ETHIQUABLE: zinvolle geuren

ETHIQUABLE kent hetzelfde gewicht toe aan menselijk kapitaal als aan financieel kapitaal. Daardoor is zij als coöperatieve vennootschap met maatschappelijk oogmerk in perfecte harmonie met haar activiteit. Dankzij partnerschappen met producenten in het zuiden, ontwerpt, produceert en verdeelt zij producten van de boerenlandbouw, echte hoeksteen van de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Ontdek de artikels verschenen in Aset Degroof Business Day. De artikels vatten de presentaties samen die dit jaar op 20 maart in Ophain werden gegeven ter gelegenheid van Degroof Business Day. Dat evenement, georganiseerd door Bank Degroof, brengt elk jaar Waalse en Brusselse ondernemers bijeen en heeft als centraal thema de ontwikkeling van ondernemingen. Onder hen: ETHIQUABLE

Ontstaan

Vincent De Grelle is een van de twee oprichters van ETHIQUABLE. In 1996 zet hij in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking een project op met de bedoeling de koffie in een afgelegen gebied van Ecuador op te waarderen. Het project leidt tot de oprichting van een coöperatieve om arabicakoffie te verhandelen. ETHIQUABLE is daarna een van de belangrijkste klanten geworden. Deze partnerschap is, net als andere, gebaseerd op het model van de boerenlandbouw. Die wordt gedefinieerd als “een kleine boerderij gerund door een familie die vooral (of uitsluitend) haar eigen arbeid gebruikt en daaruit een aanzienlijk deel van haar inkomsten haalt, in natura of in geld”.

Belangrijke uitdagingen

“Het betreft een familiale landbouw die weinig gemechaniseerd is. En die steunt op de traditionele knowhow die ingebed is in duurzaamheid, met respect voor het milieu en het behoud van het sociale weefsel ”, stelt Vincent De Grelle. Het concept speelt een rol op voedsel-, sociaal-economisch, ecologisch en cultureel vlak: de boerenlandbouw zorgt immers voor een gediversifieerde, evenwichtige en kwaliteitsvolle productie die borg staat voor een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Door werk en lokale rijkdom te creëren vertraagt hij ook de leegloop van het platteland, zodat de identiteit van de bevolkingen behouden blijft. Een landbouw die echt de maatschappelijke kwesties van antwoord dient: “met 500 miljoen kleine bedrijven in de wereld – en twee miljard personen die ervan afhangen! – heeft de boerenlandbouw een belangrijke rol te vervullen”, aldus de landbouwingenieur.

Belemmeringen voor investeringen

Kleine landbouwbedrijven, de eerste investeerders in hun activiteit, hebben vaak met een hele reeks hinderpalen af te rekenen: milieu- en klimaatrisico’s (droogte, regen, vorst, ongedierte, vruchtbaarheid van de bodem), volatiliteit van landbouwprijzen en grondstoffen, moeilijke toegang tot de markten en tot kredietverlening, aanhoudende armoede en gebrek aan sociale bescherming, zonder de onzekerheid over eigendomsrecht en grondbezit te vergeten.

Coherent statuut

Bij ETHIQUABLE is duurzame ontwikkeling een overtuiging, die zowel slaat op het maatschappelijke doel als op het interne beleid van het bedrijf. Het is een compromis tussen sociale, ecologische en economische aspecten. “Wij willen verantwoordelijkheid en maatschappelijk engagement integraal laten deel uitmaken van het bedrijf: medewerkers zijn aandeelhouders van het bedrijf en zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur. De factor arbeid en de factor kapitaal zijn met elkaar in evenwicht (tot 35 % van de winst wordt uitgekeerd aan de werknemers); wij voeren een coherent beleid ten opzichte van de producenten uit het zuiden met wie wij werken”, vervolgt Vincent De Grelle. Ons engagement stopt daar niet; sinds 2012 stelt de coöperatieve haar kapitaal open voor de consumenten. Het ontbreekt ons ook niet aan ambitie wat projecten in de toekomst betreft: “producten uit de boerenlandbouw in Europa aanbieden via biologische winkels, de mogelijkheid om onze producten via het internet te bestellen en voet aan de grond krijgen in Scandinavië”.

ETHIQUABLE Benelux verkoopt biologische producten (koffie, chocolade, thee, rijst, enz.) uit de eerlijke handel afkomstig van de boerenlandbouw. De coöperatieve bevindt zich in Waremme en is ontstaan uit ETHIQUABLE France, opgericht in 2003. Zij stelt zes personen te werk (en 60 personen in Frankrijk). Sinds 2009 boekt de omzet een cumulatieve groei van 145 % (EUR 1.700.000 in 2013). Klanten zijn vooral warenhuizen (Benelux en Nederland) en speciaalzaken.

Vincent De Grelle is mede-oprichter en sinds juli 2009 de CEO (Financiën en Product Manager) van ETHIQUABLE Benelux. Hij begon zijn carrière als adviseur voor milieuzaken aan bedrijven en particulieren. Dan startte hij een project op om gedurende twee jaar in Ecuador koffie te verwerken en te verhandelen. Deze landbouwingenieur (UCL) heeft gedurende acht jaar een netwerk geleid van sociale ondernemingen die actief zijn in terugwinning en recycling.

 www.ethiquable.be

Hebt u vragen? Wenst u een ervaring te delen?

Onze specialiste Caroline Den Tandt staat te uwer beschikking.

www.degroofbusinessday.be

 

Mail