donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

De ondernemende vrouwen in de bloemetjes!

Als partner van de Trends Business Women Awards is Bank Degroof trots een evenement te steunen dat de successen van het ondernemerschap viert. Die successen worden belichaamd door vrouwen die een voorbeeld en een inspiratiebron zijn. Door een dergelijk evenement te ondersteunen draagt Bank Degroof de vrouwen een warm hart toe en bewijst hen eer.

Als partner van de Trends Business Women Awards is Bank Degroof trots een evenement te steunen dat de successen van het ondernemerschap viert. Die successen worden belichaamd door vrouwen die een voorbeeld en een inspiratiebron zijn. Door een dergelijk evenement te ondersteunen draagt Bank Degroof de vrouwen een warm hart toe en bewijst hen eer.

Als bank die zich vandaag inzet voor morgen, kunnen wij niet anders dan alle middelen, getuigenissen en ondersteuning aanmoedigen die vrouwen in staat stellen om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de bedrijven naar de 22e eeuw te leiden. Zij zijn immers de changemakers van morgen. Hun enthousiasme en innoverende aanpak verdienen extra aandacht. Laten we dus even de tijd nemen onze collega’s-ondernemers te feliciteren met hun verwezenlijkingen. Erkenning is een enorme stimulans, zeker voor vrouwen die zich dikwijls bescheidener opstellen dan hun mannelijke alter ego’s.

Iedereen baas!
Saskia Van Uffelen, sinds 28 april dit jaar de CEO van Ericsson Belux, was als spreekster uitgenodigd. Zij gaf een zeer juiste beschrijving van de bedrijven van vandaag: vroeger hadden bedrijven de structuur van een strak organigram, waarbij de onderlinge relaties hiërarchisch bepaald werden en gedomineerd werden door de almachtige CEO. Vandaag zijn organisaties levende organismes, waarin ieder individu –ongeacht zijn of haar niveau-  een specifieke rolt speelt en bovendien online met zijn/haar collega’s verbonden is.. Zij sprak ook over het laten samenleven van generaties, een uitdaging voor de ondernemingen van morgen, die verschillende generaties, elk met hun eigen aspiraties, met elkaar moeten doen samenwerken.

Vrouwen zijn het meest geschikt om die evoluties in goede banen te leiden: zij hebben geen behoefte om zich in een strikte hiërarchie te laten gelden. Meer dan mannen, van wie de ‘mono-tasking’ beter past bij een piramidaal organigram, hebben zij de nodige competenties om onderlinge – vaak complexe - persoonlijke relaties te beheren.

Één  van onze wensen voor de komende jaren is dan ook om niet langer de Business Women Awards te steunen. Als het van ons afhangt steunen wij binnenkort de “Business Leaders Awards”, die de managers van morgen belonen, zonder een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

  

Crédit photo : TLM Photography 

Mail