zondag 31/05/2020

Top Header

Talen

Een netwerk van ondernemers als generator van werkgelegenheid

Netwerk Ondernemen stelt zich al 25 jaar ten doel nieuwe ondernemers te helpen om zich in de zakenwereld te lanceren dankzij de steun van ervaren ondernemers. Het netwerk is ontstaan in Frankrijk, maar heeft zich sindsdien uitgebreid tot andere landen in Europa. In België bestaat het sinds 2010.

Netwerk Ondernemen stelt zich al 25 jaar ten doel nieuwe ondernemers te helpen om zich in de zakenwereld te lanceren dankzij de steun van ervaren ondernemers. Het netwerk is ontstaan in Frankrijk, maar heeft zich sindsdien uitgebreid tot andere landen in Europa. In België bestaat het sinds 2010.

Werkgevers creëren om banen te creëren
In 1986 ziet André Mulliez zich verplicht om, als toenmalig CEO van Phildar, zijn zeshonderd medewerkers de deur te wijzen gezien de moeilijkheden op de markt van het breigaren. Om werkgelegenheid te creëren richt hij ‘Nord Entreprendre’ op, dat op nationaal vlak uitgroeit tot ‘Réseau Entreprendre’. Het heeft als principe ervaren bedrijfsleiders bij elkaar te brengen om starters en overnemers van bedrijven gratis te ondersteunen. Met succes: ongeveer 90% van de begeleide bedrijven is drie jaar later nog altijd actief.

Altruïstisme
De begeleiding van Netwerk Ondernemen is gestoeld op drie fundamentele principes die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: persoonsbegeleiding, gratis dienstverlening en reciprociteit. “Je geeft niet, je ruilt. Competenties en creatieve energie worden in een gemoedelijke sfeer gedeeld. De starters/overnemers die begeleid worden, kunnen vervolgens lid worden van de vereniging en hun ervaring met de nieuwe laureaten delen” onderstreept Grégoire de Streel, voorzitter van Netwerk Ondernemen Brussel.

Gedurende drie jaar staat een ervaren ondernemer één keer per maand zijn laureaat bij . De ondernemer  wordt gekozen in functie van de affiniteiten die hij met de laureaat heeft. Hij deelt zijn ervaring met hem, begeleidt hem op operationeel vlak en biedt hem ook de steun van zijn eigen professionele netwerk. Om voor die begeleiding in aanmerking te komen, moet het project door een selectiecomité worden goedgekeurd en moet de laureaat op basis van bepaalde criteria worden gekozen: zijn hoofdactiviteit bestaat uit het oprichten of overnemen van een bedrijf, dat bedrijf moet een voldoende aantal banen creëren en het project moet nog in de startfase zitten. De gekozen projecten omvatten alle sectoren, gaande van de voedingssector tot de technologiesector over de mobiliteit. Het biedt de deelnemende ondernemers een uitgelezen kans om tot een uniek netwerk van bedrijfsleiders toe te treden, om de lokale economie te helpen ontwikkelen en om hun passie voor het ondernemerschap door te geven.

Bovenop de individuele begeleiding zorgt het Netwerk Ondernemen Brussel ook voor een collectieve begeleiding, dankzij maandelijkse ontmoetingen tussen de laureaten (Laureatenclub). Zij kunnen zo in een gemoedelijke sfeer en in alle vertrouwen ervaringen uitwisselen met andere ondernemers die in dezelfde situatie zitten.

Zonder winstbejag
Tussen de laureaten en de ervaren ondernemers wordt een open en objectieve dialoog gevoerd. De leden stellen gratis een deel van hun tijd ter beschikking om projecten te bestuderen en laureaten te begeleiden. De coach heeft geen enkel financieel belang in de onderneming die hij begeleidt. Dankzij die neutraliteit krijgt de ondernemer een algemeen overzicht, in tegenstelling tot de jonge ondernemer die soms teveel ‘met de neus tegen het stuur zit’ om afstand te kunnen bewaren.

Ambitieuze doelstellingen
In 2014 worden verschillende programma’s ingevoerd om de begeleiding nog meer te structureren en te professionaliseren (ontwikkeling van een methodologie, opleidingen, collectieve coaching). Netwerk Ondernemen wenst ook meer samen te werken met "concullega's" (concurrenten en collega’s), zoals Job Yourself en Solvay, om zo, op solidaire wijze, de ondernemer in contact te brengen met de een of andere actor op de markt die het best aansluit bij zijn specifieke competenties.

Netwerk Ondernemen België is aanwezig in Brussel, Luik, Namen-Luxemburg, Charleroi en ook in Waals-Brabant en Antwerpen (sinds 2013). Netwerk Ondernemen Brussel telt 65 leden. Elk jaar komen er vijftien nieuwe laureaten bij. Zo werden er sinds 2010 al 57 projecten begeleid die 200 rechtstreekse jobs hebben opgeleverd. Voor de financiering kan Netwerk Ondernemen rekenen op de jaarlijkse bijdrage van de leden en de financiële steun van verschillende partijen (het Brussels Gewest, Total, Capdeville, Pulse Foundation, waarvan Bank Degroof de initiator was).

 

Mail