zaterdag 22/02/2020

Top Header

Talen

Ondersteuning van het ondernemerschap in Wallonië

Head of Credit & Structured Finance

Sowalfin heeft als taak de oprichting, ontwikkeling en overdracht van kleine en middelgrote bedrijven in Wallonië te bevorderen. Sowalfin is de afkorting van Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises.

Samen met Jean-Pierre Di Bartolomeo, voorzitter van het directiecomité, en Viviane Mol, verantwoordelijk voor de waarborgen en de kredietverlening, overlopen we de verschillende specifieke middelen waarover Sowalfin beschikt.

Directe waarborg en cofinanciering
Als een bedrijf op zoek is naar financiering voor een project, zoals de oprichting, ontwikkeling of overname van een bedrijf, blijkt dat de banken wel bereid zijn te helpen bij de financiering, maar dat ze niet altijd het volledige risico van het project alleen willen dragen. Sowalfin kan ervoor zorgen dat kmo’s gemakkelijker toegang krijgen tot bankkrediet door een aangepaste financiering voor te stellen, aan de zijde van de banken.

Die steun kan de vorm aannemen van een directe waarborg of een achtergestelde lening. In het eerste geval gaat het om een gedeeltelijke waarborg voor een zeker percentage van de financiering en ter aanvulling van de andere zekerheden. De achtergestelde lening wordt aangeboden zonder dat de kmo of de aandeelhouders een waarborg moeten geven en dient als aanvulling op het bankkrediet.

Ondersteuning aan de ‘invests’
De invests (Waalse financieringsbedrijven) hebben tot doel de oprichting en ontwikkeling van economische activiteiten te ondersteunen. Daarbij maken zij het voor de bedrijven in hun werkgebied gemakkelijker om toegang tot kapitaal te krijgen. Als directe gesprekspartners die dicht bij de kmo’s staan, financieren de invests al hun behoeften (werkkapitaal, investeringen, R&D projecten en dergelijke). In elke levensfase van een bedrijf (oprichting, groei, overdracht, innovatie, enz.) bieden zij soepele tussenkomsten aan die verschillende vormen kunnen aannemen. Sowalfin volgt de activiteiten van de invests op en coördineert ze. Verder vertegenwoordigt Sowalfin het Waals Gewest als aandeelhouder en schuldeiser. Zijn optreden kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een participatie, converteerbare obligatie, lening met warrant, achtergestelde lening engewaarborgde lening.

Financiering van innovatieve projecten
Novallia is een dochteronderneming van Sowalfin. Zij legt zich toe op het stimuleren van de innovatie binnen Waalse kmo’s door middel van soepele tussenkomsten. Die kunnen de vorm aannemen van middelen die van bij het begin ter beschikking worden gesteld (op voorwaarde dat de financiering volgens de criteria van Novallia wordt afgerond), zonder te wachten op facturen en/of betaalbewijzen. Ze kunnen echter ook de vorm aannemen van een vlugge inbreng van middelen in afwachting van een aanzienlijkere kapitaalverhoging, die meer tijd zou vergen. De tussenkomst kan een soepel antwoord bieden op de behoeften van de kmo’s (quasi-eigen vermogen), die niet altijd willen dat een derde zich bemoeit met het beleid van het bedrijf (door het nemen van een participatie). Dat kan gebeuren in combinatie met andere instrumenten van de publieke of de private sector (deelname aan het risico).

Internationale ontwikkeling
De vaststelling dat bedrijven die internationaal willen gaan werken of zich in het buitenland willen vestigen, over geen specifieke financiering konden beschikken, bracht de Waalse Regering ertoe in september 2003 Sofinex op te richten. Daarbij heeft ze de expertise bijeengebracht van Awex op het vlak van buitenlandse handel en die van Sowalfin (kmo’s) en de SRIW (grote ondernemingen) in projectfinanciering. Zij heeft zo op verzoek van de bedrijven een aantal geschikte hulpmiddelen ontwikkeld voor de financiering van een handelsovereenkomst voor export (garantie en directe steun) of van een investering in het buitenland (garantie en directe financiering).

Een bedrijf verkopen of overnemen
Sowaccess is de dochteronderneming van Sowalfin die gespecialiseerd is in de overdracht van kmo’s. Zij heeft twee grote doelstellingen. Vooreerst sensibiliseren en informeren over de problematiek van de verkoop/overname van een bedrijf, en vervolgens op neutrale wijze en via een gepersonaliseerde aanpak het contact tussen verkopers en potentiële overnemers vergemakkelijken. Sowaccess heeft met Nederland en Frankrijk een partnerschap gesloten en werkt samen met 146 erkende partners uit de private sector en met lokale structuren die bedrijven begeleiden.

Sowalfin, voluit Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, werd in 2002 opgericht op initiatief van de Waalse regering. Sowalfin wordt in het algemeen ‘de koepel van de kmo’s’ genoemd en heeft de ambitie het enige financiële loket te zijn van de Waalse kmo’s en de zeer kleine bedrijven. Het is de bedoeling dat Sowalfin een vlug en gediversifieerd antwoord biedt op de financiële behoeften van kmo’s en zeer kleine bedrijven dankzij een lichte operationele structuur en nauwe samenwerking met de banksector.

Jean-Pierre Di Bartolomeo is houder van een master in Administration des affaires aan de Université de Liège. Hij is ook houder van een European Doctoral Program aan de Durham University Business School. Hij begon zijn loopbaan bij Coopers & Lybrand, waarna hij adviseur werd bij het kabinet van de minister-president van de Waalse regering. Daarna werkte hij voor verschillende Waalse instellingen die actief zijn in bedrijfsfinanciering. In 2001 trad hij toe tot het directiecomité van Sowalfin, waarvan hij zeven jaar later de voorzitter werd.

Viviane Mol is handelsingenieur (Hautes Etudes Commerciales, Liège). Zij is in 2004 bij Sowalfin in dienst getreden na een eerste ervaring van zeven jaar bij PricewaterhouseCoopers. Zij heeft ook de titel van bedrijfsrevisor. Sinds 2010 is zij verantwoordelijk voor de activiteiten van waarborgen en kredieten.

 

 

www.sowalfin.be

info@sowalfin.be

 

 

 

Mail