maandag 06/04/2020

Top Header

Talen

Een veelvoud aan oplossingen voor bedrijfsleiders

Head of Non Quoted Investments

Hoe pak ik de expansie van mijn bedrijf aan? Hoe financier ik de volgende groeifase? Heb ik een nieuwe financiële partner nodig? Moet ik (nog eens) een beroep doen op mijn bankier? Kan ik een beursnotering overwegen? Hoe kan ik het risico verminderen of spreiden? Verkoop ik mijn bedrijf of draag ik het over aan de volgende generatie en ontvang ik zelf een rente?

Een bedrijfsleider wordt met duizend en één vragen geconfronteerd. De oplossingen zijn veelvuldig en vereisen talrijke competenties:

 • het verstevigen van het eigen vermogen door een nieuwe aandeelhouder;
 • een bancair krediet of de uitgifte van een achtergestelde lening;
 • ‘cashflow lending’, d.w.z. de financiering van een overname met de vrije cashflow die deze genereert;
 • ‘cash extraction’, d.w.z. het gecumuleerde kapitaal uit de onderneming halen om het aan het bedrijfsrisico te onttrekken;
 • een financieel beheer voeren dat aangepast is aan de liquide middelen, bijvoorbeeld door te beleggen in instrumenten die vallen onder het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI);
 • de financiering van een management-buy-out (MBO), d.w.z. de overname van het bedrijf door het management;
 • een winstdeelnameplan voor het ’topmanagement’;
 • vermogensbeheer;
 • fusies en overnames met begeleiding tijdens het volledige overdrachtsproces; enz.

Wij hebben de nodige competenties in huis om bedrijfleiders, tevens aandeelhouders, bij te staan bij het beheer van hun persoonlijk en professioneel vermogen.

Ons aanbod van geïntegreerd vermogensbeheer

De zaken globaal bekijken

Nemen we het voorbeeld van een bedrijfsleider die een zaak heeft opgericht en uitgebouwd. Hij vindt dat het moment is aangebroken om ze over te laten. Om die operatie tot een goed einde te brengen moet ze op voorhand voorbereid worden. Want een levenswerk mag niet worden tenietgedaan door het mislukken van de overdracht. Die bedrijfsleider beschikt over verschillende alternatieven.

Stel: u wenst uw bedrijf te verkopen.

De operatie verloopt in 4 fasen:

 • Kennismaken. Wat wenst u precies? Wat wenst u voor uw onderneming? Een LMBO (Leveraged Management Buy-Out)? Een gewone verkoop?
 • Voorbereiden & terreinkennis aanscherpen. Wij analyseren uw onderneming. Is uw bedrijf wel goed voorbereid op de verkoop? Kan het overleven zonder de eigenaar? Wat is de waarde van de onderneming? Zijn de verwachtingen redelijk?
 • Actie! Wij maken een lijst op van potentiële overnemers, eerst een ‘long list’ en dan een ’short list’; wij selecteren de overnemer, nemen contact met hem op en voeren de onderhandelingen.
 • Ondertekenen. Wij ronden de operatie af en structureren de liquide middelen die eruit voortvloeien. Wenst u een gewaarborgd jaarlijks inkomen? Wenst u opnieuw te investeren?

Enkele voorbeelden van projecten die wij mochten begeleiden:

Sequoia, een winkelketen voor bioproducten, waar Eurefi heeft geholpen om het aanbod te structureren en de leiders te omkaderen bij hun uitbreidingsprojecten in België, maar ook op de Franse en Luxemburgse markten.

Dalla Valle, een bedrijf uit het Picardische Wallonië, waarvan de kernactiviteit de vervaardiging van beveiligde caissons (bunker kits) is, die bestemd zijn voor banken en andere instellingen. De bedrijfsleider werd in staat gesteld een deel van zijn vermogen te realiseren door een sterke participatie te nemen in het bedrijf én door hem te begeleiden in zijn ontwikkelingsprojecten op de Belgische (externe groei) en internationale markten.

Systemat, een sprekend voorbeeld van een succesverhaal. Samen met twee kaderleden werd de overdracht van de beursgenoteerde groep Systemat geregeld. Na 15 maanden kun je rustig stellen dat onze inspanningen een succes zijn geweest, en de cijfers overtreffen dan ook de stoutste verwachtingen. Zoals bij elk dossier waar wij aan meewerken, streven wij naar de concrete invulling van de waardescheppingsfactoren die zijn geïdentificeerd in de loop van ons voorbereidende onderzoek.

Die complexe materie vereist verschillende vaardigheden. Vandaar het belang om op de steun van multidisciplinaire teams te kunnen rekenen. Wij hebben de ervaring en de kennis van zaken om bedrijfsleiders op alle belangrijke momenten tijdens het bestaan van hun bedrijf te kunnen adviseren en begeleiden.

De competenties van Bank Degroof zijn veelzijdig en omvatten domeinen als kredietverlening, fiscaliteit, vermogensstructurering, vermogensbeheer en cash management, corporate finance, estate planning, vastgoed en dergelijke meer. Al die vaardigheden behoren sinds meer dan 140 jaar tot de kern van ons metier.

Wilt u van gedachten wisselen met onze experts? Neem dan contact met ons op voor een gesprek.

Mail