dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Wat is nu de meerwaarde van een marktenzaal?

Senior Executive Advisor

Bank Degroof Petercam heeft de eer en het genoegen om uitgenodigd te zijn geweest op 10 oktober om de symbolische ‘closing bell ceremony’ uit te voeren welke het einde van de beursdag inluidt. Elk jaar valt slechts een beperkt aantal niet-beursgenoteerde onderneming deze eer te beurt en deze keer mocht onze bank deze rol opnemen.

 

 

Marktenzaal = speculatie?

Maar wat is hier nu de ruimere betekenis van? Meer dan ooit worden financiële marktactiviteiten geassocieerd met ongeoorloofde speculatie of banken die voor eigen rekening enorme posities durven innemen. De realiteit lijkt toch enigszins anders.

Bank Degroof Petercam heeft sinds de fusie één van de grootste marktenzalen in België van ongeveer 90 man sterk (Benelux). Het zet hier zijn expertise in op vraag van de klant via brokerage-diensten te verlenen zonder daarbij eigen posities te bekleden in de markt. Hier is dus geen risicoblootstelling ten aanzien van het eigen vermogen van de bank.

Op een ogenblik dat internationale banken hun marktactiviteiten in België afbouwen hebben wij doelbewust gekozen om nog steeds in te zetten op een marktenzaal. De reden hiervoor is dat België een kleine maar zeer open markteconomie is die voor de overgrote meerderheid bestaat uit KMO’s en familiebedrijven die conservatief beheerd worden en reeds decennia bestaan. Zulk een ondernemingslandschap vereist ook specifieke dienstverlening op maat van de klant.

Financiering via financiële markten

In een steeds meer gemondialiseerde markt die steeds minder wordt gedreven door landgrenzen of handelsbelemmeringen is het van belang voldoende toegang te hebben tot de financiële markten. Een KMO die wenst obligaties uit te geven om zijn slagkracht te verhogen moet hiervoor kunnen rekenen op financiële partners welke deze obligatie kunnen structureren en daarnaast ook efficiënt kunnen plaatsen bij investeerders. Grote buitenlandse zakenbanken voltrekken zulke diensten veel moeilijker voor Belgische ondernemingen gezien deze niet de schaal hebben om voldoende winstgevend te zijn voor dit type banken. Schaal in België betekent niet hetzelfde als in pakweg de VS. Net daarom is het cruciaal om in het Belgisch economisch weefsel voldoende regionaal verankerende marktactiviteiten te bezitten die zulke transacties kunnen voltrekken op maat van ons KMO-landschap. Dit is van cruciaal belang indien we onze ondernemingen alle mogelijke troeven willen aanbieden om hun groeiambities te kunnen nastreven.

Het vergroot ook de mogelijkheden voor ondernemingen om een bredere financieringsmix te hanteren waarbij ze niet enkel afhankelijk zijn van bancaire kredieten maar ook andere vormen van kapitaal/financiering kunnen aantrekken. Zo heeft onze marktenzaal vorig jaar 6 obligatieverrichtingen voltrokken voor een volume van bijna € 1 mia  louter voor Belgische bedrijven en voor 4,7 mia aan kapitaalmarkttransacties heeft verricht. Obligaties zijn immers vaak een flexibele methode voor een onderneming om zich te financieren en dit kan over lange looptijden gebeuren.

Liquiditeit als basisvoorwaarde

Maar hetzelfde geldt ook voor onze beursgenoteerde Belgische ondernemingen. Onze economie heeft een beperkte schaal wat maakt dat onze beursgenoteerde bedrijven minder natuurlijke liquiditeit genereren. Vele van onze beursgenoteerde ondernemingen hebben activiteiten die weinig aandacht van het brede publiek genieten maar daarom niet minder waardevol zijn. Ook daarom is het van belang om  regionale marktenzalen te hebben die constant liquiditeit faciliteren en bewerkstelligen voor deze ondernemingen. Op deze manier kunnen koop- en verkooporders steeds onmiddellijk uitgevoerd worden en kan financiële analyse en koersadvies de belegger warm maken om te investeren in onze ondernemingen. Onze analisten volgen alle Belgische (en vele Nederlandse) beursgenoteerde ondernemingen zodanig de belegger hierrond te informeren en liquiditeit mogelijk te maken.

Samen groeien

Maar het is niet enkel het voorzien van liquiditeit, het kunnen plaatsen & structureren van obligaties of het geven van koersadvies welke een marktenzaal op niveau van België zo noodzakelijk maakt. Ook onze grotere ondernemingen hebben nood aan een internationale marktoegang en zoeken investeerders in binnen- en buitenland. Financiële partners die een duurzame relatie hebben opgebouwd met deze bedrijven kunnen dan als geleider dienen voor deze ondernemingen om hun bedrijf te promoten in het buitenland en internationaal kapitaal aan te trekken. De blik van ondernemingen is immers steeds internationaler maar de wortels zijn vaak nog regionaal. Ook hier is telkens gespecialiseerd financieel advies noodzakelijk op maat van de klant. Net daarom heeft Bank Degroof Petercam toen ze aanwezig was in New York voor deze ceremonie ook een roadshow opgezet voor Cofinimmo en D’Ieteren om buitenlandse investeerders in hun kapitaal te kunnen aantrekken.

Bank Degroof Petercam is fier dat ze closing bell ceremony mocht voltrekken op Nasdaq omdat wij geloven dat regionaal verankerde financiële marktactiviteiten een vitaal onderdeel zijn van een gezond financieel- en financieringslandschap. Bedrijven hebben nood aan advies op hun schaal en in lijn met hun bedrijfscultuur en doelstellingen. Belgische bedrijven moeten steeds internationaler denken maar hebben vaak ook de regionale knowhow en kunde nodig om hun tot de juiste keuzes op het juiste moment te leiden.

Mail