vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Tussen volatiliteit en fundamentals

Senior Asset/Portfolio Manager

In het begin van de zomer publiceerden we een artikel over de terugkeer van de volatiliteit en hoe we daarmee moeten omgaan. Griekenland blies warm en koud tegelijk, zodat de markten op en neer gingen afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen tussen Brussel en Athene. Met het einde van het jaar in zicht is het risico ‘China’ voortaan de grootste zorg van de beleggers geworden.

De ‘verrassende’ devaluatie van de Chinese munt vorige week, veroorzaakte een paniekgolf op de wereldwijde markten. Die golf werd ingezet door een terugval van de Chinese beurzen met 8,75%, in hun kielzog gevolgd door de Aziatische beurzen en ook de Europese en Amerikaanse beurzen. Amerikaanse en Duitse staatsleningen en ook het goud hebben geprofiteerd van de onrust bij de beleggers, die deze activa als veilige havens beschouwen. De dollar verloor dan weer terrein ten opzichte van de euro, omdat de kans op een verhoging van de Amerikaanse rente in september sterk verminderd is.

China : beleggers bij verrassing genomen
De interventie van de Chinese centrale bank had een schokeffect, niet door haar omvang, maar wel omdat ze onverwacht was en bovendien meerdere keren werd toegepast. Zij veroorzaakte een opstoot van onzekerheid bij de beleggers, die zich zorgen maakten over de ‘niet-gecontroleerde’ vertraging van de Chinese groei en de gevolgen voor de wereldeconomie.

De reële wisselkoers van de Chinese munt, die de evolutie weergeeft van de Chinese munt ten opzichte van de munten van de belangrijkste handelspartners, onderging een aanpassing van om en bij 2,9%. Die beweging moet wel gerelativeerd worden, want de Chinese munt is sinds 2014 met meer dan 12% gestegen en sinds 2011 met 37%. Op vandaag zijn we van oordeel dat de yuan niet sterk overgewaardeerd is (grote marktparticipanten schatten de overwaardering op ongeveer 10%) en mogelijke toekomstige devaluaties zouden bijgevolg relatief beperkt moeten blijven.

De zwakke economische gegevens van juli waren niet het enige feit dat de Chinese centrale bank tot handelen aanzette. Deze devaluatie zal wel een gunstig effect hebben op de Chinese export en op de economie in haar geheel, maar dat zou toch marginaal zijn (een daling van 1% van de effectieve wisselkoers vertaalt zich in een stijging met 1% van de export binnen een termijn van drie maanden). Die beweging weerspiegelt een economie die vertraagt, maar geeft vooral aan dat China de yuan wil loskoppelen van een stijgende dollar. Het land wenst ook een flexibeler wisselkoersstelsel, dat gestuurd wordt door de marktwerking. Dat is een onderdeel van het hervormingsprogramma van de Chinese overheid, die de economie wil heroriënteren, met een verschuiving ten gunste van de binnenlandse consumptie. De overheid beschikt over voldoende munitie en een directe controle over de economie om die overgang goed te kunnen begeleiden.

Eurozone : toename van het politieke risico
Het herstel van de economische groei in de eurozone wordt bevestigd, zoals blijkt uit de meest recente cijfers die uitgaan van een reële groei van 1,5% dit jaar. De eurozone blijft profiteren van de gunstige combinatie van ‘goedkope’ olie, een concurrentiële euro, lage rentevoeten en een actieve centrale bank. Het herstel van de kredietmarkt blijft bescheiden, maar versnelt en geeft aan dat er verbeteringspotentieel bestaat voor zowel bedrijfsinvesteringen als consumptie. Het consumentenvertrouwen, dat historisch gezien sterk gecorreleerd is aan de bestedingen, wijst op een toename van 3%. Maar, met het aftreden van premier Tsipras en de aankondiging van vervroegde verkiezingen, is er opnieuw onzekerheid over Griekenland ontstaan.

Verenigde Staten
De Amerikaanse economie heeft zich na de inzinking van begin dit jaar duidelijk herpakt, zoals blijkt uit de vastgoedmarkt, de gegevens van de arbeidsmarkt en de detailhandelsverkopen. De consumptie is stevig en wordt vooral ondersteund door de daling van de olieprijs. De Fed voorzitter, Janet Yellen, bereidt de markt dan ook voor op een eerste verhoging van de richtinggevende rente in tien jaar tijd. Die monetaire verstrakking moet qua timing en omvang wel nog ‘gefinetuned’ worden met de toestand van de Amerikaanse en wereldwijde economie en zou kunnen gebeuren in een klimaat van hoge volatiliteit.

Portefeuillestrategie
Gezien de plotse toename van de volatiliteit en aantrekkelijker waarderingen hebben wij besloten om winst te nemen op een deel (2/3) van de beschermende putopties op de Eurostoxx 50 die we tegen 3450 kochten. Wij zijn ook bereid om het saldo van onze bescherming (op de Eurostoxx 50) te verkopen als de markten een steunpunt vinden. Onze exposure in futures op dividenden, die tamelijk goed weerstand boden tijdens de daling, hebben we ook gearbitreerd ten gunste van aandelen van de eurozone.

Wij hebben dus gebruik gemaakt van de sterke marktbewegingen om onze posities aan te passen. Wij handhaven een scenario dat uitgaat van een wereldeconomie die geleidelijk aan heropleeft en van fundamentals die aan de beterhand zijn. Toch zijn we niet gehaast om ons asset allocatie ingrijpend te wijzigen. Wij blijven opportunistisch in een klimaat van wantrouwen waar de risico-indicatoren verslechterd zijn.

Mail