donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

Inclusio: een behoorlijke woning voor iedereen dankzij een private investeringsmaatschappij

Verantwoordelijke vastgoedactiviteiten

Hoe de huisvestingsproblematiek oplossen voor personen met een laag inkomen of personen in moeilijkheden? Inclusio, een vennootschap voor onroerende investeringen met sociaal oogmerk, heeft de ambitie daar een duurzaam antwoord op te geven.

Inclusio werd in 2015 opgericht ten gevolge van de vaststelling dat de huurprijzen op de private markt stijgen en steeds meer buiten het bereik vallen van personen met een laag inkomen. Die keren zich naar de markt van de sociale woningen, waar de wachtlijst elk jaar langer wordt. Alleen al in het Brusselse gewest heeft dat betrekking op bijna 40.000 gezinnen en voor heel België op 180.000 gezinnen.

 

Oplossing: kapitaal bij elkaar brengen om woningen te kopen, te renoveren of te bouwen om ze daarna aan sociale partners (zoals sociale verhuurkantoren, ocmw’s en huisvestingsmaatschappijen) te verhuren.

Ontdek meer over Inclusio in onderstaande video:

Een duurzame sociale oplossing
Inclusio heeft als missie kwaliteitsvolle woningen op lange termijn aan te bieden in antwoord op bestaande en toekomstige uitdagingen. Hoe?

  1. Door private investeringen in sociale woningen
    Inclusio is van plan nieuwe of gerenoveerde gebouwen aan te kopen of op te trekken met de bedoeling een eigen vastgoedpatrimonium te ontwikkelen dat zich specifiek richt op de behoeften van dat segment: aangepaste en betaalbare woningen, probleem van lokale integratie, klemtoon op het duurzame karakter en de energieprestatie van de gebouwen. Die gebouwen worden dan aan sociale partners verhuurd (zoals sociale verhuurkantoren, ocmw’s en huisvestingsmaatschappijen) door middel van verhuurovereenkomsten op lange termijn, voor verdere onderverhuring aan de uiteindelijke bewoners.
  2. Door de sociale integratie van sommige kwetsbare groepen te bevorderen
    Voor een deel van het patrimonium zal Inclusio samenwerken met actoren die sociale projecten ontwikkelen, om de integratie van kwetsbare personen in de maatschappij op lange termijn te bevorderen. Dat kunnen personen met een handicap of eenoudergezinnen zijn.

Gereglementeerde vastgoedvennootschap
Inclusio heeft zopas een eerste keer (in het kader van een private plaatsing) geld opgevraagd bij private en institutionele investeerders. Op middellange termijn wil Inclusio het statuut van GVV verwerven (gereglementeerde vastgoedvennootschap – zie ons artikel van 14 juli 2014) en via een beursintroductie uitgroeien tot referentieplatform voor alle investeerders. Dankzij zijn omvang, het toegewijde team en de complementariteit van de drie oprichtende partners (Bank Degroof, KOIS INVEST en Re-Vive), beschikt Inclusio over de middelen en het concurrentievoordeel om zijn doelstellingen te verwezenlijken (hefboom bij de overheid, bevoorrechte toegang tot projecten, optimaal beheer enzovoort).

Het team
Inclusio wordt geleid door een professioneel team dat bestaat uit experts uit de onroerende, financiële en sociale wereld. Naast vertegenwoordigers van de investeerders en de oprichters van Inclusio hebben namelijk topspecialisten als Piet Colruyt, André Bosmans en Arnoud de Pret zitting in de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder van Inclusio.

Het dagelijks bestuur van Inclusio is dan weer toevertrouwd aan Xavier Mertens, jurist van opleiding. Hij heeft een ruime ervaring in de vastgoedsector, vooral het residentieel vastgoed, opgebouwd, in groepen als Fortis Real Estate en Home Invest Belgium (als CEO). 

B Corp
Inclusio heeft recent het B Corporation certificaat gekregen. Dit certificaat getuigt van de kracht van een private onderneming om waarde te creëren voor heel de maatschappij. Het is een bewijs van ‘good practices’ en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel hebben meer dan 1.000 bedrijven in 33 verschillende landen dat certificaat ontvangen. Inclusio behoort (samen met Re-Vive) tot de eerste Belgische bedrijven die het certificaat kregen als bevestiging van het innoverende karakter van hun aanpak.

Inclusio is een initiatief van Bank Degroof, erkende competente speler op financieel en beleggingsgebied, van KOIS INVEST, investeerder en ervaren adviseur in impact investing, en van Re-Vive, vastgoedontwikkelaar die investeert in de duurzame ontwikkeling van braakliggende en vervuilde terreinen. De drie partners kunnen bogen op een ruime ervaring in vastgoedontwikkeling in België.

Voor meer inlichtingen over Inclusio kunt u terecht bij Katia Wastchenko of Jean-Baptiste Van Ex.

Mail