donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

65-plussers: beleggingsopportuniteiten binnen een snelgroeiende consumentengroep

Senior Asset Manager Advisory Management

Investeerders hebbende gezonde reflex om steeds naar groeiopportuniteiten te zoeken. Op de eerste plaats denkt men steeds aan innovatie, technologische vooruitgang of snelgroeiende regio’s in Azië en of Latijns-Amerika. Maar zelden wordt de toenemende vergrijzing of verzilvering aan groei gekoppeld. Een misvatting of niet?

Investeerders hebbende gezonde reflex om steeds naar groeiopportuniteiten te zoeken. Op de eerste plaats denkt men steeds aan innovatie, technologische vooruitgang of snelgroeiende regio’s in Azië en of Latijns-Amerika. Maar zelden wordt de toenemende vergrijzing (de 65-plussers) of verzilvering (de 80-plussers) aan groei gekoppeld. Een misvatting of niet?

 

 

Feit is dat de 65-plussers een snelgroeiende consumentengroep is. Tussen 2000 en 2050 zal deze groep in België met bijna 70% toenemen tot 3 miljoen individuen. Over 35 jaar zullen de 65- plussers bijna 27% van de bevolking uitmaken, tegenover 16,5 procent begin deze eeuw. Hetzelfde fenomeen is waarneembaar in de VS en in nog ergere mate in Japan.

De toenemende vergrijzing zal ook gevolgen hebben voor de financiële markten. De pessimisten onder ons vrezen een zware correctie omdat de instroom aan kapitaal uit arbeid naar pensioenspaarfondsen tegen 2025 kleiner zal zijn dan de uitstroom van kapitaal door opvragingen.

Een meer optimistische visie is dat de opkomende vergrijzing investeringsopportuniteiten met zich mee zal brengen:

1. Toename van de consumptie van geneesmiddelen.
Hoe ouder men is, hoe meer ziektes en kwalen. Als we verschillende studies naast elkaar zetten, zien we dat 60% van de 65-plussers lijdt aan 2 ziektes en zijn arts minstens 1 keer per maand bezoekt (gemiddeld tussen 15 en 20 keer per jaar). De farmabedrijven die gespecialiseerd zijn in typische ouderdomskwalen en daarnaast de komende jaren succesvol kunnen innoveren, gaan een rooskleurige toekomst tegemoet.

We denken vooral aan domeinen waarvoor vandaag nog geen oplossing bestaat (oncologie, Alzheimer, Parkinson, …) of aan ziektes (hoge bloeddruk, diabetes type 2, nierfalen, hoge cholesterol) die het gevolg zijn van een hoge welvaart maar helaas vaak ook van een ongezond en overvloedig eet- en drankgedrag.

2. Toename van de doktersbezoeken
De vergrijzing echter beperken tot de farmasector zou van kortzichtigheid getuigen. Er zijn nog veel andere sectoren en domeinen die zullen profiteren van de huidige vergrijzingboom. Logischerwijze denken we aan oftalmologie, surditas of tandheelkunde. De levensverwachting mag dan nog steeds toenemen de zicht, het gehoor en de kwaliteit van het gebit gaat vanaf een bepaalde leeftijd onverbiddelijk achteruit.

3. Toename van de behoefte naar serviceflats en rusthuizen
Voor het komende decennia zien we hier ook een grotere rol voor privé-instellingen weggelegd. De overheid alleen kan de toenemende kosten voor de vergrijzing immers niet alleen dragen. Om die reden zal de verzekeringssector ook in de toekomst een prominentere rol spelen in de financiering van de vergrijzing.

4. Langer en meer consumeren
Door de stijgende levensverwachting komt er een ruime groep op de consumptiemarkt die veel tijd heeft en vaak ook vermogend is. Recreatie (hotelwezen, cruises, …), de passie voor mooie zaken (kunst, luxe,..) en het behoud van de opgebouwde levensstandaard ( vermogensectoren) zijn allemaal sectoren die eveneens een graantje zullen/kunnen meepikken van de vergrijzing.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer dan gerust Alain Deneef, senior portfolio manager en adviesbeheer Bank Degroof. Hij zal uw vragen met alle plezier beantwoorden!

Mail