zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Winnaar van de De Tijd/L’Echo Super Award tweede jaar op rij!

CIO Fixed Income DPAM

Op 12 maart reikten de Belgische financiële dagbladen De Tijd/L'Echo opnieuw de Fund Awards uit. Voor het tweede opeenvolgende jaar sleepte Degroof Petercam de felbegeerde 'Super Award' in de wacht. Die prijs bekroont de vermogensbeheerder met de best presterende aandelen- en obligatiefondsen over een periode van vijf jaar. Consistente prestaties vormen het belangrijkste criterium en vertegenwoordigen 40% van het puntentotaal. De drie andere criteria, elk goed voor 20%, zijn het rendement over vijf jaar, de prestaties tijdens dalende markten en de risicogewogen prestaties over vijf jaar.

 

 

Interview met Guy Lerminiaux (CIO Fundamental Equity), Peter De Coensel (CIO Fixed Income) & Alexander Roose (Head of International Equity Management).

V: Waarom koos de jury voor Degroof Petercam?

Peter: Onze managers en analisten werken en beheren activa op basis van hun eigen inzichten en overtuigingen. We vermijden 'ruis' op de markten. Veel internationale investeringsbanken surfen mee op de golf van populistische ideeën. Het gevolg is dat bij veel beheerders de 'consensus' een factor is die mee hun beslissingen op het gebied van fondsbeheer bepaalt. Wij werken niet met beleggingscommissies omdat die niet het beste resultaat opleveren. Fondsbeheerders die zelf expert zijn in een bepaalde discipline, hebben de bevoegdheid om zelf een beslissing te nemen. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op overtuigingen en op de zogeheten 'skin in the game', om Nassim Nicholas Taleb te citeren. Ons remuneratiesysteem voor zowel managers als buy-side analisten houdt daar rekening mee.
Guy: Bij Degroof Petercam werken we inderdaad met onze eigen teams van aandelen- en kredietanalisten. De fondsbeheerders werken als onafhankelijke investeerders op korte, middellange en lange termijn. En niet onbelangrijk, bij de selectie van aandelen en obligaties houden we naast louter financiële en bedrijfscriteria ook rekening met milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-) factoren.


V: In welk opzicht onderscheidt het beheer van Degroof Petercam zich van de concurrentie?

Peter: Degroof Petercam is een actieve beheerder met een grondige kennis van de financiële markten en van risicobeheer. Meer nog, we zijn een duurzame marktspeler die beleggingen selecteert op basis van duurzame criteria en een duurzaam productaanbod. We hebben een stevige leercurve die teruggaat tot 2002. Tot slot vormt onderzoek de hoeksteen van onze benadering. We hebben altijd geïnvesteerd in research en daar plukken we nu de vruchten van.


V: Hoe zinvol zijn obligatiefondsen nu het obligatierendement zeer laag is?

Peter: We streven ernaar om te allen tijde volledig belegd te zijn. We richten ons niet alleen op absolute renteniveaus en kredietrisicopremies (credit spreads), maar spelen in onze strategieën ook actief in op de rendements- en bedrijfsobligatiecurves. Een optimale portefeuilleopbouw is wat we beogen, waarbij onze blootstelling aan rentetarieven, creditspreads en valuta's wordt afgestemd op verschillende marktscenario's. Waarom? Om maximaal voordeel te halen uit onze basisscenario’s doorheen alle obligatiedisciplines. Voorbereid zijn op risicoscenario's is daarbij essentieel.
Vastrentende beleggingen verdienen een plaats in elke portefeuille. Obligaties bieden momenteel uitzicht op een aantrekkelijk rendement. Bovendien bestaat er een brede waaier aan obligaties waaruit kan worden gekozen: OESO-overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield, opkomende markten, noem maar op ...


V: En hoe kiest u de aandelen waarin u belegt?

Guy/Alexander: Ons uitgangspunt is dat de aandelenmarkten niet altijd even efficiënt zijn. We gaan op zoek naar bedrijven die zich onderscheiden van de rest en die goed scoren voor criteria zoals management, bedrijfsmodel en productaanbod. Dergelijke bedrijven zitten vaak in het mid of small cap segment. Dankzij die aanpak konden we in het verleden meermaals betere prestaties neerzetten dan andere marktspelers.
We zetten ook in op thematische aandelenfondsen die focussen op thema's van de toekomst, zoals nanotechnologie, robotica, duurzame oplossingen voor klimaatverandering, duurzame voedseltrends. Dergelijke fondsen winnen aan populariteit en richten zich ook vaak op opkomende markten.


V: Duurzaamheid staat tegenwoordig in de schijnwerpers. Wat is de filosofie van DPAM?

Alexander: We hebben ons op drie manieren geëngageerd voor een duurzame aanpak. Ten eerste door basisprincipes te onderschrijven en na te leven, ten tweede door ons als stakeholder verantwoordelijk op te stellen en ten derde door best practices en inspanningen te stimuleren. Duurzaamheid is voor ons al sinds 2002 een thema. We kunnen dus putten uit een zeer rijke ervaring en zijn zeker geen nieuwkomers op dit gebied.
Wat betekent dat concreet? In elke onderneming en in elke sector beoordelen we de ESG-risico’s en beheren we die op een verstandige manier. Door die informatie te combineren met kennis van het proces van waardecreatie, bieden we aandeelhouders uitzicht op een meerwaarde. Onze duurzame analyse levert ons de mogelijkheid om op de financiële markten opportuniteiten te grijpen die we met de traditionele financiële analyses zouden missen. Duurzaam beleggen betekent immers ook dat we ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de planeet, de maatschappij of het bestuur van de onderneming zelf, een financiële duw in de rug geven.
Het UN Global Compact, de UN PRI (waarvan wij in 2011 ondertekenaar zijn geworden) en ons lidmaatschap van lokale beleggingssfora hebben onze analyses naar een hoger niveau getild.

Mail