woensdag 01/04/2020

Top Header

Talen

Guy Lerminiaux aan het woord

Degroof Petercam Asset Management

Guy Lerminiaux vertelt u aan de hand van enkele sleutelbegrippen wat zijn vooruitzichten voor 2018 zijn.

 

 

 


TELEURSTELLING
"Wij menen dat een gematigd herstel van de inflatie plausibel is".

"De inflatie blijft teleurstellen, zelfs in de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan zijn de prestaties van de Amerikaanse inflatiegebonden obligaties ondermaats. Toch behouden we onze positie omdat we niet verwachten dat de recente vertraging van de Amerikaanse inflatie van blijvende aard zal zijn. De factoren die het meest hebben gewogen op de recente Amerikaanse inflatiegegevens hebben naar ons gevoel vooral een tijdelijk karakter (onder meer het lagere aandeel van de energieprijzen en de daling van de prijzen voor mobiele telefonie). Daarnaast is de groei gunstig en doet ze de vraag naar werk toenemen. Daarbij komt de daling van de dollar dit jaar en de impact daarvan op de evolutie van de importprijzen, en, ten slotte, onze positieve verwachtingen voor de evolutie van de grondstoffen. Daarom geloven we dat een (gematigd) herstel van de inflatie plausibel is."


VERRASSING
"Verwachtingen van de analisten naar boven bijgesteld".

"De winstgroei van de ondernemingen zet zich verder en de ramingen voor 2018 van onze analisten zijn behoorlijk. We denken dat er door aanhoudende economische groei nog aangename verrassingen mogelijk zijn en dat de verwachtingen naar boven zouden kunnen worden bijgesteld, vooral dan in Europa. Dat is een van de redenen waarom we bij onze beleggingen in aandelen blijven, ondanks de onzekerheden en de hoge waarderingen die er momenteel zijn op de markten."


LIQUIDITEITEN
"Volgend jaar blijft er een overvloed aan liquiditeiten in de eurozone".

"De rentes zullen volgend jaar vermoedelijk blijven stijgen, zij het gradueel. Hoewel we ons verwachten aan een gematigd herstel van de inflatie, zien we vooralsnog geen tekenen van een sterke versnelling. Bovendien, ook al zijn de centrale banken momenteel hun maandelijkse aankopen van obligaties aan het afbouwen, liquide middelen blijven volgend jaar in overvloed aanwezig in de eurozone. Bijgevolg is onze rentegevoeligheid beperkt, maar niet nul. Een plotse stijging van de rentes komt er volgens ons zeker niet." Pas in 2019 kan hier iets verwacht worden.


SELECTIVITEIT
"Europa is nog altijd aantrekkelijk voor ons".

"De stijging van de beurzen tekent zich af tegen de achtergrond van ongezien lage rentes. Iedereen is het erover eens dat die context een invloed heeft op de stijging van alle soorten activa, van vastgoed tot cryptomunten zoals de Bitcoin. De situatie op de beurzen is niet zo extreem, ook al is de Amerikaanse beurs duur. Bovendien moeten sommige beurswaarden worden vermeden, zoals aandelen van bedrijven die onvoldoende liquide middelen genereren om hun groei te financieren en die tegen torenhoge multiples worden verhandeld. Dankzij de nauwgezette selectie van onze analisten, treffen we op diezelfde Amerikaanse markt echter ook aandelen aan die wel nog de moeite lonen. De andere beurzen zijn gewaardeerd tegen lagere multiples. Vooral Europa is nog altijd aantrekkelijk voor ons."

Mail