maandag 25/05/2020

Top Header

Talen

MiFID II-richtlijn treedt officieel in werking

Om een eengemaakte markt voor financiële dienstverlening te creëren en om de geldende regels in de verschillende lidstaten te harmoniseren, heeft de Europese Commissie in 2007 de MiFID-richtlijn uitgewerkt (Markets in Financial Instruments Directive). Financiële instellingen zullen voortaan enkel nog beleggingsproducten mogen aanbieden die overeenstemmen met het profiel van hun cliënt. Die verplichting is een essentieel onderdeel van de MiFID II-richtlijn. Hoe gaat dat precies in zijn werk? De cliënten krijgen een vragenlijst voorgeschoteld die peilt naar hun beleggingsprofiel en hun risicobereidheid. Op die manier kent de financiële instelling haar cliënten veel beter.

 

Meer dan een vereiste, een kans

De Europese richtlijn MiFID is aan een nieuwe fase toe: MiFID II pakt uit met strengere maatregelen om de belangen van de beleggers beter te beschermen wanneer ze een beroep doen op een financiële instelling. De nieuwe regels zijn in België op 3 januari 2018 in werking getreden.

De krachtlijnen en doelstellingen van de richtlijn kunnen als volgt worden samengevat:

  • beleggers beter beschermen
  • kosten verbonden aan beleggingen transparant voorstellen
  • bestuursmodel van financiële instellingen versterken

 

Beleggers beter beschermen

De betere bescherming verloopt in drie stappen:

  1. Aangepast beleggingsprofiel

De richtlijn vereist dat er bij de samenstelling van de portefeuilles rekening wordt gehouden met het profiel van de cliënt. Welke kennis van en ervaring met financiële instrumenten heeft hij? Wat is zijn financiële situatie? En welke doelstellingen heeft hij voor ogen? Aan de hand van dergelijke vragen kunnen we zijn kennis van de diverse soorten financiële instrumenten en zijn risicobereidheid nauwkeurig in kaart brengen. En nagaan in welke mate hij kan omgaan met verliezen, rekening houdend met zijn financiële situatie.

  1. Duidelijke communicatie

Wij sturen onze cliënten rapporten waarin we uitleggen waarom een gekozen beleggingsoplossing of portefeuille beantwoordt aan hun behoeften.

  1. Voortdurende screening

Wij screenen voortdurend de portefeuilles van onze cliënten om ervoor te zorgen dat ze blijven beantwoorden aan hun doelstellingen.

 

Kosten verbonden aan beleggingen transparant voorstellen

De richtlijn streeft naar meer transparantie rond kosten. Daardoor krijgen onze cliënten een beter inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht tijdens het volledige beleggingsproces.

 

Bestuursmodel versterken

Door MiFID II moeten financiële instellingen almaar meer belang hechten aan interne audit, compliance en risicobeheer. Daardoor versterkt hun bestuursmodel.

Mail