zondag 26/01/2020

Top Header

Talen

Wat als u de Europese beurzen in 2017 links zou laten liggen?

Head of Investments

Ondanks een teleurstellend 2016 voor de Europese beurzen, blijven er nochtans genoeg redenen om hierin te blijven investeren. Jérôme van der Bruggen, Head of Investments, overloopt de verschillende opportuniteiten.

Europese ondernemingen gaan met een aanzienlijke korting over de toonbank! De verwachte koers-winstverhouding ligt er gemiddeld 17% lager dan bij Amerikaanse bedrijven. Vooral de eurozone lijkt aantrekkelijk geprijsd. De korting daar ligt met 22% ver boven het gemiddelde van 15% van de afgelopen jaren. Dat cijfer weerspiegelt allicht de twijfel die er heerst over de overlevingskansen van het Europese project. De laatste vijf jaar kwam immers een reeks constructiefouten van de eurozone aan het licht die, op zijn zachtst gezegd, de begeestering voor het project temperden. De politieke debatten herinneren ons voortdurend aan de risico’s die wegen op Europa. En waarvoor er niet meteen alternatieven bestaan. Enkel de maatregelen van de Europese Centrale Bank, die de rente voor lange tijd laag moeten houden, lijken voorlopig soelaas te brengen.

Europese ondernemingen

Wat stellen we vast als we de politieke context even buiten beschouwing laten? Europese ondernemingen presteren niet slechter dan Amerikaanse. L’Oréal is “kwalitatief niet minder goed” dan Estée Lauder, Royal Dutch kan prima wedijveren met Exxon Mobil, BMW met Ford. Nog niet zo lang geleden trouwens (tijdens de piek van de vorige cyclus in 2007), was de gemiddelde operationele marge (volgens het gewicht ervan in de indices) vergelijkbaar met die van de Amerikaanse bedrijven (zowat 10%). Nu liggen de kaarten anders. Terwijl de rentabiliteit van de Amerikaanse bedrijven opnieuw piekt, hinken de marges in Europa gemiddeld met meer dan 2% achterop. Met dank aan de crisis.

Grondstoffen en energie

Als we de zaken van dichterbij bekijken, dan vinden we een mogelijke verklaring in de Europese indices. En meer bepaald in het grotere aandeel daarin van bedrijven actief in sectoren die de laatste jaren in zwaar weer terechtkwamen. Dat zijn grondstoffen en energie, maar ook de financiële sector. Toch is in 2017 voor hen beterschap mogelijk, hoewel de vergelijkingsbasis momenteel gering is. Neem nu de bedrijven uit de sectoren energie en grondstoffen. Zij vertegenwoordigen samen meer dan 15% van de Europese indices. Door de daling van de olie- en grondstoffenprijzen van de jongste jaren zagen ze hun winsten in rook opgaan. Sindsdien herstelden hun beursnoteringen zich en zijn de meeste opnieuw aan het stijgen. Nadat in februari 2016 een absoluut dieptepunt werd bereikt, met een prijs van slechts 28 dollar per vat, noteert ruwe olie (Brent) intussen opnieuw tegen 56 dollar. Volgens onze ramingen moet eind 2018 een prijs van 70 dollar mogelijk zijn. Als we de lijn van die ramingen doortrekken naar alle noteringen van grondstoffen (nauw gerelateerd aan de Chinese economie en vooral dan het investeringsbeleid daarvan), dan kan daaruit worden afgeleid dat de winsten van bedrijven die actief zijn in die sectoren opnieuw zullen opveren.

Financiële sector

En dan is er ook nog de financiële sector. Die is met 20% sterk vertegenwoordigd in de Europese beursindices. De rentabiliteit van die sector staat onder druk doordat negatieve rentes moeilijk kunnen worden verhaald op economische spelers. De geringe hellingsgraad van de huidige rentecurve is bovendien nadelig voor transformatie-activiteiten. Sinds juli 2016 stijgt de langetermijnrente opnieuw en helt de curve sterker. In de VS is de tienjarige rente gestegen van 1,5% naar 2,5%. In Europa en Japan bevindt diezelfde rente zich opnieuw op positief terrein en een duurzame terugkeer naar rentes beneden 0% lijkt ons onwaarschijnlijk. Doordat de vooruitzichten beter zijn dan aanvankelijk gedacht, stabiliseerden de beursnoteringen van banken en verzekeringsmaatschappijen. En ook al verwachten we geen aanhoudende stijging van de langetermijnrentes, de huidige situatie (lichte stijging van de rentevoet) voorziet de sector, die in het eerste halfjaar van 2016 sterk onder druk kwam te staan, van de nodige zuurstof.

Aanzienlijke kortingen, kwaliteitsbedrijven, gunstige vooruitzichten voor bedrijven die sterk in de indices zijn vertegenwoordigd, tenminste als de grondstoffenprijzen zich verder stabiliseren en de langetermijnrentes lichtjes stijgen...  En wat is het grootste beleggingsrisico in 2017 dan? Misschien wel dat u de Europese beurzen links laat liggen.

Mail