vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

[VIDEO] Peter De Coensel over fixed income beleggingen: "Diversifieer & denk globaal"

CIO Fixed Income DPAM

Bekijk deze vijf minuten durende video waarin Peter De Coensel zijn obligatiebenadering uiteenzet. Peter De Coensel is de CIO Fixed Income van Degroof Petercam Asset Management.

 

 

 

Historische context:

  • Van 1981 tot nu waren we op het vlak van obligaties getuige van een ongelooflijke bullmarkt.
  • Als we echter de voorbije 100 jaar bekijken dan bedraagt de gemiddelde rente van VS/EU-obligaties op 10 jaar zowat 2 tot 5%. Het zal echter tijd vragen vooraleer het huidige klimaat van ultralage rentes voorbij is.
  • Meer dan ooit is het belangrijk om geduldig te zijn. De markten verwachten dat de rentes van de Fed binnen twee tot drie jaar zullen normaliseren. We bevinden ons in een economische context van lage productiviteitsgroei, lage inflatie en lage bedrijfsinvesteringen. Enkel wanneer die economische context verandert, kan de beleidsrente in de US opnieuw stijgen naar 2 tot 3% en terug boven de 0% normaliseren in Europa.

De benadering van Peter:

  • Intelligente diversificatie, risicocontrole en flexibiliteit zijn essentiële ingrediënten van een succesvolle strategie. Staats- en bedrijfsobligaties hebben een plaats in een gezonde diversificatie. De mix van deskundigheid die de samenstelling daarvan vereist (kwantitatieve analisten, economen, fixed income specialisten) is in ruime mate aanwezig bij Bank Degroof Petercam Group.
  • Die expertise leidde tot een positievere houding ten opzichte van investment grade bedrijfsobligaties sedert het tweede kwartaal van 2016. Sinds september 2016 verhoogden we ons gewicht naar inflatiegebonden obligaties. Voor staatsobligaties uit de eurozone opteerden we vanaf augustus van dit jaar voor een onderweging.
  • De stijging van de dollar ten opzichte van de euro is nog niet ten einde. Op dit ogenblik ondergaat de Euro een externe devaluatie t.o.v. de US Dollar. De Fed en de ECB beseffen de noodzaak hiervoor en zorgen op termijn voor een beter evenwicht tussen de twee handelsblokken.

Video enkel beschikbaar in het Engels.

Mail