maandag 06/04/2020

Top Header

Talen

Is de farmasector bang voor Donald en Hillary?

Healthcare Equity Analyst

Op 8 november kiezen de Amerikanen hun volgende president. In verkiezingsjaren komen de gezondheidsuitgaven en meer specifiek de prijszetting van geneesmiddelen steevast op de agenda van de verkiezingscampagnes.

Geneesmiddelen op voorschrift vertegenwoordigen niet het hoogste aandeel van de Amerikaanse gezondheidsuitgaven, maar ze zijn een gemakkelijk politiek doelwit in een land waar de prijzen tot 50% hoger liggen dan in Europa. De Amerikaanse prijszetting is een belangrijke groei-impuls voor de sector, en elke bedreiging hiervoor zet de sector onder druk, zoals we al konden zien aan de hand van de underperformance van de farmasector op de aandelenmarkt de jongste maanden. 

Beide presidentskandidaten zijn tegen hoge prijzen voor geneesmiddelen, maar willen dit elk op een andere manier oplossen. Terwijl Hillary Clinton het huidige gezondheidsstelsel wil uitbreiden (de Affordable Care Act (ACA) werd in het leven geroepen in 2010), en een voorstander is van prijszetting op basis van innovatie, verklaarde Donald Trump dat hij de ACA vanaf dag één zou intrekken. Trump heeft echter weinig details gegeven over hoe hij deze doelstelling wil bereiken, maar hij is voorstander van  meer concurrentie van bijkomende merken. We geloven echter nog steeds dat de prijszetting voor geneesmiddelen minder prioritair zou zijn wanneer Trump president wordt. De meest voor de hand liggende maatregel van Hillary zou zijn dat er kortingen worden toegekend voor zogenaamde 'dual eligible' personen; namelijk oudere mensen met een lager inkomen of jongere mensen met beperkingen. We verwachten een impact van ongeveer 3% op de omzet van farmabedrijven. Mevrouw Clinton wil ook de dekking uitbreiden naar jongere mensen, en ervoor zorgen dat de regering rechtstreeks kan onderhandelen over de prijzen met farmabedrijven. Indien dat er effectief komt, zullen deze maatregelen een negatieve impact hebben op de omzet van farmabedrijven die het meest zijn blootgesteld aan de plannen van de regering.  Dat neemt niet weg dat heel wat voorstellen om hoge prijzen van geneesmiddelen tegen te gaan, in het verleden niet op de steun van het Congres konden rekenen. We denken dat alle grote veranderingen op de steun zullen moeten rekenen van de president, het Congres en de Senaat, en dat is op dit moment weinig waarschijnlijk.

Naast de gebruikelijke prijzenretoriek die vaak wordt gehoord tijdens verkiezingstijden, is het prijsklimaat in de VS veranderd, en dat is nu eenmaal een feit. De resultaten over het derde kwartaal en de bezorgdheid over de kosten van de gezondheidszorg  zetten de farmasector onder druk. De stijging van de brutoprijzen neemt af en in bepaalde therapeutische klassen is er een prijzenslag . Dat is in het bijzonder het geval voor medicijnen die diabetes behandelen.

De vraag is nu: welke therapeutische klasse zal volgen? De aandacht gaat nu uit naar gespecialiseerde geneesmiddelen. Over het algemeen beantwoorden deze therapieën aan een belangrijke behoefte in een patiëntenpopulatie met veel ongemakken die verbonden zijn aan de ziekte en weinig behandelingsalternatieven. Aangezien zij een belangrijke verbetering tegenover de bestaande behandeling zijn, kunnen deze geneesmiddelen hogere premies op de prijs verantwoorden. Oncologie is naar verluidt het volgende doelwit, aangezien dit domein de duurste categorie is en de concurrentie in dit segment toeneemt. Door de kritieke aard van de ziekte en de verschillende maatregelen die kunnen worden genomen, denken we dat het voor betalers moeilijk zou zijn om toegang tot deze geneesmiddelen te beperken. Een ander mogelijk doelwit is hemofilie. Onlangs werden er opmerkingen gemaakt over de toenemende kosten van de ziekte, omdat er verschillende nieuwe geneesmiddelen gelanceerd werden. We denken evenwel dat, ondanks het feit dat de eenheidskosten toenemen, de totale zorgkost met nieuwe geneesmiddelen gelijkaardig blijft, en we achten het onwaarschijnlijk dat betalers toegangsbeperkingen zullen krijgen. Er zijn bij hemofilie immers risico's verbonden aan het overschakelen naar een andere therapie, die uiteindelijk duurder zou kunnen uitvallen voor de betalers. Over het algemeen blijven de prijszettingsrisico's aanwezig in therapeutische gebieden waar ziektes asymptomatisch en niet progressief zijn, de resultaten gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden gemeten en er meerdere alternatieven bestaan met gelijkaardige profielen.

Een ding is zeker: de prijszettingsdruk beïnvloedt niet alle bedrijven in dezelfde mate, en we mogen het ene geval niet extrapoleren naar het andere. We zijn van mening dat de uitdagingen op het vlak van prijszetting voldoende tot uiting komen in de waarderingsparameters van de sector, en onze visie op de fundamentals van de farmasector blijft constructief. De betalers waarderen nog steeds gedifferentieerde en innovatieve geneesmiddelen. We geloven sterk dat de bedrijven die innovatief voor de dag komen een degelijk rendement op hun R&D zullen krijgen.

Mail