donderdag 02/04/2020

Top Header

Talen

8,7 cm. Niet meer en niet minder.

Marketing & Communication Consultant

Daniel Buren is ongetwijfeld een van de grootste hedendaagse kunstenaars. Hij is erin geslaagd om in heel zijn oeuvre witte en gekleurde verticale stroken te gebruiken van precies 8,7 cm breed. BOZAR wijdt, met de steun van Bank Degroof Petercam, een tentoonstelling aan deze grootmeester. Terugblik op zijn parcours.

Daniel Buren is ongetwijfeld een van de grootste hedendaagse kunstenaars. Hij is erin geslaagd om in heel zijn oeuvre witte en gekleurde verticale stroken te gebruiken van precies 8,7 centimeter breed.

Daniel Buren heeft zich weliswaar altijd een erfgenaam gevoeld van de modernisten, maar in 1965 besliste hij om alleen nog maar dergelijke stroken van 8,7 centimeter te schilderen. Op die manier is hij erin geslaagd om zijn schilderkunst helemaal objectief en meetbaar te maken.

Met die bewust gekozen vorm bevrijdt hij zijn schilderkunst van alle referenties zodat ze niets anders zegt dan wat ze is: een visuele gewaarwording die geen rekening houdt met de geschiedenis of met een bepaald imago.

Zijn alternerende verticale geschilderde stroken zijn dus objectieve en stilzwijgende getuigen die rechtstreeks ontleend zijn aan decoratieve elementen. Het zijn de eenvoudigste en gemakkelijkst te ontcijferen schilderijen, die je je kunt indenken. Aanvankelijk schilderde hij ze zelfs niet. Hij bediende zich van vooraf gestreept textiel dat hij in 1965 op de Parijse Marché Saint-Pierre vond. De doeken lijken op deze die gebruikt worden om de caféterrassen te overdekken, en dienden in eerste instantie als ondergrond voor beeldende inscripties.

Vanaf 1967 gebruikt hij ze niet langer als ondergrond, maar als een “visueel instrument” of met andere woorden als een motief dat in staat is om meer te zeggen over de plaats waar het zich bevindt.

De verticale stroken – ik zal het nooit genoeg kunnen herhalen – laten zich niet zien ter wille van zichzelf, en zullen nooit een op zich staand gegeven zijn, maar altijd in verhouding tot…, in relatie met…, in conflict met..., in harmonie met…, verstoord door…, gedefinieerd door…, gebouwd op… ,  gemaakt met…, dit beschrijven…, dat beschrijven…, enz..” 

Het zou dan ook verkeerd zijn om naar die stroken te kijken alsof ze een doel op zich zijn. Ze zijn niets anders dan een middel om ons gezichtsveld te verbreden. De alternerende stroken hebben dan ook slechts een betekenis door de relatie die ze hebben met de plaats waar ze zich bevinden. 

Dat ze onpersoonlijk zijn en tegelijk gemakkelijk te identificeren is een paradox, maar ze stellen ons wel in staat om onze blik te doen afglijden naar andere zaken. Het werk van Buren is werk in situ, dat enkel bestaat in functie van de plaats waar het zich bevindt. Die plaats heeft altijd een bepaalde betekenis. De plaats waar de stroken zich bevinden (het kan om een straat, een plein, een tuin of vele andere plaatsen gaan) wordt op haar beurt een artistiek medium en een atelier dat de kunstenaar in scène zet in functie van de orkestratie door die alternerende stroken. Door duidelijk de wens uit te spreken dat we onze blik zouden afwenden van de stroken die hij oordeelkundig op een bepaalde plaats en in een bepaalde context heeft gerealiseerd, probeert Buren ons effectief te doen kijken naar ruimtes die we anders niet zien. 

Voor meer info: Met een fresco palmt Daniel Buren BOZAR in.

EEN BANK DIE VAN KUNST HOUDT  

Bank Degroof Petercam heeft altijd dicht bij de kunst en bij de kunstenaars gestaan en speelt in de kunstwereld een belangrijke rol als mecenas. Dat gebeurt steeds op een discrete, maar duurzame manier. Kunst is de beste manier om visies en standpunten met elkaar te delen, want het is in de variatie van die verschillende visies dat de mooiste horizon wordt gevormd.

Bank Degroof Petercam deelt haar rol als mecenas met verschillende privéinstellingen zoals het kunstpand Maison Particulière in Elsene. Dit kunstencentrum organiseert meerdere keren per jaar tentoonstellingen van “verzamelaars”. Het thema verschilt telkens en stemt tot nadenken. De Bank heeft ook een samenwerking met het Van Buuren museum, dat een mooi overzicht biedt van de art deco en de Belgische schilders uit het begin van de 20ste eeuw. Voorts ondersteunt de Bank ook de Herbert Foundation in Gent. Die private stichting organiseert een keer per jaar een thematentoonstelling rond de kunstwerken uit de collectie van de oprichter van de stichting. Een tentoonstelling die telkens in goede banen wordt geleid door de grootste curatoren uit de kunstwereld. Verder heeft de Bank beslist om Belgische instellingen te steunen die tot de top van de kunstwereld behoren zoals het MHKA in Antwerpen, La Boverie in Luik en BOZAR in Brussel om op die manier haar horizon te verruimen en haar naam te kunnen verbinden aan tentoonstellingen die wereldwijd aandacht krijgen, en aan gerenommeerde kunstenaars en kunstwerken.

Projecten begeleiden, tentoonstellingen op maat opzetten of deelnemen aan kunstevenementen van topkwaliteit, dat is de rol die een bank als mecenas moet spelen met als doel vragen op te roepen en haar maatschappelijke en culturele visie te delen. En dat uiteraard niet zonder in de eerste plaats aandacht te blijven schenken aan haar metier van privébank die haar cliënten ook adviseert over alle vermogensaspecten waarvan hun kunstcollectie deel uitmaakt.

Mail