donderdag 21/03/2019

Top Header

Talen

Bank Degroof vermindert haar CO2-uitstoot met 53% en is sinds 2008 CO2-neutraal

Sinds 2007 werkt Bank Degroof samen met CO2logic om haar CO2-voetafdruk te berekenen en energiebesparende maatregelen te identificeren. We maken de balans op van deze samenwerking ter gelegenheid van de Dag van de Aarde.

Uit respect voor haar cliënten en uit verantwoordelijkheidszin ten opzichte van de toekomstige generaties hanteert Bank Degroof een voorzichtige aanpak die op de zeer lange termijn gericht is. Het is logisch dat haar bezorgdheid om de planeet bij die filosofie aansluit.

Resultaten van haar bijdrage aan een duurzame ontwikkeling
Sinds 2007 werkt Bank Degroof samen met CO2logic om haar CO2-voetafdruk te berekenen en energiebesparende maatregelen te identificeren. Sinds het eerste jaar waarin CO2logic een CO2-audit voor de Bank uitvoert, is zij erin geslaagd om de CO2-uitstoot van 2518 ton per jaar in 2007 naar 1195 ton per jaar in 2012 te brengen. Dat is dus een vermindering met 53% van de CO2-uitstoot. Nochtans is de bank zich in die periode onverminderd blijven ontwikkelen.

Parallel met dat resultaat heeft de Bank besloten om CO2-neutraal te worden door sinds 2008 haar jaarlijkse restuitstoot aan CO2 te compenseren.

Concreet gezien gaat zij als volgt te werk om haar voetafdruk te verminderen:

Als eerste onafhankelijke financiële instelling in België die ernaar streefde om CO2-neutraal te worden, richt zij zich ook op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vele andere instellingen hebben haar daarna gevolgd. De projecten die zij steunt om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren en te verminderen, bevorderen het gebruik van hernieuwbare energie, zijn energie-efficiënt en helpen om de bomen in Afrika te beschermen.

Als u meer inlichtingen wil, klik hier.

Mail