donderdag 04/06/2020

Top Header

Talen

Waarom vragen financiële instellingen een kopie van uw identiteitskaart?

Het klinkt u allicht vertrouwd in de oren: uw financiële instelling neemt contact op met u om de  microchipgegevens van uw identiteitskaart te actualiseren. Of ze vraagt u om een kopie te bezorgen van uw nieuwe identiteitskaart. Waarom heeft uw bankier zo een kopie nodig? Het antwoord op die vraag is simpel: het is een wettelijke verplichting.

De Europese regelgeving en de Belgische wetten, en in het bijzonder de wet tot voorkoming van het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme, verplichten alle financiële dienstverleners in de ruime zin (dus: banken, verzekeraars, boekhouders enzovoort) ertoe om 'hun klanten te kennen'. Dat heeft onder meer voor gevolg dat die dienstverleners de identiteit van hun cliënten moeten vaststellen.

Die regelgeving is zeer strikt. Als de financiële instelling niet over accurate gegevens beschikt, is zij van rechtswege verplicht om actie te ondernemen, met verstrekkende gevolgen gaande van het blokkeren van de rekening tot het volledig verbreken van de relatie met de cliënt. Het is daarom belangrijk om de vereiste gegevens zo snel mogelijk te bezorgen.
 

Welk identiteitsbewijs moet u voorleggen?

Nationaliteit Woonplaats Kopie (voor- en achterzijde) van een geldig Identiteitsbewijs Adresbewijs
Belg België De elektronische identiteitskaart (eID) Afdruk van de gegevens opgeslagen op de microchip van de eID Of, bij gebrek aan een eID, een kopie van een recent officieel document dat het wettelijke adres vermeldt :

 • Samenstelling van het gezin
 • Aanslagbiljet belastingen
Andere nationaliteit België Ofwel :
 • Paspoort
 • Identiteitskaart
Indien het wettelijke adres niet is vermeld op het identiteitsbewijs, dan moet een officieel document worden voorgelegd dat het wettelijke adres staaft :
 • Samenstelling van het gezin
 • Aanslagbiljet belastingen
 • Verblijfskaart
 • Attest van inschrijving bij een ambassade
 • Rijbewijs
Belg Ander land Ofwel :
 • Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland
 • Paspoort
 • Elektronische identiteitskaart (eID)

 

Mail