Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Welke twee gebeurtenissen bepaalden de voorbije week de economische actualiteit?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Het scenario van groeivertraging wordt almaar waarschijnlijker. Onze expert Hans Bevers haalt argumenten aan uit de economische actualiteit die dat staven.

Vijf actuele signalen die een groeivertraging aankondigen

  • Een sprong voorwaarts is geen evidentie. De economie bevindt zich op een hoog peil vandaag en nog een versnelling hoger schakelen kan niet zomaar.
  • Daarnaast zetten ook de hogere interestvoeten een rem zetten op de economische groei.
  • Een derde element is dat de stimulusmaatregelen van Trump, die de Amerikaanse economie tot dusver een flinke duw in de rug hebben gegeven, nu stilaan zijn uitgewerkt.
  • Ten vierde zijn er de aanhoudende internationale spanningen met China die de internationale handel parten spelen.
  • En ten slotte is er de vaststelling dat de economie nu al vertraagt in China.

Basisscenario blijf overeind

Vijf signalen uit de economische actualiteit die in een vorige video nog uitgebreider de revue passeerden, waarschuwen dat de internationale handel een tandje zal terugschroeven. Met als de gevolg dat de wereldwijde groei ook in 2019 zal vertragen.

Conclusie

We stevenen dus inderdaad af op een wereldwijde vertraging van de economie. Maar we zijn daarop voorbereid: we hebben de signalen tijdig opgevangen, zodat ons basisscenario voor 2019 overeind blijft.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel