Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Wereldeconomie lijdt onder voortdurende geopolitieke onzekerheid

Door Hans Bevers - Chief Economist
De wereldeconomie vertraagt sinds de zomer van 2018 door de handelsspanningen en de brexit-saga. Onze hoofdeconoom werkt een blik op de harde cijfers.

Consument drijvende kracht economie in VS

In de Verenigde Staten zien we dat de consument nog altijd de drijvende kracht blijft achter de conjunctuur. Dat is vooral te danken aan de positieve reële loonontwikkeling die we zagen op de arbeidsmarkt. Maar ook hier is het duidelijk dat de economische activiteit vertraagt en de malaise in de industrie het vertrouwen in de dienstensector aantast. Dat betekent dat de economische groei die vorig jaar nog op 3% lag, nu allicht min of meer onder de 2% uitkomt.
De Amerikaanse Federal Reserve anticipeerde hierop al door zowel in juli als in september de rente telkens met 25 basispunten te verlagen, waardoor de Amerikaanse beleidsrente nu tussen 1,75 en 2% ligt. Hoewel Powell het tegendeel suggereerde, zullen allicht nog renteverlagingen volgen. Overigens houden de obligatiemarkten daar nu al rekening mee in hun waarderingen.

Activiteit industrie en dienstensector achteruit

Ook in Europa blijft de economische activiteit zwak. Duitsland kampt zelfs met een heuse industriële recessie. Ook hier bestaat het risico op een neerwaartse evolutie, zeker als Trump zou beslissen om zijn protectionistische pijlen te richten op de Europese auto-industrie. Daarnaast neemt ook de activiteit in de dienstensector wat gas terug. Bedrijven zijn minder geneigd om extra personeel aan te nemen en ook het consumentenvertrouwen zette recent een stapje terug.
De ECB speelde daarop in met stimulusmaatregelen. Ze maakte de beleidsrente verder negatief en kondigde bijkomende aankopen aan van overheidspapier en bedrijfspapier. In eerste instantie zal Christine Lagarde, die volgende maand de fakkel overneemt van Mario Draghi, het daarbij laten. Maar voor volgend jaar is het toch mogelijk dat er nog verdere maatregelen komen. Ook al wordt dat vandaag betwist en zou nog meer de nadruk moeten worden gelegd op fiscale investeringen en op duurzame investeringen voor de toekomst.

Verbetering in opkomende landen, echter niet overal …

In de opkomende landen zien we tot slot tekenen van stabilisering. Er zijn wel grote verschillen tussen landen. In Rusland, Polen en Mexico blijft de situatie moeilijk, terwijl er beterschap is in de Filippijnen, Brazilië en China. Met betrekking tot dat laatste land zal de druk allicht wel eerder neerwaarts blijven. Er zijn de oplopende handelsspanningen die nog altijd gelden en er zijn ook striktere regels die gepland zijn voor de vastgoedmarkt. Dus al bij al kunnen we dus ook in China nog verdere stimulusmaatregelen verwachten.

Geïnteresseerd? Volg de wereldeconomie op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam