Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Wat heeft de wereldeconomie in petto voor 2020?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Wat heeft 2020 in petto voor de wereldeconomie? Onze hoofdeconoom Hans Bevers vertelt u in deze video of de wereldeconomie zal versnellen of vertragen.
We zien positieve signalen in de verwerkende nijverheid. En dat is goed nieuws. Het wijst erop dat de wereldwijde industrie de ergste malaise stilaan achter de rug heeft. Voor alle duidelijkheid: die signalen zijn erg pril. Voorlopig zien we dat vooral de Duitse industrie het nog altijd heel erg moeilijk heeft.

Forse heropleving niet in zicht

Een echte forse heropleving van de wereldeconomie zoals in 2017 en de eerste helft van 2018, zit er allicht niet in. Daar zijn diverse redenen voor.
Ten eerste blijft de geopolitieke onzekerheid hoog. De VS en China mogen dan wel begin volgend jaar een minideal ondertekenen, waarbij China meer Amerikaanse landbouw- en energieproducten zal importeren. Het blijft evenwel afwachten hoe lang die deal zal standhouden. En bovendien gaan het echte conflict tussen die landen over technologie, industrieel beleid en veiligheid. Die spanningen zullen niet meteen wegebben.

Voor de brexit is het daarnaast een beetje hinken op twee gedachten. Enerzijds is door de overwinning van de Britse Conservatieven een harde brexit op korte termijn afgewend. Maar anderzijds wordt het zeer moeilijk, ja misschien wel onmogelijk, om in slechts één jaar een handelsakkoord te bereiken met de EU. Het gevolg voor de wereldeconomie is dat de onzekerheid allerminst weg is en dat bedrijven zullen aarzelen om te investeren.

VS en China geen trekker van wereldeconomie

Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen verhogen de onzekerheid. Die verkiezingen zullen volgend jaar het nieuws volop domineren en ze zullen ook wegen op de wereldeconomie. Al is het nu nog veel te vroeg om volop te speculeren over de precieze uitkomst daarvan. Daarnaast zal de automobielsector niet meteen een forse remonte inzetten. Voorlopig blijft de vraag eerder zwak en de voorraden hoog. De sector kampt bovendien met een uitdagende transitie naar elektrische wagens.

China zou evenmin de wereldeconomie trekken zoals dat het voorbije decennium meermaals het geval was. De Chinese autoriteiten versoepelden hun beleid wel door gerichte belastingverlagingen, investeringen op lokaal niveau en subtiele renteverlagingen. Maar ze blijven er toch vooral over waken dat de kredietgroei binnen de perken blijft.

Centrale banken pakken uit met stimulusmaatregelen

Over het monetair beleid kunnen we vrij kort over zijn. De centrale banken hebben hun monetaire beleid al duidelijk versoepeld in 2019 tegen de achtergrond van zwakke groei en inflatie. Naast de Chinese centrale bank zetten ook de ECB en de Fed nog altijd in op meer stimulus. Meer concreet verlaagde de ECB de rente en ging ze opnieuw over tot het opkopen van obligaties. De Fed ging zelfs over tot drie renteverlagingen. Zo'n vaart zal het volgend jaar allicht niet lopen. De grote beweging is daar inmiddels gebeurd.

De conclusie is dat het wereldwijde groeiplaatje voor volgend jaar net iets beter oogt. Maar voorzichtigheid blijft toch op zijn plaats. Want tegenover de vrij solide binnenlandse economische bedrijvigheid staat nog altijd een heel erg moeilijk extern klimaat. Een sterke conjuncturele heropleving zit er om die reden allicht niet in.
Geïnteresseerd? Volg al het macro-economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam