Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Waarom vragen financiële instellingen een kopie van uw identiteitskaart?

Door Degroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Het klinkt u allicht vertrouwd in de oren: uw financiële instelling neemt contact op met u om de microchipgegevens van uw identiteitskaart te actualiseren. Of ze vraagt u om een kopie te bezorgen van uw nieuwe identiteitskaart. Waarom heeft uw bankier zo een kopie nodig? Het antwoord op die vraag is simpel: het is een wettelijke verplichting.
De Europese regelgeving en de Belgische wetten, en in het bijzonder de wet tot voorkoming van het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme, verplichten alle financiële dienstverleners in de ruime zin (dus: banken, verzekeraars, boekhouders enzovoort) ertoe om 'hun klanten te kennen'. Dat heeft onder meer voor gevolg dat die dienstverleners de identiteit van hun cliënten moeten vaststellen.
Die regelgeving is zeer strikt. Als de financiële instelling niet over accurate gegevens beschikt, is zij van rechtswege verplicht om actie te ondernemen, met verstrekkende gevolgen gaande van het blokkeren van de rekening tot het volledig verbreken van de relatie met de cliënt. Het is daarom belangrijk om de vereiste gegevens zo snel mogelijk te bezorgen.

Welk identiteitsbewijs moet u voorleggen?

Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel