Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Toekomst economie Azië gunstig

Door Alexandre Gauthy - Economist
De Aziatische economie groeit sneller dan de wereldeconomie. Onze expert Alexandre Gauthy checkt in zijn glazen bol of Azië dat voordeel ook kan behouden.
De structureel grotere economische groei in Azië dan in de rest van de wereld kan worden toegeschreven aan de twee factoren die de groei op lange termijn verklaren: bevolkingsgroei en productiviteitswinst.
Bevolkingsgroei
Vandaag woont ongeveer 60% van de wereldbevolking in Azië. Met een verwachte stijging van 0,9% voor dit jaar overtreft de jaarlijkse bevolkingsgroei in Azië die van Europa (in de buurt van 0%), de Verenigde Staten (+0,7%) en Japan (-0,25%). Afrika heeft de sterkste demografische groei (+2,5%). Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking tussen 2020 en 2030 met 755 miljoen mensen groeien – ongeveer de huidige omvang van de Europese bevolking. Azië is alleen al goed voor 43% daarvan.
Productiviteitswinst
Productiviteitswinst is de tweede pijler van de economische ontwikkeling op lange termijn. Als het aantal werknemers in een land en het aantal gepresteerde uren ongewijzigd blijven, zal de totale productie pas stijgen als de productiviteit per werkuur toeneemt. De productiviteit wordt sterk beïnvloed door het kapitaal, de bekwaamheid van de werknemers en de technologische vooruitgang. Zij is bepalend voor de werkelijke lonen en de levensstandaard.
De relatief hoge spaarquote in Azië verklaart grotendeels de hogere productiviteitswinst van de Aziatische economieën ten opzichte van de andere regio’s. Dit hoge percentage maakt het mogelijk om rechtstreeks of onrechtstreeks – via het bankkrediet –langetermijninvesteringen te financieren die nodig zijn om de productiviteit van de economie te verbeteren.
Classificatie door de Wereldbank
De Wereldbank publiceert elk jaar een classificatie van landen op basis van het gemak om er te ondernemen. Ze bestudeert daarvoor een aantal essentiële criteria: vlotheid van het zakendoen, afwikkeling van faillissementen, regels die oprichting onderneming bemoeilijken, infrastructuur, kredietverstrekking, bedrijfsbeleid enzovoort.
De ontwikkelde landen prijken bovenaan de rangschikking, maar ook een groot aantal Aziatische landen doet het relatief goed (Maleisië staat op de 15de plaats, Thailand op de 27ste, China op de 46ste, Vietnam op de 69ste, Indonesië op de 73ste en India op de 77ste). Dat verklaart waarom Aziatische econoie sneller groeit dan de Afrikaanse die nochtans een hogere demografische groei kent.
Convergentie van de levensstandaard
Naarmate de landen zich economisch ontwikkelen, stijgen de inkomens en de consumptie van de gezinnen. Die zogeheten convergentie van de levensstandaard, waarbij de opkomende landen geleidelijk aan die van de ontwikkelde landen inhalen, is een gevolg van de globalisering, via kapitaalmobiliteit en internationale handel.
Betekent de stijgende rijkdom per hoofd die we de afgelopen jaren in de Aziatische landen vaststellen, dat de levensstandaard in die landen ontegenzeggelijk die in de ontwikkelde wereld zal inhalen? Niet noodzakelijk! De convergentie van het inkomen per hoofd van de bevolking van de ontwikkelingslanden naar dat van de rijkste landen is geen vaststaand feit.
Risico’s en uitdagingen
De huidige handelsspanningen tussen China en de VS vormen eveneens een risico voor de toekomstige convergentie van de inkomsten, zeker indien Amerika aan Chinese bedrijven de toegang ontzegt tot Amerikaanse producten en technologieën die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van China. Voorts investeert China aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling en boekt het vooruitgang op het gebied van technologische innovatie.
De Chinese economie kan echter blijven steken in de categorie van de middeninkomenseconomieën. Dat zou problematisch zijn omdat China, toch de belangrijkste Aziatische economie, dan niet in staat is om te concurreren met lagelonenlanden voor goederen van lage kwaliteit die bestemd zijn voor de export, of met geavanceerde economieën op basis van innovatieve technologieën.
Geïnteresseerd? Volg al ons economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam