Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Vooruitblik op impact Europese verkiezingen

Door Hans Bevers - Chief Economist
Hans Bevers blikt vooruit op de Europese verkiezingen. Is de winst van populistische partijen een voorbode van politieke en economische verschuivingen?
Tussen 23 en 26 mei trekken naar schatting zo’n 200 miljoen EU-burgers naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Nu al staat vast dat populistische partijen een stevige winst zullen boeken boeken in het Europees Parlement en naar schatting 30% van de zetels binnenhalen.

Beleid gehandhaafd na Europese verkiezingen

Die forse opgang is verontrustend. De populisten winnen almaar terrein: 13% in 2009, 22% in 2014 en nu naar schatting 30%. Toch moeten die cijfers ook worden genuanceerd.

Drie redenen verklaren waarom zij de koers van Europa niet onmiddellijk drastisch zullen veranderen:
  • Ten eerste zijn die partijen zelf heel verdeeld. Dus, er is geen overkoepelend wervelend Europees project dat ze zomaar kunnen uitrollen.
  • Ten tweede slagen ze er niet in om een meerderheid te behalen.
  • Ten derde ligt de echte macht in Europa, althans wat betreft de strategische visie, vooralsnog nog altijd bij de Europese Raad en niet bij het Europese Parlement.

Stevige tik voor Europees vertrouwen

Het vertrouwen in het Europese project kreeg het voorbije decennium echt een stevige tik te verwerken. Op het dieptepunt van de crisis, de eurocrisis in 2011 en het zwaartepunt van de vluchtelingencrisis in 2015, had nog minder dan een derde van de Europeanen vertrouwen in de EU.

Intussen stellen we vast dat het vertrouwen terug een beetje is opgelopen tot zo'n 42%. Dat is nog altijd duidelijk minder dan de ruim 50% die we hadden net voor de crisis, net voor 2008-2009. Dus 42% blijft zeer weinig maar toch moet ook dat cijfer in perspectief geplaatst worden, want door de band genomen is het nog altijd meer dan het vertrouwen dat de nationale beleidsmakers genieten.

Europa ook rots in de branding

Daarbij komt dat een ruime meerderheid van de Europeanen de EU nog altijd aanziet als een rots in de branding in een wereld die snel verandert en zeer onrustig is.

Op het vlak van economische en politieke samenwerking legde de EU natuurlijk al een hele weg af. Sinds de Tweede Wereldoorlog evolueerde ze van een douane-unie naar een interne markt om zo uiteindelijk uit te komen bij een economische en monetaire unie.

Nog veel werk aan Europese winkel

Natuurlijk, dat werk is nog lang niet af. Het voorbije decennium heeft duidelijk aangetoond dat er nog heel veel werk op de plank ligt. En de uitdagingen naar de toekomst toe worden er zeker niet minder op. Je hebt de digitalisering van de economie, je hebt het klimaatvraagstuk, je hebt de vergrijzing en je hebt ook nog altijd het migratievraagstuk dat ook naar de toekomst toe blijvend zal spelen. Dus, die dingen zullen we veel efficiënter moeten aanpakken.

Helaas moeten we vaststellen dat de Europese verkiezingen van 26 mei allicht impliceren dat het Europese project niet onmiddellijk een echte doorstart zal kunnen maken.

Geïnteresseerd? Volg als ons macro-economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel