Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Amerikaanse midterms: een korte reflectie

Door Hans Bevers - Chief Economist
De Amerikaanse tussentijdse presidentsverkiezingen verliepen min of meer zoals verwacht: de Democraten wonnen het Huis van Afgevaardigden terwijl de Republikeinen hun positie in de Senaat verstevigden. Er is terug meer evenwicht in het congres maar onderliggend woekeren de spanningen voort.
Van een goed functionerende liberale democratie is al langer geen sprake meer: de hyperglobalisering sinds begin jaren tachtig deed de balans overhellen naar een ondemocratisch liberalisme terwijl de turbulente jaren na de Grote Financiële Crisis de weg vrijmaakten voor een onliberale democratie. Daarom is Trump meer symptoom dan oorzaak. Al drijft hij de tegenstellingen zwaar op de spits. En dat heeft ook economische consequenties.

Een belastingverlaging in tijden van Amerikaanse verkiezingen

In theorie zouden beide partijen elkaar kunnen vinden in een belastingverlaging voor de lagere middenklasse en een duurzame investeringsagenda. Maar de kans op een succesvolle samenwerking lijkt ons op dit moment toch eerder klein gezien het enorm verbitterde politieke klimaat en het vooruitzicht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. De Democraten zullen allicht niet nalaten om de vermeende belastingontduiking en banden met Rusland verder uit te spitten. Het is moeilijk om te geloven dat de Republikeinen dit rustig over zich heen zullen laten komen. Inderdaad, het ligt eerder voor de hand dat de confrontatie en de polarisatie nog grotere proporties zullen aannemen.

Het overheidsbudget in tijden van Amerikaanse verkiezingen

Gezamenlijke beslissingen rond de goedkeuring van het overheidsbudget en het verhogen van het schuldenplafond dreigen zo te mislukken. De kans is bovendien reëel dat de VS op een groeivertraging afstevent. De voorbije twee kwartalen groeide de Amerikaanse economie met bijna 4% op jaarbasis. Dat is volgens de meeste schattingen ongeveer dubbel zo sterk als het potentiële groeiritme. De geleidelijke impact van de hogere beleidsrentes in combinatie met een verminderd stimuluseffect van de belastingverlagingen, een sterke dollar en een verzwakkend internationaal conjunctuurplaatje riskeren de
economische activiteit te ondermijnen.

Spanningen met China in tijden van Amerikaanse verkiezingen

En dan zijn er nog de spanningen met China. Die zullen allicht niet snel wegebben, ondanks de ietwat zachtere toonaard verleden week. Er speelt immers meer dan enkel de bilaterale handelsbalans. Het gaat over individuele eigendomsrechten, staatssubsidies en de status van China in de Wereldhandelsorganisatie. En onderliggend natuurlijk, de strijd om de technologische grootmacht van de 21ste eeuw.  Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam