Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Terugblik op bewogen jaar en vooruitzichten voor 2021

Door Degroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Hoewel onze Winter Highlight-sessies achter de rug zijn, blijven de macro-economische, fiscale en financiële thema’s die aan bod kwamen nog langere tijd relevant voor uw vermogen. Reden genoeg om even stil te staan bij de markantste feiten van 2020 die onze experts voor u fileren.

Exogene crisis…

De coronapandemie is geen typische endogene crisis die veroorzaakt werd door overdrijving in het financieel-economische systeem. Het is een exogene crisis die veroorzaakt wordt door een schok van buitenaf: een zeer krachtig en besmettelijk virus. “Op slechts twee weken tijd moesten de beurzen maar liefst 40% van hun waarde prijsgeven. Zo een sterke koersdaling op zo korte tijd had ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt”, stelt Guy Lerminiaux, Head of Fundamental Equity.

…met uitzicht op snel herstel

“De exogene crisis heeft een enorme economische inzinking veroorzaakt”, beaamt Hans Bevers, Chief Economist. “Maar zodra de onzekerheid wegebt, is een zeer snel herstel mogelijk op voorwaarde dat de steunmaatregelen niet vroegtijdig worden stopgezet. Maar zover zijn we hier nog niet; herstel is niet mogelijk zolang het virus nog aanwezig is, dat is vandaag de belangrijkste les.” Dat dergelijke maatregelen werken, blijkt alvast duidelijk in China. De Chinese overheid slaagde erin het virus onder controle te krijgen en zwengelt de economie nu aan met grote infrastructuurwerken.

Spender of last resort

De rol van centrale overheden en banken is gigantisch. Door op te treden als spender of last resort zorgen ze ervoor dat de economische schok wordt gedempt. “Er zijn zeker lessen getrokken uit vorige crisissen”, meent Hans Bevers. “De centrale banken en de overheden hebben dit keer niet getalmd, ze zijn meteen met nooit geziene steunmaatregelen over de brug gekomen. Uiteraard leidt die steun tot een duidelijke toename van de schuldgraad. Maar dat betekent echter niet dat we zullen afglijden naar een onhoudbare situatie. Het is namelijk zo dat die dynamiek onder controle blijft en dat de schuldgraad vrij snel zal stabiliseren dankzij het economisch herstel en vooral de heel lage renteomgeving. Daarnaast kunnen de diverse overheden het herstel extra tractie geven via overheidsinvesteringen zoals belangrijke infrastructuurwerken en investeringen in duurzame transitie.
Beleg op lange termijn, schakel je emoties uit en besef dat het risicovoller is om niet belegd te zijn.
Guy Lerminiaux

Duurzame transitie

Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de economie positief. Er is licht aan het einde van de tunnel nu er veelbelovende vaccins op komst zijn. Zodra het virus verdwenen is, kan de economie volop herstellen. Het is evenwel zo dat diverse uitdagingen zoals de klimaatopwarming en de vergrijzing door de coronacrisis minder prominent in beeld kwamen. Op langere termijn zullen die ons ongetwijfeld parten spelen, maar zich anderzijds ook vertalen in nieuwe opportuniteiten. “We zijn nog maar net voorbij het beginstadium van de verduurzaming en hebben nog een lange weg af te leggen. Maar er beweegt veel op dat vlak”, stelt Guy Lerminiaux. “De Duitse automobielindustrie bijvoorbeeld was de laatste jaren kop van jut omdat ze vervuilende dieselwagens produceerde. Nu is ze in ijltempo aan het omschakelen naar schone technologieën. Ook de andere bedrijven houden hun ecologische voetafdruk tegen het licht. Uit noodzaak, want het is de enige manier om op termijn te overleven als bedrijf. Op de beurs is die evolutie trouwens duidelijk te zien. De beurswaarde van vervuilende bedrijven daalt zienderogen en tenzij ze omschakelen op schone alternatieven zal hun waarde nog sterker dalen omdat niemand ze nog wil hebben. De kans is overigens groot dat ook de centrale banken almaar meer zullen focussen op duurzame bedrijven wanneer ze in het kader van hun aankoopprogramma activa opkopen.”

Vrees voor nieuwe belastingen terecht?

Nu de schuldgraad enorm toeneemt, vrezen velen voor nieuwe belastingen. Volgens Niko Hostyn, Head of Estate Planning Flanders, liggen er momenteel enkele ernstige pistes op tafel. “Maar we moeten ons wellicht niet verwachten aan een hele reeks nieuwe belastingen; een verschuiving van belasting van beroepsinkomsten naar financiële inkomsten behoort wel tot de mogelijkheden. Zo verwijst de Minister van Financiën naar een reeds eerder uitgewerkt voorstel, het zogeheten ‘dual income tax’-voorstel waarbij alle inkomsten in twee aparte potjes terechtkomen, het ene voor beroepsinkomsten en het andere voor financiële inkomsten (zoals dividend, meerwaarden,…); het ‘financiële potje’ zou dan aan een vast tarief (bijvoorbeeld 25%) worden getaxeerd. Het betreft enkel een voorlopige piste voor een grote belastinghervorming. De beslissing moet nog worden genomen en vijf minuten politieke moed zullen daarvoor niet volstaan.”
Herstel is niet mogelijk zolang het virus aanwezig is. Dat is vandaag de belangrijkste les.
Hans Bevers

Comeback van de effectentaks?

“Voorts zien we een oude bekende terug”, vervolgt Niko, “maar dan met een laagje vernis eroverheen: de effectentaks. De sterk vereenvoudigde en tot solidariteitsbijdrage omgedoopte taks zou steeds verschuldigd zijn vanaf een rekeningsaldo van 1.000.000 euro; er zouden amper nog uitzonderingen bestaan en bovendien zou de taks niet alleen voor individuen, maar ook voor rechtspersonen gelden. Maar nogmaals, de regering moet hierover nog diverse knopen doorhakken.
Wat de vennootschapsbelasting betreft, zitten we in een competitieve Europese context waar een ‘race to the bottom’ aan de gang is. België bevindt zich weliswaar in de goede middenmoot, maar om belastingverlagingen terug te draaien is er weinig marge. Er kan echter wel worden ingezet op een vergroening van de vennootschapsbelasting.”

Guygantische expertise

Guy Lerminiaux, de éminence grise met 35 jaar ervaring in aandelen, gaat eind dit jaar met pensioen. Maar niet zonder een scherpzinnige terugblik op het voorbije jaar dat hij zelf als een ‘rollercoaster op de financiële markten’ bestempelt. “Na de uitbraak van Covid-19 incasseerden de beurzen een enorme klap. Ze verloren 40% van hun waarde in amper twee weken. Ongezien! Iedereen dacht dat het virus beperkt zou blijven tot China, niemand kon vermoeden dat het dergelijke proporties zou aannemen. De bedrijfswinsten daalden met zowat 35% en we verwachten dat het nog tot 2021-22 zal duren om terug aan te knopen met pre-coronaniveaus. Dat neemt niet weg dat ik voor de tweede jaarhelft een positief herstel verwacht dat wel eens verrassend kan zijn.” Guy vervolgt zijn toelichting nog graag met enkele vuistregels die een belegger in acht moet nemen. “Ten eerste moet je steeds beleggen op lange termijn. Daarnaast moet je je emoties uitschakelen en koelbloedig blijven. En ten derde, en dat is volgens mij de belangrijkste les, het is veel risicovoller om niet belegd te zijn, want na een krimp komt altijd weer een herstel. Na het uitbreken van de coronacrisis viel de Dow Jones terug naar zowat 19.000 punten, intussen is de kaap van 30.000 overschreden. Wie in paniek de beurs verliet toen de daling werd ingezet, heeft allicht niet kunnen profiteren van dat herstel en is ongetwijfeld slechter af dan de beleggers die het hoofd koel hielden en rustig afwachtten. ”
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam