Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Monthly Market News

Monthly Market News mei 2020 – tendensen op de markten

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
De slechte economische cijfers hielden de stijgende trend van de aandelenmarkten niet tegen in mei. De vrees om de hausse te missen blijkt groter dan de vrees voor de oplopende schade van de gezondheidscrisis. Naar het einde van de maand toe werden de markten wat nerveus over het heropflakkerende conflict tussen de VS en China.
Onze expert Johan Gallopyn analyseert voor u alle tendensen van de maand mei.

Tendens aandelenmarkten: positief sentiment overheerst op markten

De aandelenmarkten zetten hun stijgende trend voort in mei. De economieën in Europa en de VS worden geleidelijk heropend. Sommige marktpartijen vrezen dat de aandelenkoersen al een voorschot hebben genomen op de economie. De markten verkozen hun aandacht te richten naar positief nieuws rond de ontwikkeling van een coronavaccin, signalen bij de bedrijven van verbeterende activiteit en bijkomende maatregelen van overheden en centrale banken. Het voorgestelde herstelplan van de Europese Commissie was een belangrijk element in de outperformance van Europese aandelen in de afgelopen maand.

Het beleggerssentiment werd op het einde van de maand vertroebeld door een nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en China omtrent Hongkong. China wil haar greep verstrakken op Hongkong, dat daardoor zijn aparte statuut de facto zou kwijtspelen. De Aziatische aandelenmarkten presteerden aanzienlijk minder sterk dan de overige emerging markets. Op sectoraal vlak was er een kentering in de trend van outperformance van kwaliteitsvolle groeibedrijven, zoals technologie, ten voordele van de tijdens de marktcorrectie hard getroffen cyclische sectoren. Het conflict van president Trump met Twitter zou kunnen leiden naar meer reglementering voor de tech-sector. Anderzijds konden sectoren als toerisme en luchtvaart uitkijken naar een heropstart van de activiteiten.

Tendens obligatiemarkten: uiterst stabiel

De rentes op de referentieobligaties van de Verenigde Staten en Duitsland bleven uitermate stabiel in mei. De Amerikaanse 10-jarige rente schommelde rond 0,7% en de Duitse rond -0,5%. De invloed van de aankoopprogramma’s van de centrale banken is duidelijk. De Amerikaanse overheid gaf voor het eerst sinds 1986 een obligatie uit met een looptijd van 20 jaar en profiteert daarbij van de lage rentestand om haar ondersteuningspakketten voor de coronacrisis te financieren. De emissie kon op grote belangstelling rekenen.

In de maand juni wordt een recordbedrag aan uitgiftes met verschillende looptijden verwacht van de Amerikaanse overheid. De spreads op overheidsobligaties van periferielanden worden duidelijk nauwer, vooral in de tweede helft van de maand. De verwachte uitbreiding van het aankoopprogramma voor obligaties en vooral het Europese herstelfonds hebben hiertoe bijgedragen. De Italiaanse spread tegenover Duitse obligaties kon terugvallen onder 200 basispunten, die van Spanje onder 100 basispunten. De spreads voor bedrijfsobligaties toonden een gelijkaardig beeld. In de eerste helft van de afgelopen maand werd de markt overspoeld door nieuwe emissies van bedrijfsobligaties, wat de dalende trend van de spreads tijdelijk stopte.

Centrale banken: verder op de ingeslagen weg

De centrale banken blijven actief om de economie te ondersteunen en de werking van de markten te faciliteren. De Europese Centrale Bank heeft in mei te kennen gegeven dat ze klaar is om haar noodaankoopprogramma van obligaties (pandemic emergency purchase programme (PEPP)) uit te breiden (beslissing valt op 4 juni). Het bestaande programma van 750 miljard euro zou aan het huidige tempo uitgeput zijn tegen oktober.

In Duitsland oordeelde het Grondwettelijk Hof vorige maand dat het aankoopprogramma van overheidsobligaties (Public Sector Purchase Programme of PSPP) van de ECB niet in overeenstemming is met de Duitse grondwet. Het dispuut dateert van 2015 en handelt over de proportionaliteit van de aankopen van de ECB en over de vraag of die aankopen wel passen binnen haar taak om de prijsstabiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat de ECB zal ingaan op de eis van het Duitse hof om haar PSPP-aankopen te verantwoorden. Het voorval toont aan dat de huidige PEPP en toekomstige ECB acties achteraf kunnen worden aangevochten.

Deviezen: euro steviger

De euro verstevigde tegenover de vooraanstaande munten als doller, yen, Zwitserse frank en pond. Het voorgestelde herstelfonds van de Europese Commissie heeft daar zeker en vast toe bijgedragen. De belangrijkste vooruitgang is dat het hier hoofdzakelijk gaat om overdrachten naar landen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis, en niet om leningen. Voor het eerst is duidelijk sprake van solidariteit tussen de landen van de eurozone. Het Britse pond verzwakte door de terugkeer van de vrees voor een no-deal-brexit.

De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk schieten niet op en het VK dreigde er al mee de besprekingen te verlaten als tegen volgende maand de contouren van een akkoord zich nog niet beginnen af te tekenen. Daarnaast zou de Bank of England een negatieve rente overwegen (momenteel 0,1%). Andere munten die terugvielen tijdens de piek van de coronacrisis konden een herstel inzetten. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de overige dollarmunten (CAD, AUD) en de Scandinavische munten (NOK, SEK). Ook de munten van de opkomende landen konden wat herstellen dankzij de zwakkere US dollar. Uitzondering was de Chinese munt die verzwakte. Tegenover de dollar dreef de renminbi weer verder af van de symbolische grens van 7 en benadert de niveaus die werden bereikt tijdens het handelsconflict in september vorig jaar.

Grondstoffen: beperkt herstel

De goudprijs schommelde in mei tussen 1700 en 1750 dollar per ons en sloot de maand af aan de onderkant van die marge. Het verbeterende beleggerssentiment, door de geleidelijke heropening van de meeste economieën en de bevestiging van de Federal Reserve dat een negatieve beleidsrente niet aan de orde is, drukten op de koers. De oplopende schuldgraad van de overheden wordt door velen dan weer gezien als een ondersteuning van het edele metaal.

De olieprijs steeg met een spectaculaire 40% in mei, maar dat volgt natuurlijk op de instorting van de koersen sinds eind februari. Op 9 en 10 juni vindt een OPEC+ vergadering plaats waarop een eventuele verlenging van de in april overeengekomen productiebeperkingen kan worden besproken. Rusland zal naar verwachting de productiebeperkingen willen afbouwen vanaf juli zoals voorzien in het akkoord. Saoedi-Arabië en andere golfstaten hebben meer productiebeperkingen doorgevoerd dan afgesproken. De industriële grondstoffen bleven vrij stabiel, wat betekent dat de koersen dichtbij hun laagste niveaus van maart blijven. Koper heeft daarentegen een meer positieve trend.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam