Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Stockoptieplannen: interessant voor werkgever en werknemer?

Door Marc Vankeirsbilck - Head of Family Business & Independent Professionals Solutions
Sinds 2012 biedt Degroof Petercam bedrijven en hun werknemers stockoptieplannen aan. Dankzij deze fiscaalvriendelijke oplossing kunnen werkgevers hun kosten verlagen terwijl medewerkers toch een hogere nettobonus ontvangen. We vragen aan Sammy Nebbou, teamverantwoordelijke, wat het team allemaal doet voor werknemers én werkgevers om hier het maximum uit te halen.

Stockoptieplannen, dat blijft toch technische materie. Hoe zorgen jullie ervoor dat de medewerkers voldoende geïnformeerd zijn?

Sammy Nebbou : De implementatie van de plannen is de verantwoordelijkheid van de bedrijven, maar wij zorgen ervoor dat de administratieve werklast voor hen tot een absoluut minimum beperkt wordt. In samenspraak met de bedrijven leggen we een aantal presentaties vast. Die geven we zelf, in de moedertaal van de aanwezigen. De slides worden na de presentatie ook steeds aan de toehoorders bezorgd. We beantwoorden live hun vragen, maar we hebben ook een helpdesk die iedere bankwerkdag van 8 tot 18u bereikbaar is voor extra informatie. Daarnaast hebben we ook heel wat documentatie ter beschikking: FAQ’s, brochures, het essentiële-informatiedocument (de “KID”), informatie over de onderliggende waarde, filmpjes, … Alle informatie is trouwens terug te vinden op het platform.

Kan je iets meer vertellen over dat platform?

SN : De medewerkers kunnen hun keuze maken op het platform. Ze kunnen er de opties aanvaarden en ook de instructie geven om de opties die hun werkgever hen aanbiedt, te verkopen of uit te oefenen. Het is 24/7 bereikbaar, veilig en gebruiksvriendelijk. We werken momenteel aan een update van het huidige platform met de mogelijkheid om ook vanop de smartphone opties te aanvaarden, te verkopen of uit te oefenen. Die lancering staat gepland in april 2020. Geleidelijk aan zullen we onze huidige klanten onboarden op dat nieuwe platform.

Enkele voorbeelden van vragen die medewerkers aan de helpdesk stellen en de standaard antwoorden hierop:

“Wat zijn de risico’s van stockopties?”

Er is sowieso een marktrisico en een tegenpartijrisico. Hoe langer u uw opties vervolgens aanhoudt, hoe hoger ook deze risico’s kunnen oplopen. Er bestaat een kans dat de medewerker de waarde van de bonus volledig verliest.

“Wanneer moet ik mijn opties verkopen?”

Eén van de voorwaarden van opties is een blokkeringsperiode. Er zijn kortetermijnopties met een blokkeringsperiode van één beursdag (8u) en er zijn langetermijnopties met een blokkeringsperiode van één jaar. Pas na die blokkeringsperiode kan de medewerker de opties verkopen. Deze kiest dus zelf wanneer hij/zij de opties verkoopt. Degroof Petercam kan, zal en mag echter geen advies geven over ‘wat een goed moment is’ om te verkopen. Wij hebben geen glazen bol. We benadrukken dat aandelenopties een optimalisatie zijn van de variabele verloning en dus geen speculatieve belegging.

“Waarom is het nettobedrag zo laag?”

Bij stockoptieplannen moet er geen sociale zekerheid betaald worden, niet door de werkgever en niet door de werknemer. Soms vergeet men echter dat er toch nog belastingen verschuldigd zijn. De wet stelt dat die betaald moeten worden 60 dagen na toekenning van de opties. Het marginaal belastingtarief is 53,5% op het voordeel van alle aard. Bij kortetermijnopties (opties met een blokkeringsperiode van 8u) worden de medewerkers netto uitbetaald als ze binnen de 60 dagen na aanbod verkopen. Hoeveel de medewerker overhoudt na verkoop van de opties, wordt tevens bepaald door de prijs waaraan hij de opties verkoopt. De opties zijn bovendien OTC-opties. Ze zijn niet beursgenoteerd en daarom dient er geen taks op beurstransacties betaald te worden.

“Wanneer ontvang ik het bedrag op mijn rekening?”

De medewerker ontvangt het bedrag 2 tot 3 bankwerkdagen na verkoop op zijn bankrekening, doorgaans op dezelfde rekening waarop hij of zij ook loon ontvangt. Het is ook mogelijk om een ander rekeningnummer door te geven.

“Moet ik mijn opties verkopen of uitoefenen?”

Er bestaat geen ‘moeten’. De medewerker kiest zelf wanneer hij de opties verkoopt of eventueel uitoefent. Een verkoop leidt tot de storting van het bedrag op het bankrekeningnummer van de begunstigde. Een medewerker kan de opties ook uitoefenen, maar dat is economisch gezien minder interessant. De opties zijn 10 jaar geldig, maar ze verliezen aan tijdswaarde. De tijdswaarde is het verschil tussen de premie van een optie en de intrinsieke waarde. Het heeft dus weinig zin om de opties langdurig aan te houden. Bijkomend: hoe langer u uw opties aanhoudt, hoe groter de eraan verbonden risico’s kunnen worden.
Neem contact op met de expert
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel