Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Stock options in tijden van corona

Door Sammy Nebbou - Head of Stock Options and Incentive Plans
Maart 2020 zal voor altijd in ieders geheugen gegrift staan. Door de snelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus en wegens de kostprijs ervan voor de economie en de financiële markten. Covid-19 brengt immers enorme schommelingen op de aandelenmarkten teweeg.
Zeer volatiele markten dus. Maar wat zijn stock options precies en welke impact heeft de coronapandemie op uw opbrengsten? Dat zetten we voor u even op een rij.

Wat zijn stock options precies?

Wie aandelenopties of stock options krijgt, verwerft het recht om een bepaald aantal aandelen te kopen binnen een bepaalde termijn en tegen een vooraf bepaalde prijs. In de praktijk zijn aandelenopties een veelgebruikt instrument om de variabele verloning van werknemers te optimaliseren. In tegenstelling tot een bonus toegekend in cash moet er op aandelenopties namelijk geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald, waardoor u uitzicht krijgt op een hoger nettobedrag dan wanneer u een cashbonus zou ontvangen. Ook voor de werkgever is de formule voordelig omdat hij de bijdrage voor de sociale zekerheid niet hoeft te betalen. Hij kan ervoor kiezen om dat uitgespaarde bedrag door te storten naar de werknemers, waardoor zij een hoger bruto bedrag ontvangen. Voor bepaalde types aandelenopties zullen voorts ook de belastingen lager uitvallen dan in het geval van een cashbonus.
Er bestaan twee soorten aandelenopties bij Degroof Petercam: kortetermijnopties en langetermijnopties. Naast het gunstigere belastingregime voor langetermijnopties schuilt het verschil tussen beide vormen in de duur van de zogeheten blokkeringsperiode, anders gezegd de periode dat u de opties moet bewaren en u ze dus niet kunt verkopen. Bij kortetermijnopties bedraagt die termijn slechts 8 uur, bij langetermijnopties een volledig jaar.

De blokkeringsperiode is afgelopen, wat nu?

  • Ofwel kiest u ervoor om uw aandelenopties te verkopen. Dat kan meteen nadat de blokkeringsperiode is verstreken, maar u kunt ook beslissen om de kat even uit de boom te kijken. Zodra de bank uw verkooporder heeft uitgevoerd, ontvangt u de netto opbrengst na 2 à 3 bankwerkdagen op uw rekening.
  • Maar u kunt dus ook wachten; de aandelenopties zijn immers tien jaar geldig. Houd er dan wel rekening mee dat, in de veronderstelling dat alle andere factoren ongewijzigd blijven, uw stock options mettertijd in waarde verliezen. Bovendien is het ook zo dat naarmate u uw opties langer aanhoudt, de eraan verbonden risico’s (voornamelijk het marktrisico en tegenpartijrisico) kunnen toenemen.

Wat als de markten heel volatiel zijn?

Stock options worden gebruikt om uw variabele verloning te optimaliseren en zijn niet bedoeld als een speculatief beleggingsinstrument. Als de markten ongunstig zijn, kunt u uiteraard overwegen om de verkoop even uit te stellen. Maar zoals reeds aangehaald, hoe langer u de verkoop van uw opties uitstelt, hoe meer risico u loopt. De bank beschikt echter niet over een glazen bol. Ze kan en zal u dan ook nooit advies verstrekken over het ‘goede moment’ om te verkopen.

Misschien kies ik in uiterst volatiele tijden beter voor een cashbonus?

Die afweging maakt u zelf. Bij een cashbonus weet u exact hoeveel u overhoudt van het brutobedrag dat u ontvangt. Dat is niet het geval bij stock options. Op de aandelenopties betaalt u geen sociale zekerheidsbijdragen, maar u betaalt wel belastingen. Hoeveel u als medewerker zult overhouden na verkoop van uw opties, zal afhangen van de prijs waaraan u uw opties verkoopt. De stock options die u ontvangt, zijn niet beursgenoteerd en u moet er geen taks op beursverrichtingen op betalen. Kortom, een bonus uitbetaald in de vorm van stock options biedt u uitzicht op een hoger nettobedrag dan een cashbonus, maar het is ook mogelijk dat u minder of zelfs niets overhoudt.

Is dit een goed moment om voor langetermijnopties te kiezen?

Sommigen menen dat dit een goed moment is om voor langetermijnopties te kiezen. Ze gaan er daarbij van uit dat de problematiek van het coronavirus binnen een jaar deels van de baan zal zijn en dat de opties dan een aanzienlijk hogere prijs zullen hebben. Die mening vraagt toch om enige nuancering: een dergelijke mogelijkheid bestaat inderdaad, maar hangt af van vele onzekere factoren en is dus zeker niet gegarandeerd. Wie consequent voor langetermijnplannen kiest, kan in theorie netto meer overhouden dan degene die kiest voor een cashbonus of een kortetermijnplan, ook als er eens een slechte beursjaar tussen zit. Dat komt omdat langetermijnplannen nog sterker geoptimaliseerd zijn dan kortetermijnplannen. Maar nogmaals, we spreken hier over een kans die geenszins is gegarandeerd.

U en uw vennootschap

Neem contact op en haal meer uit uw bedrijf.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
TOPIC

Success Stories & more

2020

Lees meer
‘Best of’ our entrepreneurship articles published this year.
Door onze experten
Gert Coppens - Estate PlannerMarc Vankeirsbilck - Head of Family Business & Independent Professionals SolutionsSammy Nebbou - Head of Stock Options and Incentive PlansDegroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam