Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Relanceplan Joe Biden: welke financieel-economische impact?

Door Hans Bevers - Chief Economist
2021 moet het jaar van de economische relance worden en als we naar de evoluties op de internationale markten kijken, dan lijken de beurzen daar alvast stevig op vooruit te lopen. Daarnaast is er ook het exponentiële succes van de Bitcoin. En dus rijst de vraag: zijn er nieuwe zeepbellen in de maak op de financiële markten? Naar aanleiding van het relanceplan dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden voorbereidt, duikt ook de vrees op voor overshooting en inflatie. Hans Bevers, Chief Economist bij Degroof Petercam, vertelt of die vrees gegrond is.

Geen zeepbel in de maak

Als we kijken naar recente koersbewegingen van Tesla of Bitcoin, dan lijkt een stabiele bodem voor die waarderingen te ontbreken. Als we het volledige plaatje beschouwen, denken we niet dat er een echte zeepbel in de maak is. De Amerikaanse aandelen trekken weliswaar de aandacht, maar hier speelt mee dat technologieaandelen een groot gewicht hebben. Zij hebben een uitstekende rit achter de rug. Maar zelfs als ze minder zouden presteren, blijft er een goede reden om belegd te blijven in aandelen. Want het basisscenario blijft uitgaan van een redelijk krachtig herstel vanaf de late lente of het begin van de zomer. Ook al omdat het monetaire beleid soepel blijft en er budgettaire steunmaatregelen zijn.

Biden-administratie lanceert omvangrijk relanceplan

In Amerika ziet het ernaar uit dat een omvangrijk budgettair steunplan binnenkort het licht zal zien. President Biden heeft een relanceplan voorgesteld van 1.900 miljard dollar. Grosso modo kunnen we drie onderdelen onderscheiden: (1) maatregelen om de pandemie onder controle te houden (waaronder vaccinatie, steun voor onderwijs), (2) inkomensondersteuning (verhoogde tegemoetkoming voor werklozen en steun voor staten en lokale overheden) en (3) stimuluscheques ter waarde van zo’n 1.400 dollar voor Amerikanen van wie het inkomen onder een bepaald niveau ligt.

Geen overshooting maar stimulus

Het relanceplan van 1.900 miljard komt overeen met zowat 8.5% van het Amerikaanse bbp. En dus is er volgens sommige economen (zoals Larry Summer of Olivier Blanchard) sprake van overshooting en bestaat de kans dat de inflatie zal toenemen, zeker als het minimumloon ook zou worden verdubbeld van 7,25 dollar per uur naar zowat 15 dollar per uur. Zij pleiten dus voor een kleiner steunplan. Andere economen waaronder Paul Krugman zijn gematigder en benadrukken in de eerste plaats dat dit moet gezien worden als inkomens- en gezondheidssteun, en niet zozeer als stimulus. Toch betekent dit dat de risico’s voor inflatie zowel op korte als op langere termijn toenemen.

Hogere inflatie op komst?

Op korte termijn spelen er een aantal tijdelijke factoren die de inflatie hoger duwen. Maar ook op iets langere termijn houden we rekening met een duurzaam hogere inflatie, dus hoger dan de officiële doelstelling van 2%. Dat is op zich geen probleem want de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, is uitdrukkelijk op zoek naar inflatie aangezien het inflatiepeil tijdens het voorbije decennium onder de inflatiedoelstelling lag.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam