Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Profiteren cyclische aandelen van heropleving economie?

Door Kris Kippers - Co-Head of Equity Research
Het is duidelijk dat het coronavirus nog niet helemaal is bestreden in Europa. Verscheidene landen, waaronder België, hebben dan ook nieuwe lockdownmaatregelen genomen. Intussen zit de economie wel op een kantelpunt. Verwacht wordt dat ze meer en meer zal herstellen naarmate de vaccinatiecampagnes vorderen. Op de financiële markten zien we intussen een sterk toegenomen sectorrotatie.

Winnaars pandemie nu bij verliezers

Het feit dat de economie onder meer in China en de VS weer lijkt op te leven, leidt tot een shift in gedrag op de beurzen, waarbij de winnaars van de pandemie worden achtergelaten en de achterblijvers worden opgepikt. Concreet worden bedrijven met een hoge toekomstige cash flow afgestraft en profiteren bedrijven die voordeel kunnen halen uit een aantrekkende economie en stijgende interestvoeten.

Commodities profiteren van tekorten in keten

Zo zien we duidelijk dat de commodities of grondstoffen een enorme inhaalbeweging hebben gemaakt. In maart vorig jaar namen ze een enorme duik, maar intussen noteren ze weer boven het niveau van toen. Dit impliceert dat de vraag hoger is dan het aanbod, iets wat we in nog andere sectoren zullen opmerken. De hele keten kampt met tekorten, deels ook door de coronamaatregelen, waardoor de geoliede machine minder gesmeerd draait.
Bovendien is ook Azië weer volop aan het groeien, waardoor er op wereldwijd niveau geen terugval meer te bespeuren valt. Zo zijn de olieprijzen al verdrievoudigd sinds het dieptepunt in april 2020. Hierdoor profiteren spelers zoals een Umicore, dat sterk inzet op recyclage, maar ook Aperam en Arcelor Mittal hebben baat bij deze gestegen prijzen.

Sterke vraag naar transport en verpakkingsmateriaal

De aantrekkende economie gaat ook gepaard met een plotse, sterke vraag naar transport. Dit weerspiegelt zich in hoge vrachttarieven, hoge prijzen voor verpakkingen enzovoort… De cruciale vraag hier is of de industriële spelers genoeg “pricing power” hebben om die hogere prijzen ook door te rekenen aan hun klanten.

Margeverbetering na aanpassing kostenstructuur

Heel wat industriële bedrijven profiteren alvast van een enorme vraag en zouden in de huidige omstandigheden hun prijzen moeten kunnen verhogen. Bovendien hebben ze tijdens de crisis hun kostenstructuur aangepast en herstructureringen uitgevoerd waardoor je nu een significante margeverbetering kan verwachten. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan Bekaert en Solvay.
Maar zoals altijd zijn er ook uitzonderingen, bijvoorbeeld een tankerbedrijf als Euronav, die getroffen is door de recente daling van de OPEC-productiequota omdat het door de verwachting van een hoge vraag de oude schepen nog in de vaart houdt. Hier verwachten we pas een herstel in de tweede jaarhelft.

Nog steeds potentieel ondanks hogere waarderingen

Concluderend kunnen we stellen dat er sinds het vierde kwartaal van 2020 een enorme sectorrotatie aan de gang is. Als we kijken naar de waarderingen, stellen we vast dat een deel van het economische herstel nu in de prijs vervat is. Maar er is nog steeds potentieel als de economische activiteit terugkeert naar de situatie van voor Covid-19.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam