Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Philippe Bloch, ondernemer en optimist: "Tegenslagen maken je sterker."

Door Frédéric Bouchat - Head of Family Business Solutions Wallonia
Als tegenpool van alle doemdenkers op deze planeet is Philippe Bloch ervan overtuigd dat we ons eigen lot in handen hebben als we dat zelf beslissen. Op voorwaarde dat we durven dromen, moedig zijn en de handen uit de mouwen steken. De Franse ondernemer Bloch is een overtuigd optimist, docent en auteur van het boek "C'sera mieux après... sauf si on est trop stupides !" (vrij vertaald: We gaan een mooie toekomst tegemoet… tenzij we domme dingen doen, nvdv) en deelt zijn visie, ervaringen en levenslessen met ons. Interview met een inspirerende, vrije denker.
Hoe kijkt u aan tegen de huidige context?
Mijn stemming zou elke ochtend kunnen wisselen, aangezien ons elke dag wordt verteld dat de dingen ingewikkelder zijn, dat de maatregelen worden verstrengd en onze vrijheid, vooruitzichten en plannen almaar meer aan banden worden gelegd. Hier kan de mindset het verschil maken. Ongeacht of het nu crisis is of niet.

Waar komt die positieve denkwijze precies vandaan?

In tegenstelling tot wat de mensen denken, was dat mijn beslissing. Laat me even het gezin schetsen waar ik ben opgegroeid: mijn vader erfde tegen zijn zin een familiebedrijf waarover hij zich moest ontfermen. Hij zou het zijn hele leven haten. Van mijn moeder kreeg ik daarnaast te horen: "Word nooit ondernemer". Mijn eigen keuze bewijst dat je je niet per se moet laten beïnvloeden! Iets in mij verwerpt alle vormen van dwang, terwijl vrijheid net fundamenteel is. Als ondernemer ben je weliswaar nooit helemaal vrij omdat je klanten en je bankiers mee je koers bepalen, maar je bent wel onafhankelijk. Positief in het leven staan is mijn keuze en dat heeft me sterker gemaakt.

Hoe gaat u om met tegenslagen?

"Ik zeg niet dat er geen tegenslagen zijn, maar weiger ze rampzalig te vinden" is een citaat dat me veel inspireert. In feite zijn tegenslagen geweldig, omdat ze je sterker maken. Voor mijn eerste mislukkingen als ondernemer was ik nog nooit kopje onder gegaan (nvdr: hij is de oprichter van Columbus café, de eerste koffieshopketen in Frankrijk, die hij sindsdien heeft verlaten). De droom viel aan diggelen, maar de energie, het verlangen, de passie en de visie bleven bestaan. En daar ontdekte ik dat wie een droom najaagt uit een enorme innerlijk kracht kan putten. Als je een sterke droom hebt, zie je weinig hindernissen op je pad. En hoe intens een tegenslag kan zijn, besef je niet zolang je er geen hebt meegemaakt. Voor mij waren die tien moeilijke jaren de meest passievolle van mijn leven. Ondernemers weten dat als geen ander: omdat ze niet beschermd zijn, moeten ze zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden.
Te veel bescherming maakt je kwetsbaar, ondernemen maakt je sterker.

Hoe krabbel je weer overeind?

Door anders te denken. Je blikveld te verruimen. En je te laten inspireren door de visie van anderen. Ik haal vaak het voorbeeld aan van een lift die te traag naar boven gaat. Iedereen is het erover eens dat de lift moet worden aangepast om hem sneller te laten gaan. Maar dat is ingewikkeld en duur. De vraag is dan hoe je de mensen bezighoudt zodat ze zich niet vervelen? Door spiegels te plaatsen! Een perfecte illustratie van 'out of the box'-denken. Met verbeeldingskracht kun je obstakels overwinnen.

Wat zijn de toekomstige trends in de zakenwereld?

Ik denk dat onze modellen en noden sterk zullen veranderen. De kwaliteit van de dienstverlening is er in het algemeen sterk op vooruitgegaan, maar die evolutie is vooral te danken aan technologie en niet zozeer aan de mens. Technologie is een grondstof geworden. En zodra iedereen toegang heeft tot de technologie, zullen intrinsieke menselijke kwaliteiten het verschil maken. Soft skills dus. De succesvolle bedrijven van de toekomst zullen volgens mij degene zijn die beseffen dat ze technologie, data, alles wat het leven gemakkelijker maakt, sneller en beter moeten implementeren dan hun concurrenten. Maar dat zal niet volstaan als de menselijke factor ontbreekt in de klantenervaring die ze bieden. En dat veronderstelt opnieuw meer macht geen aan de mannen en vrouwen op de werkvloer.

Wat de verantwoordelijkheid is van de manager...

Een manager is iemand die door een baas is aangesteld om doelstellingen te bereiken en die de middelen krijgt om ze te halen met zijn team. Een leider is iemand die visionair is, charismatisch, graag deelt en een klimaat van vertrouwen creëert waarin teams in alle vrijheid het beste van zichzelf kunnen geven. In tegenstelling tot de manager die legitimiteit verwerft via baas, krijgt de leider legitimiteit dankzij zijn team.
Een succesvol bedrijf is een bedrijf waar leiderschap, visie, waarden en technologie centraal staan.

Hoe verschilt een succesvolle klantenervaring van een slechte ervaring?

Naarmate bedrijven groeien, nemen hun complexiteit en hun processen toe. Dat is normaal. Maar het wordt problematisch als die processen indruisen tegen het gezond verstand. Succesvolle bedrijven zijn bedrijven die waarden en gezond verstand belangrijker achten dan processen. Daarin schuilt het succes van een geslaagde klantenervaring.

Hoe zit het met de bedrijfscultuur? Hoe houd je die in stand nu we op grote schaal telewerken?

Ik heb geen magische formule, maar ik denk dat het essentieel is om banden te blijven smeden. Elke ochtend een virtuele koffie drinken bijvoorbeeld. Omwille van economische redenen worden kantoorruimtes verkocht en is telewerken het nieuwe normaal. We moeten onze visie op arbeid herbekijken. En dat is een enorm spannende uitdaging! Als er een verschuiving plaatsvindt, hebben mensen altijd oog voor wat ze verliezen maar zien ze nooit wat ze winnen. Door het grote aantal dingen die we moeten veranderen of laten evolueren zullen de leidinggevenden van de toekomst in de eerste plaats moeten focussen op positieve aspecten en hoe we daarmee omspringen. Door gedragscodes en rituelen te creëren. Door te voorzien in nieuwe ontmoetingsmomenten. Door voortdurend in dialoog te gaan met de klanten. Want als je niet op de voorgrond treedt, geraak je in de vergetelheid. Het is cruciaal om de aandacht naar zich toe te trekken tijdens een fase van verandering.

Wat drijft je en wat inspireert je elke dag?

Energie goed benutten. Ik lever geen nutteloze strijd en ben ook gestopt met klagen, omdat dat nutteloos is. Het zorgt enkel voor negatieve energie!
Dapperheid. Als we geen risico’s durven te nemen, is innovatie onmogelijk! Het leven houdt gevaren in, maar de aanvaarding daarvan is precies wat ons sterker maakt.
Vastberadenheid. Mijn leitmotiv: geef nooit op, wat er ook gebeurt. "Winnaars geven nooit op. Opgevers kunnen nooit winnen. »

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel