Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Patrimoniaal fonds. Een vlaggenschip dat in alle weersomstandigheden meegaat.

Door Jean-Marc Turin - Head of Fund Management
De zogenaamde patrimoniale fondsen hebben de wind in de zeilen. Ze zijn populair bij beleggers, het gaat erom prestaties te zoeken en tegelijkertijd de risico's te beheersen. Al in 1990 bood Degroof Petercam dit type beheer aan zijn klanten aan. Uitleg door Jean Marc Turin, Head of Fund Management.
“Een patrimoniaal fonds,” benadrukt Jean-Marc Turin, "is een beleggingsfonds dat het bijzondere karakter heeft van het beleggen in verschillende activaklassen en in verschillende geografische gebieden. In plaats van verschillende soorten activa afzonderlijk te moeten beheren, gaat het hier ook om één enkele lijn in een portefeuille die wereldwijd gediversifieerd is in aandelen en obligaties in Europa, de Verenigde Staten, Japan en de opkomende markten. De naam ‘patrimoniaal’ is dus volledig gerechtvaardigd, aangezien deze alle soorten activa, die een evenwichtig roerend vermogen vormen, samenvoegt.”

Brede diversificatie

"De belangrijkste voordelen van patrimoniale fondsen - die de interesse voor deze formule bij de beleggers grotendeels verklaren - zijn eenvoud, efficiëntie en maximale diversificatie. Het zijn 4x4’s die onze strategie ten opzichte van de markten voortdurend weerspiegelen. Ze zorgen voor blootstelling aan opwaartse cycli, terwijl ze turbulentieperiodes opvangen. Overtuigd van de relevantie van dit beheer, zetten we al meer dan 30 jaar onze activafondsen met verschillende risiconiveaus in. In de loop der tijd zijn ze het vlaggenschip van ons portefeuillebeheer geworden.”

Steeds meer duurzaam

"Als langetermijnbelegger hebben we altijd de voorkeur gegeven aan bedrijven met een langetermijnvisie, die verantwoordelijk handelen. Sinds 2001 heeft de groep expertise ontwikkeld op het gebied van duurzaam beleggen. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van onze klanten hebben wij geleidelijk aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) nog beter geïntegreerd in de selectie van de activa, die deel uitmaken van ons aanbod van patrimoniale fondsen. Deze worden centraal beheerd door dezelfde teams van fondsbeheerders en analisten. Dit maakt het uiteraard gemakkelijker om een consistente, verantwoorde beleggingsoriëntatie te implementeren voor al onze patrimoniale fondsen. Om deze logica en expertise tot een logisch einde te brengen, lanceerden we in 2017 een aanbod van 100% duurzame patrimoniale fondsen."

Een ‘langetermijnwaarde’-aanpak

“Onze beleggingsfilosofie," legt Jean-Marc Turin uit, "is gebaseerd op onze ‘langetermijnwaarde’-aanpak, die op haar beurt gebaseerd is op twee observaties. Het uitgangspunt van deze aanpak is dat de financiële markten op korte termijn te volatiel zijn om voorspelbaar te zijn, terwijl op lange termijn de fundamentals – i.e. macro-economische gegevens (cycli enz.) en micro-economische analyses van bedrijven (balans, aandeelhouders enz.) - het overnemen. Het is daarom raadzaam om te investeren op lange termijn en een dosis volatiliteit te accepteren. Met andere woorden, u aanvaardt dat er momenten zijn waarop de prijs van een actief aanzienlijk afwijkt van de intrinsieke waarde ervan. Op zulke momenten moet u het hoofd koel houden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de prijs, die we voor een actief betalen, een belangrijke determinant is van het te verwachten rendement. ‘Waarde’ betekent het kopen van activa die onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld en het verkopen van deze activa wanneer ze tegen een hogere prijs worden verhandeld".

Analyse en fundamenteel onderzoek

"De moeilijkheid is om deze intrinsieke waarde te bepalen. Hier komt het werk van onze analisten en experts aan bod. Hun fundamentele analyse integreert enerzijds de globale macro-economische vooruitzichten en anderzijds de specifieke dynamiek van een bedrijf, een industrie of een land. En de integratie van ESG-criteria maakt het, naast de positieve maatschappelijke impact, ook mogelijk om risico's en kansen in kaart te brengen die zuivere financiële analyse niet altijd aan het licht brengt. We investeren veel in onderzoek omdat we ervan overtuigd zijn dat het de kwaliteit van de analyse is die het verschil maakt op de lange termijn. Deze jarenlange investering heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze patrimoniale fondsen zijn in staat geweest om 30 jaar lang in alle soorten markten te handelen!”
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel