Medewerkers

efficiënt belonen

Maak het verschil

Uw medewerkers zijn de motor van uw bedrijf. U wil hen de beste verloning bieden en hen op die manier ook aan het bedrijf verbonden houden. Door hun variabele verloning te optimaliseren zullen ze netto meer kunnen overhouden aan hun bonus. En dat motiveert. Als werkgever maakt u het verschil.

Hoe werkt het?

Indien u uw medewerkers een bonus wil aanbieden, bestaat er een alternatief voor een cashbonus: een optieplan. De toekenning van opties is onderworpen aan voorwaarden:
 • Blokkeringsperiode: het is niet mogelijk om de opties te verkopen of uit te oefenen gedurende een bepaalde periode
 • Een optieplan kan noch de gewone verloning, noch de 13de maand, noch het vakantiegeld vervangen
 • De verloning moet in verhouding staan tot de gewone vergoeding
 • De toekenning van opties is net zoals een cashbonus afhankelijk van de wil van de werkgever
Bij Degroof Petercam bieden wij twee soorten aandelenopties aan: kortetermijnopties en langetermijnopties. Eén van de verschillen tussen beide vormen is de duur van de zogeheten blokkeringsperiode, anders gezegd de periode dat u de opties na de aanvaarding ervan verplicht in uw bezit moet houden. Bij kortetermijnopties bedraagt die termijn slechts 8 uur, bij langetermijnopties een volledig jaar. Bij langetermijnopties zijn de belastingen verschuldigd op een lager voordeel van alle aard.
Een bonus uitbetaald in de vorm van stock opties biedt de medewerker uitzicht op een hoger nettobedrag dan een cashbonus, maar het is ook mogelijk dat hij minder of zelfs niets overhoudt. Er is een marktrisico en een tegenpartijrisico. Hoe langer men de opties vervolgens aanhoudt, hoe hoger ook deze risico’s kunnen oplopen.

Besparen én belonen

In overeenstemming met de wet van 26 maart 1999, is er bij een verloning via opties geen sociale zekerheid verschuldigd, niet voor de werkgever en niet voor de werknemer. U kiest of u dat voordeel aan het bedrijf toekent of aan de medewerker, of misschien wel 50/50? U beslist! Wanneer u het voordeel van de sociale zekerheid (of een deel ervan) naar de werknemer doorschuift, ontvangt die dus een hoger bruto bonusbedrag.

Gebruiksvriendelijk platform

Alles verloopt via een beveiligd online platform. Met onze splinternieuwe applicatie kunnen de medewerkers niet alleen via hun computer, maar ook via hun smartphone of tablet in een handomdraai informatie raadplegen, een keuze maken, of bijvoorbeeld hun opties aanvaarden, uitoefenen of verkopen.

Exclusieve kenmerken:

 • Flexibel en efficiënt
  U kiest in alle vrijheid wanneer u de opties toekent. Iedere bankwerkdag is mogelijk.
 • Voordelig
  Geen sociale zekerheid verschuldigd, voor werknemer noch voor werkgever. De werkgever kiest of hij dit voordeel doorschuift naar de werknemer of niet. Bij langetermijnopties zijn de belastingen verschuldigd op een lager voordeel van alle aard.
 • Geen taks op de beursverrichtingen
  Onze opties zijn OTC-opties. Er is dus geen taks op beursverrichtingen (TOB) verschuldigd.
Nieuwsgierig naar hoe dit in zijn werk gaat?
Of graag een demo van het platform?
Contacteer onze experts.
Bank Degroof Petercam nv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”-verordening 2016/679 van de Europese Unie) en de Belgische wetgeving hieromtrent. Alle relevante informatie aangaande de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, evenals uw rechten en de manier waarop u deze kunt laten gelden, vindt u in het Privacy charter op onze website. U hebt het recht om zich op elk ogenblik kosteloos en zonder verantwoording te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Abonneer u op onze blog
Geïnteresseerd in het actuele financiële nieuws? Abonneer u op de blog en ontvang voortaan één keer per week de nieuwste artikels en inzichten van onze experts.
We respecteren uw privacy en we zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam