Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Onze verwachtingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Door Hans Bevers - Chief Economist
Dinsdag 3 november is de officiële datum van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De VS blijven zowel politiek als economisch een wereldmacht en dus wordt er wereldwijd uitgekeken naar wie de volgende president wordt. Zal Donald Trump een nieuw mandaat krijgen, of wordt het zijn democratische tegenstander Joe Biden?
Op basis van de campagne tot nu toe en de ervaringen uit het verleden, verwacht Chief Economist Hans Bevers een vrij brede overwinning van de Democraten. Niet alleen in de presidentsverkiezing zelf, maar ook in het Huis van Afgevaardigden en het Congres is de verwachting dat ze hun slag zouden kunnen thuishalen. Een verklaring hiervoor is dat de populariteit van de zittende president bij een brede basis van de bevolking tanende is. Momenteel ligt die nog rond de 42%. Economisch gezien kon de president voor Covid-19 uitpakken met bijvoorbeeld een historisch lage werkloosheid. Maar sinds het uitbreken van het coronavirus gaf de Amerikaanse overheid allerminst blijk van goed bestuur: ontkenning van het virus, slechte aanpak en zelfs besmetting van bijna het hele Witte Huis.

Biden op kop in peilingen

In de peilingen ligt Joe Biden al een tijd op kop. Maar bij de vorige verkiezingen hadden diezelfde peilingen de winst van Donald Trump niet voorspeld. De vraag rijst dus waarom ze deze keer wel waarheidsgetrouw zouden zijn? Wellicht zitten ze er deze keer dichter bij, omdat er minder onbesliste kiezers zijn in vergelijking met vier jaar geleden. Ook met het opleidingsniveau van de kiezer houden de peilen dit keer veel meer rekening dan vier jaar geleden. Daardoor is er nu een beter beeld van lager opgeleide kiezers, van wie wordt verwacht dat die eerder voor Donald Trump gaan kiezen.

Ander beleid op komst?

Het mandaat van de nieuwe president start begin 2021. Wat het economisch beleid betreft, zou een democratische president toch een ruime mogelijkheid hebben om nieuwe plannen door te voeren, aangezien er ook een overwinning wordt verwacht in het Congres. Zo wordt bijvoorbeeld een verhoging verwacht van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%, het optrekken van het minimumloon van 7,5 naar 15 dollar per uur en plannen voor een economische stimulus via duurzame infrastructuurprojecten. Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn. En tegenover de technologiebedrijven mag een striktere wetgeving worden verwacht, maar de Democraten beseffen tegelijk dat ze deze sector ook nodig hebben in hun buitenlandse beleid.
Voor het binnenlandse beleid is 2020 een vrij woelig jaar geweest. Aan de ene kant heeft Covid-19 een hoge tol geëist. Daarnaast zorgden ook de Black Lives Matter-beweging en de toenemende economische ongelijkheid voor grote beroering in de Amerikaanse samenleving.

Veel werk aan de winkel

Aan uitdagingen zal het de volgende president alvast niet ontbreken: betaalbaarheid van de gezondheidszorg, betaalbaarheid en toegang tot het onderwijs, sociale mobiliteit… Bovendien is er ook een polarisering in de samenleving tussen de Democraten en de Republikeinen rond grote maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, wapenbezit, raciale onderdrukking, migratie en de aanpak van de coronacrisis. Voor de nieuwe Amerikaanse president is er dus veel werk aan de winkel.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam