Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Nood aan impact investing

Door Catherine Champagne - Group Impact Investing Coordinator
Het klimaat verandert.We kampen met demografische problemen, toenemende ongelijkheid, migratiegolven en het energievraagstuk. Wat doen we eraan?
Onze levensstijl is niet langer houdbaar. De natuurlijke bronnen raken uitgeput. Het klimaat verandert. We kampen met demografische problemen, toenemende ongelijkheid en enorme migratiegolven. En dan is er de wanhoop die een voedingsbodem is voor extremisme en onze veiligheid in gevaar brengt.

15.000 wetenschappers afkomstig uit 184 landen trokken in het tijdschrift BioScience, dat op 13 november 2017 verscheen,   aan de alarmbel. Met dat initiatief wilden ze de publieke opinie en de regeringen wereldwijd een geweten schoppen omdat de milieuschade die de mens veroorzaakt intussen dramatische proporties aanneemt. Al in 1992 slaakten 1.700 wetenschappers een noodkreet tijdens de klimaatconferentie in Rio, onder hen diverse winnaars van de Nobelprijs. Hun optreden leidde echter niet tot de gewenste gedragswijziging:  "De mensheid heeft gefaald. Niet alleen is er geen oplossing gevonden voor de voorspelde milieuproblemen; de situatie is zelfs verergerd. En dat is zorgwekkend", aldus de aanklacht van de ondertekenaars.
De evolutie van de voorbije 25 jaar is inderdaad verontrustend: er is 1,2 miljard vierkante kilometer bos verloren gegaan, het aantal diersoorten daalde met een derde, de uitstoot van broeikasgassen bleef explosief groeien, de gemiddelde temperatuur nam jaar na jaar toe, de wereldbevolking steeg met 35% en de hoeveelheid drinkwater bleef dalen. De wetenschappers waarschuwen dat de limieten van wat onze planeet aankan, zijn bereikt. Als we ons gedrag niet dringend veranderen, moeten we ons aan aanzienlijke, onherroepelijke schade verwachten

De verandering zit in ons

Toch is niet alles kommer en kwel. De sterke daling van het aantal stoffen die de ozonlaag aantastten, toont aan dat een positieve kentering mogelijk is als we doordacht te werk gaan. Ook op enkele andere vlakken is er vooruitgang geboekt. Bij de bestrijding van extreme armoede en honger bijvoorbeeld, of van de afnemende vruchtbaarheid in diverse regio’s. Er konden grote stappen voorwaarts worden gezet door te investeren in onderwijs waardoor meisjes en vrouwen een opleiding kregen. Veelbelovend is daarnaast de minder sterke ontbossingsgraad in sommige regio’s en de vooruitgang in hernieuwbare energie.
Ook bij consumenten en beleggers stellen we een gunstige evolutie vast.

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen (SRI’s)

Veel beleggers beseffen dat hun beleggingskeuze een impact heeft. Vandaar dat velen al decennialang voor een benadering kiezen die schadelijke beleggingen uit hun beleggingsuniversum weert. Bij de samenstelling van hun portefeuille is er een bijkomende analyse die rekening houdt met niet-financiële aspecten, de zogenaamde ESG-criteria (Engels voor Environment, Society en Governance). Vandaag vertegenwoordigen de zogenaamde SRI’s (Social and Responsible Investments) 12% van de activa die wereldwijd in beheer zijn. Uit recent onderzoek blijkt trouwens dat ESG-criteria een nuttige aanvulling zijn voor het risicobeheer en dat die aanpak het financiële rendement op lange termijn geenszins negatief beïnvloedt.

Consum’actors

Meer en meer consumenten beseffen dat ze een rol kunnen spelen. Niet alleen stellen ze hun koopgedrag almaar meer in vraag, ze schenken ook meer aandacht aan ethische aspecten en rechtvaardigheid als ze een product kopen. In Frankrijk bewijst het agentschap Bio bijvoorbeeld dat de Fransen zich bij een aankoop veel meer laten leiden door milieu-overwegingen (92% in 2017 tegenover 67% in 2007). Ze zijn daarnaast voorstander van een toekomstgerichte landbouw die ecologisch is en respect heeft voor het welzijn van dieren. En die bovendien de lokale productie een boost geeft. Bij de meeste consumenten vertaalt een verantwoordelijkere houding zich in nieuwe gewoonten en een gewijzigd koopgedrag. Zo kopen ze meer seizoenproducten (65%) en verse producten (61%), terwijl er ook minder verspilling is (58%). Vandaar het succes van bioproducten. Sinds 2007 steeg de omzet daarvan van twee miljard euro naar zeven miljard in 2016 (+20% tegenover 2015).

… en impact investing

Sinds de financiële crisis van 2007 wilden sommige beleggers nog een stap verder gaan. Ze pakten uit met een nieuwe strategie, impact investing genaamd. Die vorm van  beleggen heeft als doel om bij bepaalde volkeren of in een bepaalde sectoren een maatschappelijke impact en/of een positief effect op het milieu te bewerkstelligen. Concreet wordt er belegd in ondernemingen en projecten die zich inzetten voor duurzame energie, landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en betere werkomstandigheden. Initiatieven dus die vandaag oplossingen vinden voor de problemen van morgen.


De mensheid heeft gefaald.
Niet alleen is er geen oplossing gevonden
voor de voorspelde milieuproblemen;
de situatie is zelfs verergerd.
En dat is zorgwekkend
Vandaag vertegenwoordigen de impactbeleggers 114 miljard dollar, wat neerkomt op slechts 0,15% van alle beleggingen wereldwijd. Dat mag dan wel een druppel op de spreekwoordelijke hete plaat zijn, het segment is toch aan een flinke opmars bezig is (+16% in 2016 en naar schatting +20% in 2017  ). Hoe duurzaam een belegging is, is per slot van rekening een aspect waar elke belegger rekening mee moet houden. Wie dat niet doet, betaalt vroeg of laat de prijs. De investeringen in hernieuwbare energie zullen er op termijn bijvoorbeeld toe leiden dat vervuilende industrieën verdwijnen. In andere sectoren is een gelijkaardige evolutie meer dan waarschijnlijk.

Verantwoordelijk en solidair

De maatschappij een dienst bewijzen en tegelijkertijd een mooi rendement behalen, is dat te mooi om waar te zijn? Welke impact een belegging heeft, zal in de toekomst systematisch worden onderzocht. Impactbeleggingen zullen dan niet langer een uitzondering vormen, maar de regel zijn. Meer en meer private en institutionele beleggers willen namelijk dat hun beleggingen in het verlengde liggen van hun eigen waarden.
Impact investing maakt het mogelijk om grote hoeveelheden privékapitaal te mobiliseren. Dat geld dient om snel een oplossing te vinden voor alle prangende, wereldwijde problemen die hierboven werden aangehaald. En waarvoor openbare middelen en filantropie ontoereikend zijn. Hoe we vandaag beleggen, is dus bepalend voor de wereld waarin wij en de generaties na ons zullen leven. Wij hebben al beslist aan welke wereld we willen meebouwen. U toch ook?
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel