Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Nieuwe financiële crisis op komst?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Volgens doemberichten staan we aan de vooravond van een wereldwijde crisis. In deze videoblog vertelt hoofdeconoom Hans Bevers hoe waarschijnlijk dat is.

Hogere schuldgraad voedingsbodem voor doemscenario’s

Voor het doemscenario van een financiële crisis wijzen ze meestal dezelfde reden met de vinger: wereldwijd is er een enorme hoeveelheid schulden, bij zowel gezinnen, bedrijven als overheden, wat in combinatie met een kunstmatig lage rente – althans zo zeggen ze – ervoor zou kunnen zorgen dat, als de rente stijgt, het hele schuldenkaartenhuisje in elkaar dondert omdat de schuldgraad in de voorbije decennia vooral in stijgende lijn is geëvolueerd:
  • in de westerse landen, de rijkere landen zeg maar, is de schuld toegenomen van zo'n 200% naar 270% van het bbp.
  • In de groeilanden is er een evolutie van zowat 100% naar ruim 175% van het bbp.
Dat is een aanzienlijke toename die we toch ook moeten nuanceren.

Geen sprake van grote kredietzeepbel

Als we opnieuw de opsplitsing maken tussen rijke landen en groeilanden, en nu per sector kijken, dus gezinnen, bedrijven of overheden, dan stellen we vast dat in de rijke landen de schuldtoename vooral op het conto komt van de westerse overheden na de kredietzeepbel van 2008. Gezinnen hebben intussen hun financiën beter op orde. En ook de schuldgraad van de overheid stabiliseert nu in de meeste landen. Bij bedrijven is het af en toe opletten maar ook daar is er nog altijd geen sprake van een grote en brede kredietzeepbel.

Als we kijken naar de groeilanden zien we dat die forse schuldtoename vooral op het conto te schrijven is van de Chinese staatsbedrijven – die schuld was duidelijk niet duurzaam. Maar de nuance hier is dat die schuld volledig in binnenlandse handen is, dat die in eigen munt is en dat de Chinese overheid ook nog een grote controle uitoefent op die schuld.

Risico’s van toegenomen schuldgraad

Dat betekent natuurlijk niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. Er zijn wel degelijk risico's.
  • Kijken we bijvoorbeeld naar het Amerikaanse budget van de voorbije twee jaar, dan is duidelijk dat het niet op een duurzaam groeipad zit.
  • Verder kampt ook de wereldeconomie nog met problemen zowel vanuit cyclisch perspectief als structureel perspectief.
Dan is een van de belangrijkste vragen natuurlijk wat er zal gebeuren met die rente. Als die zou stijgen dan is duidelijk dat die na verloop van tijd gezinnen, bedrijven en overheden in een lastig parket zou kunnen brengen. Maar ons scenario is vooralsnog dat dat niet gebeurt.

Rente blijft allicht laag

We denken eerder dat de rente structureel laag blijft. Dat heeft te maken met de vergrijzing, met de slabakkende productiviteitsgroei, met de globalisering. Verder doen centrale banken er alles aan om te vermijden dat een bruuske renteschok zou optreden. Ze communiceren heel helder met de financiële markten.

De conclusie is dat de schuldtoename reëel is, dat die wel degelijk een feit is, maar dat er ook een aantal belangrijke nuances zijn. Dus een grote wereldwijde financiële crisis vanuit de schuldenkant ligt waarschijnlijk niet onmiddellijk in het verschiet.

Geïnteresseerd? Volg al ons macro-economische nieuws op blog.degroofpetercam.com
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam