Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Monthly Market News

Door Alexandre Gauthy - Economist
Onze expert, Alexandre Gauthy, overloopt voor u de gebeurtenissen uit de economische actualiteit die de afgelopen maand invloed hadden op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Aandelenmarkten

Tegenvallende economische groeicijfers voor het derde kwartaal uit Europa en Japan zetten een domper op de aandelenmarkten. Daarnaast speelde ook de brexit de beurzen parten. En ten slotte woog ook het aanslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten op het beurssentiment.
Op het einde van de maand presteerden de aandelenmarkten goed. Ze werden gestimuleerd door de voorzichtige communicatie van de voorzitter van de Amerikaanse Fed.

Obligatiemarkten

De rente op Duitse en Amerikaanse 10-jarige overheidsobligaties daalde in de loop van november. Dat is deels het gevolg van de bekendmaking van relatief teleurstellende economische cijfers, zoals de voorlopende PMI-indicatoren, die de afgelopen maand zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten terugvielen. De uitspraken van de Fed-voorzitter zetten eveneens neerwaartse druk op de obligatierentes, maar bleken gunstig voor de koers van risicoloze obligaties.
Het rendementsverschil van “investment grade”-bedrijfsobligaties en minder kwalitatieve obligaties tegenover risicovrije rentevoeten, nam de voorbije maand toe in zowel de VS als in Europa toegenomen. Die evolutie kan worden toegeschreven aan de vertragende economische groei, en aan de verwachte afbouw van het opkoopprogramma van activa van de ECB tegen het einde van dit jaar. Dat neemt niet weg dat de falingspercentages laag blijven en dat de bedrijven erg winstgevend blijven, waardoor een grote toename van de rendementsverschillen zou moeten uitblijven.

Centrale banken en monetair beleid

Volgens de Europese Centrale Bank is de vertraging van de economische groei in het derde kwartaal slechts van voorbijgaande aard, en zou de inflatie geleidelijk weer moeten stijgen richting de doelstelling van 2%. Op basis van de jongste economische cijfers is het evenwel waarschijnlijk dat de ECB de groei- en inflatieverwachtingen neerwaarts zal herzien wanneer ze in december samenkomt.
Zoals verwacht, besliste de Amerikaanse Federal Reserve begin november om haar rentes ongewijzigd te laten. Uit de notulen van de jongste Fed-vergadering blijkt dat de centrale bank nog steeds van plan is om de rentes in december op te trekken. De markt gaat nu nog uit van één renteverhoging voor volgend jaar en plaats dus grote vraagtekens bij de geplande verhogingen van de beleidsrente door de Fed.

Valuta's

De euro tikte op 12 november een laagtepunt van 1,1213 aan ten opzichte van de dollar en herstelde daarop licht. Tegen het einde van de maand noteerden we 1,1360 voor één dollar. De pariteit euro-dollar sluit aan bij het discours van de centrale banken en de economische publicaties in de loop van de maand. De Noorse kroon verloor in november 2% van zijn waarde ten opzichte van de euro door de daling van de olieprijzen, die van groot belang is voor de Noorse economie.

Grondstoffen

Olie daalde in USD met meer dan 20% in de loop van de maand. Hierdoor komt het totale rendement sinds het hoogtepunt van begin oktober uit op ongeveer -35 %. Op 5 november stelden de Verenigde Staten acht landen, waaronder India en China, vrij van het verbod op de import van Iraanse olie. Iran zal zijn productie minder dan verwacht terugschroeven, waardoor het totale olieaanbod groter zal zijn dan aanvankelijk gedacht.
De goudprijs bleef nagenoeg ongewijzigd tegenover vorige maand en volgde een verloop dat tegengesteld is aan dat van de Amerikaanse 10-jarige obligatierentes.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam