Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Monthly Market News

Monthly Market News

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
019 was een jaar waarin zowat elk beleggingsactief hoger ging. Dat was ook het geval in december, met uitzondering van obligaties die de afgelopen maand terrein moesten prijsgeven. Onze expert Johan Gallopyn analyseert voor u de belangrijkste trends op de aandelen-, obligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Aandelenmarkten: 2019, een jaar in drie tijden

Na een teleurstellende performance in 2018 presteerden de aandelenmarkten uitermate sterk in 2019. Bij het begin van het jaar was vooral de ommezwaai in de monetaire politiek van de centrale banken (van minder soepel in 2018 naar nieuwe versoepeling in de loop van 2019) de drijfveer voor de opmars van de beurzen. Vanaf de maand mei stonden de markten in het teken van een nieuwe tarievenescalatie in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Na de zomer werd de hausse hervat, ondersteund door signalen van een stabilisering in de economische activiteit en het vooruitzicht van een eerste fase van een handelsakkoord. Na de zomermaanden werden de markten gekenmerkt door een rotatie op zowel sectoraal vlak als op – zij het in mindere mate – geografisch vlak. De Europese aandelenmarkten, die een zware weging hebben in de cyclische en financiële sectoren, presteerden relatief sterker na de zomer. In december presteerden vooral de Emerging Markets sterk, zowel de Aziatische als de Latijns-Amerikaanse. De prestatie van de Amerikaanse en Japanse aandelen werd over de afgelopen maand deels tenietgedaan door de negatieve muntevolutie van beide landen.

Obligatiemarkten: 2019, een onverwacht sterk jaar

Ook de obligatiemarkten deden het opvallend goed, ondanks de al lage rentevergoeding bij het begin van het jaar, en zetten een prestatie neer die weinigen bij de aanvang van 2019 hadden verwacht. De obligatierentes in de VS en de eurozone hebben de dieptepunten van begin september achter zich gelaten. Het recessierisico dat sommige indicatoren tijdens de zomermaanden hadden voorspeld, lijkt met de uitbodeming van voorlopende economische indicatoren naar de achtergrond verdwenen. In december zette de opwaartse rentetrend zich verder, waardoor van de eurokernlanden alleen nog obligaties op 10 jaar van Duitsland en Nederland met een negatieve rente noteren. De spreads van de periferielanden werden nog iets nauwer in december en breiden daarmee de winst van geheel 2019 verder uit. De spreads van bedrijfsobligaties in euro (‘Investment grade’ en ‘high yield’) sloten 2019 af op het laagste niveau van het jaar, maar ze blijven ruimschoots boven de dieptepunten die begin 2018 en tijdens vorige economische cycli werden bereikt. Ook in december gingen de spreads nog aanzienlijk lager. Een verbeterende macro-economische omgeving en het aankoopprogramma van obligaties door de ECB dat sinds november opnieuw werd opgestart ondersteunden de markt.

Centrale banken: soepeler monetair beleid in 2019, afwachtende houding in 2020

De Federal Reserve heeft in 2019 in 3 stappen (juli, september, oktober) renteverlagingen doorgevoerd, telkens met 0,25%. De Amerikaanse centrale bank liet de rente zoals verwacht onveranderd in december en wees erop dat er belangrijke wijzigingen in de groei- of inflatievooruitzichten nodig zullen zijn om de rente zowel neerwaarts als opwaarts bij te stellen. De Fed zelf verwacht een stabiele rente gedurende heel 2020. De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen maand september haar monetair beleid versoepeld door de depositorente van -0,4% tot -0,5% te verlagen en het aankoopprogramma voor obligaties opnieuw op te starten. Tijdens haar eerste persconferentie zei de nieuwe voorzitter Lagarde dat de centrale bank in 2020 een strategische herziening van haar monetair beleid zou starten en ze herhaalde ook dat de inflatieprognose onder de doelstelling blijft. De Zweedse centrale bank verhoogde in december haar beleidsrente met 25 basispunten tot 0%, na vijf jaar van negatieve rente. Het aankoopprogramma voor obligaties (45 miljard SEK) blijft doorlopen tot december 2020. De Australische centrale bank liet zich begin december vrij terughoudend uit over bijkomende renteverlagingen, maar zwakke economische cijfers later in de maand zetten de deur opnieuw open voor een lagere rente in de eerste maanden van 2020.

Deviezen: ‘veilige’ munten achteruit in december

Het Britse pond was opnieuw zeer volatiel in december. De koers steeg na de duidelijke verkiezingsoverwinning van de conservatieve partij van premier Boris Johnson tot het hoogste niveau tegenover de euro sinds het brexit-referendum van 2016. Maar een deel van die winst ging snel weer verloren toen het Britse parlement de Withdrawal Agreement Bill goedkeurde die – in tegenstelling tot eerdere versies – de mogelijkheid uitsloot om de overgangsperiode tot eind 2020 te verlengen. Dat herinnerde de markten eraan dat een chaotische brexit nog steeds mogelijk is. Ondanks alle volatiliteit sloot het GBP tot 5% hoger tegenover de euro in 2019. De ‘veilige haven’ munten dollar en yen verzwakten wat in december door de toenemende risicoappetijt bij de beleggers, maar blijven positief voor geheel 2019. De Nieuw-Zeelandse dollar verstevigde verder in de voorbije maand (+2,9% tegenover de euro), na de onverwachte rentepauze in november. Ondanks de commotie bij de Amerikaanse president in de loop van het jaar over de vermeende manipulatie van de munt, sloot de Chinese renminbi slechts zeer beperkt lager af (-1,2%) tegenover de USD.

Grondstoffen: olieprijs zoekt evenwicht tussen overproductie en productiebeperkingen

De olieprijs bereikte in december net niet het niveau van 70 dollar per vat en sluit het jaar af met een winst van 22,7%. Dat resultaat kwam er evenwel na de forse koersval in het laatste kwartaal van 2018. Begin december werd dan toch een extra productiebeperking aangekondigd door OPEC+ van 500.000 vaten per dag. Vooral Saoedi-Arabië stuurt daarop aan, terwijl Rusland meer geneigd is om zijn marktaandeel te willen verdedigen. De industriële grondstoffen gingen eveneens hoger, waarbij vooral de koperprijs opviel (+5,3% in USD), onder impuls van betere economische indicatoren en de afname van de handelsspanningen tussen de VS en China. Over het gehele jaar bleven de industriële metalen vrij stabiel. Ondanks de wat hogere obligatierente noteerde de goudprijs in december hoger en sloot het jaar af boven 1.500 dollar per ons. Het goud profiteerde van de boodschap van de Fed dat de lat hoog ligt om haar beleidsrente opnieuw te verhogen.

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam