Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Klimaatverandering ook relevant bij beleggingsbeslissingen?

Door Gerrit Dubois - Responsible Investment Specialist
We kunnen er niet om heen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen zit in de lift. Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk, bijvoorbeeld voor beleggers die een bijdrage willen leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen? Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist bij Degroof Petercam Asset Management, geeft tekst en uitleg.

Klimaatverandering ook voor fondsen belangrijk

Niet enkel bij thematische fondsen wordt rekening gehouden met klimaatcriteria. De overweging wordt gemaakt voor alle fondsen van Degroof Petercam Asset Management. Klimaatverandering heeft immers een impact bij alle bedrijven, uit elke industrie. En elk bedrijf heeft een impact op het klimaat. Daarnaast brengt klimaatverandering heel wat opportuniteiten met zich mee, van de bouwsector tot de voedingsindustrie.

Opvolging via actief beheer en actieve monitoring

Om de geselecteerde bedrijven en fondsen op te volgen, wordt een actief beheer en actieve monitoring gehanteerd. Wat zijn de ambities en doelstellingen? Welke investeringen gebeuren er? En dragen de producten en diensten bij tot de ambities? Op portefeuille-niveau wordt op kwartaalbasis gerapporteerd wat de vooruitgang is van de CO2-intensiteit.
Het is onze morele en fiduciaire plicht om in constructieve dialoog te treden met de bedrijven omtrent klimaat.

Inzetten op constructieve klimaatdialoog

In het kader van het beheer is het een morele en fiduciaire plicht om in constructieve dialoog te treden met de bedrijven omtrent klimaat. Dat gaat over het beperken van risico’s, het ontdekken van opportuniteiten of om overtuigd te zijn van de positionering van het bedrijf.

Klimaatdoelacties afdwingen via Climate Action 100+

Degroof Petercam maakt ook deel uit van het internationale collectief Climate Action 100+. Dat is een samenwerking met andere investeerders, die de grootste uitstoters ter wereld viseert. Het collectief wil hun doelstellingen en ambities verhogen, meer rapportering over klimaatdoelacties afdwingen, enzovoort… Tal van bedrijven linken daardoor hun remuneratiebeleid aan hun klimaatdoelstellingen of laten aandeelhouders beslissen over hun klimaatacties.

Wie hardleers is, moet eruit

Indien de dialoog met bedrijven niet het verhoopte resultaat oplevert, kan Degroof Petercam Asset Management beslissen om te desinvesteren. Vorig jaar gebeurde dat bij een Amerikaanse producent van landbouwmachines, die weigerde om nieuwe acties te ondernemen.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam