Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Is er een toekomst voor financiële spelers op de beurs ?

Door Kris Kippers - Co-Head of Equity Research
Als er één positief effect is van de coronapandemie, dan is het wel dat de digitalisering van onze economie in een hogere versnelling is geraakt. Maar een digitale transformatie past natuurlijk in een veel ruimer plaatje, met name de omschakeling naar een digitale economie met nieuwe diensten en businessmodellen. Eén van de traditionele sectoren die onder druk staat, en zich moet heruitvinden, is de bankensector.
De toegenomen concurrentie voor de klassieke banken vertaalt zich ook in hun beursprestaties. Hun beurswaarde bedraagt nog 6% van de wereldwijde kapitalisatie, wat veel minder is dan vroeger. De laatste 15 jaar is hun beurswaarde met bijna een derde gedaald.

Businessmodel banken onder druk

Eigenlijk heeft de bankensector zich niet hersteld van de financiële crisis in 2008. Toen moesten er schulden worden gecreëerd om de economie weer op gang te brengen. Dat betekent dat er lage rentes gehanteerd moesten worden om de kredieten te kunnen terugbetalen. Dat vormt de kern van het probleem voor de klassieke banken, want hun model komt daardoor onder druk te staan. Met name: op korte termijn spaargeld uitlenen in langlopende leningen. Normaal zorgt dat voor een stijgende rentecurve en rentemarge. De interesten zijn echter al lange tijd laag, waardoor hun marge wegvalt.
De verwachting is dat de lage rentes nog wel een tijd zullen aanhouden. De Fed en de Europese Centrale Bank lijken niet geneigd om hun rentebeleid snel om te gooien. De schulden zijn nog steeds hoog, waardoor de rentes moeilijk kunnen stijgen. Bovendien zijn er economieën die in het slop zitten, veroudert de bevolking, neemt de regulering toe en verzwakt daarnaast de rol van de banken als intermediair.
Tendens naar desintermediatie
We zien een tendens naar desintermediatie, waarbij bedrijven hun financiering rechtstreeks gaan zoeken bij de markt, via een obligatie of andere methodes. In die markt zien we vooral investeringsbanken of beurzen die dat aanbieden. Er zijn ook investeerders als Blackrock die bedrijven rechtstreeks van financiering willen voorzien, zonder tussenkomst van een bank. Dat bestaat al lang in de Angelsaksische wereld en we zien dat nu ook meer bij ons.

Klassieke bank versus financiële dienstverlener

Als we dan naar de financiële sector op de beurs kijken vandaag, zie je grosso modo twee groepen. Enerzijds dus de klassieke banken, die het moeilijk hebben en het nog wel een tijd moeilijk zullen blijven hebben. Daarnaast is er het segment van de financiële dienstverleners. Het gaat over zeer grote groepen die bijvoorbeeld data verzamelen, interpreteren en verkopen. Denk aan Standard & Poor’s of Refinitiv. Die hebben het de voorbije 15 jaar wel goed gedaan en slaagden erin hun beurswaarde te verdubbelen.
De conclusie voor beleggers is dus dat ze best een goeie segmentering maken en kiezen voor de spelers die op de lange termijn aan de winnende hand zullen zijn.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam