Een sprong voorwaarts is geen evidentie meer door het hoge peil van de economie vandaag die niet in staat is om nog een versnelling hoger te schakelen. Daarnaast heeft de Federal Reserve beslist om een veel strakkere koers te varen. Dat strakkere rentebeleid zal ongetwijfeld een rem zetten op de economische groei. Een derde element is dat in de richting van een groeivertraging wijst is dat de stimulusmaatregelen van Trump, die de Amerikaanse economie tot dusver een flinke duw in de rug hebben gegeven, nu zo goed als zijn uitgewerkt.
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam