Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Investeren in oldtimers

Door Stephan Meeus - Senior Private Banker
Investeren in oldtimers kan, net zoals kunst, baat hebben bij gerealiseerde winsten uit de reële economie, uit de financiële markten of uit kapitaal dat een andere bestemming krijgt. Stephan Meeus, Senior Private Banker bij Degroof Petercam in Antwerpen, overloopt een aantal aandachtspunten.
In de huidige context van historisch lage rentes, zowel op de korte-termijnmarkt als op de obligatiemarkten, loont het de moeite om eens te kijken hoe de markt van de oldtimers heeft gepresteerd. Van begin 2010 tot en met mei 2015 zien we een stijging van om en bij de 50%. En vanaf dan tot en met mei 2019 een correctie met ongeveer 11% (bron: Hagerty Market Rating in USD). In dezelfde periode steeg de MSCI World in USD (zonder rekening te houden met dividenden) met bijna 125%, om u een idee te geven.

Investeren in oldtimers. Een manier om uw vermogen te diversifiëren.

De markt van de oldtimers –in welke oldtimer investeren?- is voortdurend in beweging en voor de topmerken wordt de markt altijd maar internationaler. Oldtimers genereren geen materiële inkomsten, maar bij de gepassioneerde eigenaars genereren ze wel veel plezier door het bezit en gebruik ervan. Ook al hebben oldtimers en kunstvoorwerpen vele raakvlakken, toch is er alvast één belangrijk verschil: het bezit en onderhoud van oldtimers is normaal gezien duurder dan dat van kunst, omdat de gebruiksintensiteit veel hoger is. Net zoals de kunstmarkt is de oldtimermarkt onderhevig aan trends die vraag en aanbod sturen. Over het algemeen liggen vooroorlogse wagens momenteel niet meer goed in de markt, tenzij het heel uitzonderlijke wagens zijn of wagens die voor 1905 werden gebouwd, waardoor een deelname aan de London to Brighton Veteran Car Run mogelijk is. Dat is het langstlopende auto-evenement ter wereld. Toch geef ik de goede raad mee om uw vermogen te diversifiëren op grond van uw passie voor oldtimers en niet met de bedoeling te investeren of speculeren.
“Ook de oldtimermarkt is onderhevig
aan trends die vraag en aanbod sturen.”

Investeren in oldtimers. Een passie die u overdraagt.

Oldtimers worden dikwijls gezien als een redelijk discreet vermogen en verzamelaars houden ze vaak uit de schijnwerpers.
Maar ook deze activaklasse is onderhevig aan de wereldwijde tendens tot meer transparantie.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de overdracht van een oldtimercollectie een grote analogie vertoont met de overdracht van een kunstverzameling of van een beleggingsportefeuille. U kunt oldtimers schenken, en zelfs in een burgerlijke maatschap of een private stichting onderbrengen. Uiteraard altijd in functie van de waarde ervan, de doelstellingen op korte of lange termijn, uw persoonlijkheid als schenker en de doelstellingen van uw erfgenamen.
Overweegt u een overdracht? Praat er dan gerust met uw contactpersoon bij Degroof Petercam over. Wij staan u graag met raad en daad bij.

Investeren in oldtimers. Een actief om te beheren.

Oldtimers kopen en verkopen, en uw collectie beheren doet u weloverwogen als u waardevolle oldtimers wilt bezitten of al bezit.
Waarmee kunt u rekening houden bij de schatting en waardering van een oldtimer? We sommen een tiental criteria op.

Mode

Of de oldtimer in de mode is, zal de grootste invloed hebben op de waarde van de wagen. Maar bepaalde trends kunnen snel keren; volatiliteit is dus niet enkel inherent aan de financiële markten. De westerse wereld is nog altijd de belangrijkste markt voor oldtimers en bij uitstek de Noord-Amerikaanse markt.

Herkomst

Een traceerbare herkomst is een extra troef voor de waarde en de stamboom van een oldtimer.

Geschiedenis

Elke oldtimer heeft zijn eigen geschiedenis. Is er een bekende persoon ooit eigenaar geweest van de wagen? Aan welke historische rally’s heeft de wagen deelgenomen en welke prijzen heeft de wagen weggekaapt? Hoe meer over de oldtimer is geweten, hoe waardevoller hij is.

Liquiditeit

Als het over het financiële beheer van een roerend vermogen gaat, is het voor Degroof Petercam heel belangrijk dat u over een heel goede liquiditeit beschikt, of met andere woorden: dat de aandelen en obligaties die u in portefeuille hebt, heel snel kunnen worden verkocht. Uiteraard is het criterium ‘liquiditeit’ ook voor de markt van de oldtimers belangrijk, in die zin dat u bij een eventuele verkoop over een model beschikt waar voldoende vraag naar blijft.

Zeldzaamheid

Hoe zeldzamer iets is, hoe waardevoller het is. Dat is heel vaak zo, maar niet altijd. Van een bepaald model kunnen weinig exemplaren zijn gemaakt omdat de wagen slechte verkoopcijfers behaalde. Maar de autobouwer kan ook doelbewust het aantal exemplaren beperkt hebben gehouden. Die laatste categorie kan potentieel de interessantste zijn. Of de carrosserie werd gebouwd door een befaamde designer (zoals Zagato of Touring Superleggera) speelt uiteraard ook mee.

Staat van het voertuig

De staat waarin een oldtimer zich bevindt, is een doorslaggevende factor voor de waardebepaling. Heel belangrijk is ook dat de wagen is gerestaureerd volgens de normen van zijn bouwjaar.

Authenticiteit

Erg in trek zijn de zogenaamde ‘barn-finds’, voertuigen die worden gevonden in schuren, garages, depots en die jaren onder het stof hebben gestaan. In 2014 werden er in Frankrijk ongeveer zestig wagens gevonden in schuren waaronder vele topmerken zoals Bugatti, Maseratti en Ferrari. Voor dergelijke wagens worden veelal heel hoge prijzen geboden.
Beschikbaarheid van onderdelen
Liefhebbers van oldtimers hechten er veel belang aan om op een eenvoudige wijze toegang te hebben tot onderdelen die niet overdreven zijn geprijsd en goed van kwaliteit. Zo niet riskeren eigenaars dat onderdelen op maat moeten worden gemaakt en dat is een veel duurdere aangelegenheid.

Clubleven

Het is altijd aangenaam om de passie voor oldtimers of voor een specifiek merk te delen in goed functionerende clubs. Bijvoorbeeld om informatie en ervaringen uit te wisselen over restauraties in eigen regie of door een specialist. Ook het sociale aspect is heel belangrijk. Actieve clubs organiseren toeristische rondritten, technische avonden, barbecues, concours d’élégance, buitenlandse reizen, wedstrijden op circuits en dergelijke. Dat heeft echter geen invloed op de waardering van de oldtimer, maar wel op de beleving van de passie, wat een niet te verwaarlozen factor is.

Kwaliteit

De kwaliteit van een oldtimer is een samenvatting van de negen voorafgaande criteria. Kwaliteit staat altijd op de eerste plaats.

Doe een beroep op een expert

Alhoewel dit in strikte zin geen echt criterium is, adviseer ik om een beroep te doen op een expert om het te kopen voertuig aan een grondige inspectie te onderwerpen. Een expert kan vrij van emotionele waarde u zijn professionele advies geven, en dat zowel naar prijsbepaling toe als naar aandachtspunten voor de wagen na de aankoop.
Om uw financiële vermogen te beheren, doet u immers ook een beroep op een expert terzake en dat is voor Degroof Petercam bij uitstek de materie waarin wij sinds 1871 toegevoegde waarde leveren. Dus 14 jaar voor de eerste gepatenteerde auto op de markt werd gebracht door Carl Benz.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel