Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Sociaal huisvestingsproject Inclusio gooit na 2 jaar al hoge ogen

Door Bert d'Huyvetter - Head of Non Quoted Investments
Xavier Mertens, CEO, licht de positieve evolutie van Inclusio toe. Hij gaat in op het managementteam, de impact-investeringsfilosofie, het lage risicoprofiel, de vastgoedportefeuille en de pipeline. Uit deze elementen komt naar voor dat Inclusio “on track” is om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Een ervaren team met een sterke leider.

Xavier Mertens is intussen bijna 2 jaar aan boord. Na jaren ervaring te hebben opgebouwd bij AG Real Estate en 12 jaar CEO-schap bij Home Invest, bouwt hij nu aan Inclusio. Op zijn 61ste beschouwt hij deze opdracht als zijn laatste grote professionele uitdaging. Hij hoopt te kunnen herhalen wat hij realiseerde bij zijn vorige missie: een beurskapitalisatie x 6 en een beurskoers x 2,5. Hiervoor doet hij beroep op Jacques Ninanne, CFO en Lionel Van Rillaer, Chief Development Officer, beiden met jaren ervaring in hun vakgebied.

Inclusio is meer dan een opbrengstverhaal – impact: ook sociale doelstellingen – meten is weten.

Alle investeerders en mede-oprichters zijn –vanzelfsprekend- in dit verhaal meegestapt voor het verwachte financiële rendement: de waardestijging van de vastgoedportefeuille en het jaarlijkse dividend, kenmerken voor beursgenoteerde vastgoedfondsen.
Maar er is meer. Al deze investeerders hebben ook geïnvesteerd in de sociale doelstellingen van dit project. Inclusio ïnvesteert uitsluitend in betaalbare huurwoningen en sociale infrastructuur zoals crèches en rusthuizen. Voor 25% van de investeringen wordt daarenboven samengewerkt met gespecialiseerde vzw’s die zorgen voor de nodige sociale begeleiding voor kansarme bevolkingsgroepen.
Deze (sociale) impact wordt op vandaag al gemeten: (1) hoeveel wooneenheden worden aangeboden en (2) hoeveel kansarmen worden ondersteund. Actueel wordt al onderzocht welke externe onafhankelijke partij deze meetverslagen zal auditen.

Win-Win voor alle partijen en beperkt risico: impliciete staatssteun en beperkte financiële hefboom

Elke impact investering streeft meer na dan enkel het financieel rendement van de investeerder. Bij Inclusio zijn er ook de sociale doelstellingen. En deze sociale doelstellingen helpen op hun beurt ook de maatschappij: Inclusio helpt het gebrek aan sociale woningen (meer dan 200.000 entiteiten tekort op Belgisch niveau) op te vangen, wat welgekomen is bij budgettaire schaarste.
De huurder is bijna steeds een stadsgebonden vzw (de zogenaamde Sociale Verhuurkantoren (“SVK”). Deze SVK’s worden jaarlijks gesubsidieerd en huren het volledige pand door middel van langlopende huurcontracten (meestal 15 jaar en langer).
Tenslotte wil Inclusio zich als goede huisvader wapenen tegen een mogelijke rentehausse. Het gebruik van kredieten wordt beperkt tot maximaal 30% van de vastgoedwaarde.

Twee jaar na oprichting: 80% van het opgehaalde kapitaal toegezegd

Twee jaar later heeft Inclusio intussen 15 gebouwen, verspreid over de Brusselse gemeenten in portefeuille, die samen 108 wooneenheden verhuren aan SVK’s of die ter beschikking stellen via een erfpacht; daarenboven worden 6 van deze 108 wooneenheden verhuurd aan daklozen via de tussenkomst van de VZW Straatverplegers.
Net werd een nieuw Brussels dossier getekend dat het aantal wooneenheden na oplevering quasi verdubbelt en worden actueel meerdere dossiers onderzocht in zowel Vlaanderen als Wallonië.
Bank Degroof Petercam, Revive en Kois Invest stichtten in het voorjaar 2015 Inclusio. EUR 45 miljoen werd toen opgehaald in de eerste kapitaalsronde. Inclusio heeft als missie “voor de lange termijn zwakkere bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle woningen te bieden aan een betaalbare huurprijs. Na de eerste financieringsronde werd ook werk gemaakt van een zelfstandig onafhankelijk managementteam.
Xavier Mertens, voormalig CEO van de beursgenoteerder residentiële GVV Home Invest Belgium, nam de handschoen op. (GVV = gereglementeerde vastgoedvennootschap (opvolger van de vastgoedbevak).
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam