Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Impact Investing: financieel rendement en positieve maatschappelijke impact met elkaar verzoenen

Door Catherine Champagne - Group Impact Investing Coordinator
De toegang tot huisvesting voor kwetsbare mensen is problematisch. Hoe kan dit probleem opgelost worden? Sinds 2011 heeft Inclusio de ambitie om deze vraag te beantwoorden. Deze maatschappelijk georiënteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij maakt deel uit van Impact Investing. Uitleg van Catherine Champagne, coördinator van de groep Degroof Petercam voor dit segment.
“Het concept van Impact Investing", legt Catherine Champagne uit, "werd voor het eerst gebruikt tijdens een bijeenkomst van de Rockefeller Foundation. Het doel ervan? De bespreking van een nieuwe investeringsstrategie omdat de overheden steeds minder middelen hebben om de steeds grotere sociale behoeften te financieren. Zo ontstond het idee om een nieuw beleggingstype te creëren dat positieve sociale en/of milieu-effecten combineert met financieel rendement.”

Een veranderende markt voor Impact Investing

"Op dit moment gebeurt het grootste deel van Impact Investing via niet-beursgenoteerde beleggingen. Omwille van de urgentie van de problematiek neemt het aandeel van beursgenoteerde aandelen echter snel toe. Ze vertegenwoordigen nu al 19% van het in dit segment belegde kapitaal. De totale marktkapitalisatie van aandelen vertegenwoordigt 56,5 biljoen dollar. De overgang van een paar procent van deze beursgenoteerde aandelen naar Impact Investing zouden volstaan om de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te verwezenlijken!”

De ‘betrokken’ sectoren voor Impact Investing

"Het zijn de sociale ondernemers die aan de basis staan van de projecten. Zij zijn actief op het gebied van de toegankelijkheid van basisvoorzieningen, zoals huisvesting, drinkwater of gezondheidszorg, en ook op het gebied van bijvoorbeeld duurzame landbouw, herbebossing, hernieuwbare energie of circulaire economie.”

Een bemoedigend ... rendement

"Uit de enquête van het Global Impact Investing Network1 blijkt dat twee derde van de beleggers het rendement wil van vergelijkbare ‘non-impact’-beleggingen. Het goede nieuws," verheugt Catherine Champagne zich, "is dat 88% van deze investeerders hun impact en financiële doelstellingen realiseren!” Een positief financieel rendement is belangrijk omdat investeerders willen investeren in projecten die duurzaam en levensvatbaar zijn op lange termijn. Een lager rendement, en op zijn minst kapitaalbehoud, zal over het algemeen geaccepteerd worden voor impactbeleggingen en projecten in filantropie.”

Wie investeert er?

"Particuliere beleggers, maar ook institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen enz. en ook overheden, niet-gouvernementele organisaties en instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. Wat motiveert hen? Handelen als een verantwoordelijke belegger! Bovendien vereist de overgang naar duurzaamheid een heroverweging van de bedrijfsmodellen. Het is daarom belangrijk dat zij de voorkeur geven aan bedrijven die klaar zijn hiervoor."
Inclusio, Latijn voor inclusief. Een mooie manier om een steentje bij te dragen aan integratie en duurzaamheid.

Degroof Petercam & Inclusio

"Bank Degroof Petercam startte in 2011 dit Belgisch project in samenwerking met Revive en Kois Invest. Het resultaat? Een vastgoedbeleggingsmaatschappij met een sociale roeping die een antwoord biedt op het gebrek aan huisvesting voor mensen met een laag inkomen en de sociale integratie van bepaalde kwetsbare groepen. Concreet: Inclusio verwerft en bouwt duurzame nieuwe of gerenoveerde gebouwen die ze verhuurt aan sociale partners. Zij onderverhuren dan op basis van langlopende huurovereenkomsten en een lage huurprijs aan mensen met een bescheiden inkomen. De investeerder geniet van een door een openbare instelling gegarandeerd rendement, een opbrengst van 3 tot 4% is het doel. We zijn erg trots op Inclusio, één van de eerste Belgische bedrijven die het B Corp-certificaat ontving als erkenning voor haar maatschappelijke betrokkenheid. Binnenkort wordt Inclusio omgevormd tot een GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap). Het zal dan een beursgenoteerd effect op de markt zijn en dus gemakkelijker toegankelijk voor veel individuele beleggers die op zoek zijn naar dat doel ... en dat rendement! ».
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel