Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Video

Bidenomics: welke impact op economie en aandelen?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Het Amerikaanse economische beleid van Joe Biden wordt intussen Bidenomics genoemd. De president en zijn regering zijn vastberaden om met massale overheidssteun de coronacrisis te overwinnen. Maar tegelijk worden belastingverhogingen in het vooruitzicht gesteld om die uitgaven te compenseren. Verneem van Hans Bevers wat het effect zal zijn van al die maatregelen.

Broodnodige investeringen

Joe Biden gaat duidelijk voor meer publieke en sociale investeringen. Er is al langer consensus dat de Amerikaanse economie en samenleving daar nood aan hebben. Wie de publieke infrastructuur in de VS bekijkt, kijkt geregeld met verbazing naar de staat waarin ze zich bevindt. Ook de ongelijkheid in de samenleving en de toegang tot onderwijs zijn al langer een probleem.

Stimulans voor jobs en gezinnen

Er worden nu gigantische bedragen geïnvesteerd: 2.300 miljard dollar voor het infrastructuurprogramma dat ‘American Jobs Plan’ heet en dat innovatie en duurzaamheid wil stimuleren. Daarnaast gaat 1.800 miljard naar het ‘American Families Plan’ waarin de sociale accenten zitten, zoals kinderopvang, kinderbijslag, ziekteverlof en moederschapsrust.

Meer groei ondanks hogere belasting

Die investeringen zullen ook de economie ten goede komen. Zelfs met hogere vennootschapsbelastingen - van 21 naar 28% - en een hogere minimumbelasting voor Amerikaanse bedrijven met winst in het buitenland, blijkt uit de eerste berekeningen nog een positief effect. De volgende acht jaar zou dit voor een extra groei van 0,7 à 0,8 procentpunt per jaar zorgen. Dit zou dus een groei van net boven de 3% per jaar betekenen.

Goedkeuring investeringen niet evident

Een aantal beslissingen uit deze programma’s werden reeds door het Congres goedgekeurd, maar Biden heeft voor een hele reeks investeringen nog het akkoord van het parlement nodig. Dat is niet evident, want volgend jaar komen er al tussentijdse verkiezingen aan. Het plan zal niet via de normale procedure worden goedgekeurd aangezien daarvoor een ruime meerderheid nodig is, wat ook steun van de Republikeinen impliceert. Wellicht verloopt de goedkeuring via de zogenaamde ‘Budget Reconciliation Process’. Dat vereist slechts een gewone meerderheid, maar ook dat zou al moeilijk kunnen zijn omdat alle Democraten dan akkoord moeten gaan met de plannen van hun president.
Dit proces zorgt ook voor wat vertraging, een goedkeuring hoeven we niet in de komende weken of maanden te verwachten. We verwachten pas tegen oktober een beslissing, en dan nog zal moeten blijken of alle plannen in hun volledige vorm worden goedgekeurd.

Bidenomics gunstig voor cyclische sectoren

Voor de beleggingsstrategie van Degroof Petercam betekent dit dat we overwogen blijven in Amerikaanse aandelen. De aandelenmarkt is wel vrij duur geprijsd, maar we maken een onderscheid tussen groeiaandelen en technologieaandelen enerzijds en waarde-aandelen in meer cyclische sectoren anderzijds. Die laatste zijn wat achtergebleven in het laatste decennium, maar door de sterke heropleving van de Amerikaanse economie is een sectorrotatie ingezet en die zal zich wellicht doorzetten. Denk aan kmo’s, energiewaarden, infrastructuur, bankaandelen die hiervan kunnen profiteren. Technologieaandelen zullen meer last hebben van de aangekondigde belastingverhogingen.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel