Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Opflakkeringen Covid-19: welke impact op het economisch herstel?

Door Hans Bevers - Chief Economist
De komende maanden zullen twee thema’s de wereldwijde economie bepalen: de opflakkeringen van Covid-19 en de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november. Hans Bevers, Chief Economist, geeft een toelichting bij de macro-economische impact daarvan.

Aantal besmettingen stijgt fors

In België en in het buitenland loopt het aantal coronabesmettingen aanzienlijk op. Aan de hand van gerichte, lokale maatregelen proberen de overheden het virus in te dammen. Het ziet er niet naar uit dat we snel naar een nieuwe lockdown gaan, omdat zo een ingreep een te zware economische impact teweegbrengt. De opstoot van het virus vormt echter wel een bedreiging voor het prille economische herstel. Zo zullen ongeruste gezinnen of bedrijven in een onzekere situatie bijvoorbeeld minder uitgeven.

Afkalvend herstel

Het herstel verloopt voorlopig min of meer zoals verwacht, met een forse heropleving in juni en juli na een diep dal in de industriële productie, de internationale handel, de arbeidsmarkt en de consumptie-uitgaven. Vandaag zien we de curve van die heropleving weer afvlakken als gevolg van de onzekerheid. In de VS bemoeilijkt het politieke gekibbel over een nieuw pakket met economische stimuli het herstel. Wereldwijd zien we dat China het voortouw neemt met een V-vormig herstel. De Chinese consument laat het geld opnieuw rollen nu het aantal besmettingen er veel sterker is gedaald dan in andere landen.
De opstoot van het virus vormt een bedreiging voor het economische herstel.

Lage rentes zijn blijver

De centrale banken blijven intussen een zeer soepel monetair beleid hanteren. Dat omvat onder meer negatieve rentevoeten, het opkopen van bedrijfspapier, overheidspapier… De inflatiedoelstelling van 2% wordt al lang niet meer bereikt. De centrale banken blijven communiceren dat de rentevoeten nog heel lang laag zullen blijven. We zien dat bijvoorbeeld bij de Federal Reserve. Als de arbeidsmarkt herstelt en de werkloosheid daalt, zal men toch nog blijven wachten tot de inflatie weer oploopt. Op de financiële markten zullen we dus nog heel lang uiterst lage of zelfs negatieve reële rentevoeten zien.

Uitslag presidentsverkiezingen bepalend voor milieu-ambities VS

Naast die lage rentes zijn er nog andere macro-economische trends die zich doorzetten: deglobalisering, internationale spanningen rond de wereldhandel, een grotere rol voor de overheid in de economie en meer aandacht voor de planeet. De focus komt meer en meer op klimaatinspanningen te liggen, ook in het beheer van financiële producten. Wat het klimaatdoelstellingen betreft, is het ook afwachten wie de volgende Amerikaanse president wordt. Indien Donald Trump een nieuw mandaat krijgt, zullen groene thema’s minder van tel zijn voor de VS.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel